Thông tin học phí Đại học Nội vụ Hà Nội 2023


Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục hệ công lập thuộc Bộ Nội vụ. Vậy nên học phí của trường sẽ không quá cao, thường dao động trong khoảng 10 triệu/năm. HUHA cũng có nhiều chính sách miễn giảm học phí cho các sinh viên thuộc diện ưu tiên.

Thông tin học phí Đại học Nội vụ Hà Nội 2023

Học phí năm học 2023-2024

Học phí năm 2023 – 2024 của ĐH Nội vụ Hà Nội dự kiến tăng 10% so với năm học 2022 – 2203. Tương ứng mỗi tín chỉ sẽ tăng lên khoảng từ 50,000 – 80,000 đồng/tín chỉ và học phí mỗi sinh viên phải trả thêm là 1 – 3 triệu đồng/năm học.

Học phí năm học 2022-2023

Học phí năm học 2022 – 2023 như sau:

  • Ngành Hệ thống thông tin: 520,000 VNĐ/tín chỉ.
  • Các ngành đào tạo còn lại: 425,000 VNĐ/tín chỉ.

Tương ứng mức học phí 1 năm mỗi sinh viên phải đóng là từ 11 – 12 triệu đồng

Học phí năm học 2021-2022

Năm 2021, ĐH Nội vụ Hà Nội thu mức học phí 387,000 VNĐ/tín chỉ đối với tất cả các ngành đào tạo (riêng ngành Hệ thống thông tin, học phí là 471,000 VNĐ/tín chỉ).

Tương ứng mức học phí 1 năm mỗi sinh viên phải đóng là từ 11 – 12 triệu đồng.

Học phí năm học 2020-2021

  • Ngành Hệ thống thông tin: 395,000 VNĐ/tín chỉ.
  • Các ngành đào tạo còn lại: 360,000 VNĐ/tín chỉ.

Mỗi sinh viên sẽ phải đóng từ 10 – 11 triệu đồng/năm học

Chính sách miễn giảm học phí của HUHA

1. Miễn giảm 100% học phí

  • Sinh viên là người thân của người có công với cách mạng
  • Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống ở những khu vực có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
  • Sinh viên khuyết tật, tàn tật
  • Sinh viên hệ cử tuyển
  • Sinh viên THCS học tiếp lên trung cấp nghề (hoặc trung cấp chuyên nghiệp)

2. Giảm 70% học phí

Sinh viên người dân tộc thiểu số ở những khu vực có kinh tế đặc biệt khó khăn.

3. Giảm 50% học phí

Trường hỗ trợ cho những sinh viên, học viên là con cán bộ, công, nhân viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động (mắc bệnh nghề nghiệp) được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Tags:

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general