Thông tin học phí Đại học Thủ Dầu Một mới nhất 2023


Đại học Thủ Dầu Một công bố học phí năm 2023 với hệ chính quy tối thiểu là 600,000 VNĐ/tín chỉ và thường xuyên tối thiểu là 900,000 VNĐ/tín chỉ. Trường cũng có các chính sách miễn giảm từ 50% học phí cho những sinh viên thuộc diện ưu tiên.

Thông tin học phí Đại học Thủ Dầu Một mới nhất 2023

Học phí năm học 2023-2024

Học phí hệ chính quy và hệ thường xuyên năm 2023 – 2024 của ĐH Thủ Dầu Một như sau:

STTKhối ngànhHọc phí hệ chính quyHọc phí hệ thường xuyên
1– Kinh doanh và quản lý, luật
– Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
625,000 VNĐ/tín chỉ937,500 VNĐ/tín chỉ
2– Nhân văn
– Khoa học xã hội và hành vi
– Báo chí và thông tin
– Dịch vụ xã hội
– Môi trường và bảo vệ môi trường
– Nghệ thuật
600,000 VNĐ/tín chỉ900,000 VNĐ/tín chỉ
3Khoa học tự nhiên675,000 VNĐ/tín chỉ1,012,500 VNĐ/tín chỉ
4– Toán và thống kê
– Máy tính và công nghệ thông tin
– Công nghệ kỹ thuật
– Kỹ thuật
– Sản xuất và chế biến
– Kiến trúc và xây dựng
725,000 VNĐ/tín chỉ1,087,500 VNĐ/tín chỉ
5Học phần kiến thức chung600,000 VNĐ/tín chỉ900,000 VNĐ/tín chỉ

Học phí năm học 2022-2023

Khối ngànhHệ chính quyHệ thường xuyên Chương trình dạy bằng tiếng Anh
– Kinh doanh và quản lý, luật
– Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
625,000 VNĐ/tín chỉ937,500 VNĐ/tín chỉ875, 000 VNĐ/tín chỉ
– Nhân văn
– Khoa học xã hội và hành vi
– Báo chí và thông tin
– Dịch vụ xã hội
– Môi trường và bảo vệ môi trường
– Nghệ thuật
600,000 VNĐ/tín chỉ900,000 VNĐ/tín chỉ840,000 VNĐ/tín chỉ
Khoa học tự nhiên675,000 VNĐ/tín chỉ1,012,500 VNĐ/tín chỉ945,000 VNĐ/tín chỉ
– Toán và thống kê
– Máy tính và công nghệ thông tin
– Công nghệ kỹ thuật
– Kỹ thuật
– Sản xuất và chế biến
– Kiến trúc và xây dựng
725,000 VNĐ/tín chỉ1,087,500 VNĐ/tín chỉ1,015,000 VNĐ/tín chỉ
Học phần kiến thức chung600,000 VNĐ/tín chỉ900,000 VNĐ/tín chỉ 

Học phí năm học 2021-2022

1. Nhóm ngành Kinh tế, Xã hội, Ngoại ngữ, Luật

 • Đại học: 9 – 10 triệu đồng/năm
 • Thạc sĩ: 22 – 23 triệu đồng/năm
 • Tiến sĩ: 36 – 38 triệu đồng/năm

2. Nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ

 • Đại học: 11 – 12 triệu đồng/năm
 • Thạc sĩ: 26 – 27 triệu đồng/năm

Học phí năm học 2020-2021

 • Ngành Kinh tế, Xã hội, Ngoại ngữ, Luật: 260,000 VNĐ/tín lý thuyết và 390,000 VNĐ/tín thực hành
 • Ngành Khoa học tự nhiên: 309,000 VNĐ/tín lý thuyết và 463,500 VNĐ/tín thực hành
 • Ngành Công nghệ, Kỹ thuật: 318,000 VNĐ/tín lý thuyết và 477,000 VNĐ/tín thực hành
 • Học phần kiến thức chung: 260,000 VNĐ/tín

Chính sách miễn giảm học phí của TDMU

1. Miễn giảm 100% học phí

 • Sinh viên nằm trong các đối tượng ưu tiên theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi những người có công với Cách mạng
 • Sinh viên con thương binh, liệt sĩ, bệnh binh
 • Sinh viên khuyết tật, tàn tật
 • Sinh viên các dân tộc rất ít người như Ngái, Brâu, Lự, Si La, Cờ Lao, La Hù, Mảng, Pu Péo, Bố Y, Ơ Đu, Chứt, Rơ Măm,… ở vùng kinh tế khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

2. Giảm 70% học phí

Sinh viên người dân tộc thiểu số sinh sống ở những vùng có kinh tế đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3 vùng dân tộc miền núi.

3. Giảm 50% học phí

Sinh viên là con cán bộ công, nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ mắc các bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Tags:

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general