Thông tin tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2023


Học viện Báo chí và Tuyên truyền (mã trường: HBT) công bố đề án tuyển sinh năm 2023. Năm nay, Học viện vẫn giữ nguyên các phương thức tuyển sinh như năm 2022 và tiếp tục không tổ chức kỳ thi năng khiếu báo chí.

Thông tin tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2023

Đối tượng, điều kiện tuyển sinh

Thí sinh cần đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông trung học (THPT) hoặc tương đương. Có sức đủ khỏe để tham gia học tập theo quy định hiện hành. Đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của Học viện liên quan đến học lực và hạnh kiểm bậc THPT.
 2. Nếu thí sinh là người nước ngoài, việc tuyển sinh sẽ tuân theo các quy định hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. Phạm vi tuyển sinh: Trên cả nước

Các nhóm ngành đào tạo

Nhóm 1: Ngành Báo chí

Nhóm 2: Bao gồm các ngành Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Chính trị học, Quản lý công, Quản lý nhà nước, Kinh tế, Công tác xã hội, Xã hội học, Xuất bản, Truyền thông đại chúng, Truyền thông đa phương tiện.

Nhóm 3: Ngành Lịch sử

Nhóm 4: Ngành Quan hệ quốc tế, Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh.

Phương thức tuyển sinh 

Năm 2023, Học viện tiếp tục không tổ chức thi năng khiếu báo chí và chỉ xét tuyển bằng 3 phương thức.

Phương thức 1: Xét học bạ (dự kiến 15% chỉ tiêu);

Nhóm 1: Điểm xét tuyển = (A + B*2)/3 + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có)

Nhóm 2: Điểm xét tuyển = A + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có)

Nhóm 3: Điểm xét tuyển = (A + C*2)/3 + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có)

Nhóm 4: Điểm xét tuyển = (A + D*2)/3 + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có)

Trong đó:

A = Điểm trung bình cộng 5 học kỳ trung học phổ thông (THPT) (trừ học kỳ II lớp 12)

B = Điểm trung bình cộng 5 học kỳ môn Ngữ văn (trừ học kỳ II lớp 12)

C = Điểm trung bình cộng 5 học kỳ môn Lịch sử (trừ học kỳ II lớp 12)

D = Điểm trung bình cộng 5 học kỳ môn Tiếng Anh (trừ học kỳ II lớp 12)

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp (dự kiến 15% chỉ tiêu) 

 • Đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 trở lên, chứng chỉ SAT tối thiểu 1200/1600, điểm trung bình cộng học tập của 5 học kỳ trong trường phổ thông từ 7.0 trở lên, và hạnh kiểm tốt trong 5 học kỳ (trừ học kỳ II của lớp 12).
 • Đối với thí sinh xét tuyển vào Nhóm ngành 1: ngành Báo chí, yêu cầu đạt điểm trung bình cộng môn Ngữ văn của 5 học kỳ (trừ học kỳ II của lớp 12) >= 7.0.
 • Đối với thí sinh xét tuyển vào Nhóm ngành 4: ngành Báo chí, yêu cầu đạt điểm trung bình cộng môn tiếng Anh của 5 học kỳ (trừ học kỳ II của lớp 12) >= 7.0.

Phương thức 3: Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT (dự kiến 70% chỉ tiêu).

Nhóm ngànhMôn xét tuyển
1Tiếng Anh + NGỮ VĂN (hệ số 2) + Toán/Khoa học tự nhiên/Khoa học xã hội
2Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh/Khoa học tự nhiên/Khoa học xã hội
3Ngữ văn + LỊCH SỬ (hệ số 2) + Toán/Tiếng Anh/Giáo dục công dân/Địa lý
4Ngữ văn + TIẾNG ANH (hệ số 2) + Toán/Vật lí/Khoa học tự nhiên/Khoa học xã hội

Ngoài ra, Học viện vẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ tiêu không hạn chế.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Thí sinh dự tuyển cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đạt kết quả xếp loại học lực từ 5 học kỳ THPT trở lên đạt điểm 6,5 trở lên (không tính học kỳ II năm lớp 12).
 • Hạnh kiểm của từng học kỳ trong 5 học kỳ THPT xếp loại Khá trở lên (không tính học kỳ II năm lớp 12).

Thí sinh phải chịu trách nhiệm đáp ứng các điều kiện nộp hồ sơ (về học lực, hạnh kiểm) theo quy định của Học viện. Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện nộp hồ sơ, Học viện sẽ không công nhận kết quả trúng tuyển.

 • Đối với thí sinh dự tuyển vào các chương trình chất lượng cao, yêu cầu điểm trung bình chung môn tiếng Anh trong 5 kỳ THPT (không tính kỳ 2 năm lớp 12) phải từ 7,0 trở lên.
 • Đối với thí sinh xét tuyển theo phương thức kết hợp vào các chương trình Báo chí, yêu cầu là điểm trung bình chung của 5 học kỳ môn Ngữ văn THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12) phải đạt từ 7,0 trở lên.
 • Thí sinh muốn dự tuyển vào các chuyên ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (bao gồm Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) cần có khả năng nói chuyện rõ ràng, không nói ngọng, không nói lắp và không bị dị tật về ngoại hình.
 • Thí sinh muốn dự tuyển vào chuyên ngành Quay phim truyền hình phải có sức khỏe tốt, không không có dị tật về mắt và phải có ngoại hình phù hợp (nam cao từ 1m65 trở lên, nữ cao từ 1m60 trở lên).

Các ngành đào tạo và Chỉ tiêu tuyển sinh 

Tổng chỉ tiêu dự kiến: 2.400 chỉ tiêu

Trong đó:

 • Số chỉ tiêu dành cho tuyển sinh đại học chính quy cấp bằng đại học thứ nhất là 1.950 chỉ tiêu.
 • Số chỉ tiêu dành cho tuyển sinh đại học chính quy cấp bằng đại học thứ hai là 450 chỉ tiêu. 

Chi tiết 39 ngành, chuyên ngành đào tạo của AJC năm 2023 như sau:

STTNgành họcMã ngành/ chuyên ngành
1Báo chí, chuyên ngành Báo in602
2Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh604
3Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình 605
4Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử 607
5Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao608
6Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao609
7Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí603
8Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình606
9Truyền thông đại chúng7320105
10Truyền thông đa phương tiện7320104
11Triết học7229001
12Chủ nghĩa xã hội khoa học7229008
13Kinh tế chính trị7310102
14Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế527
15Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)528
16Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý529
17Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước7310202
18Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa530
19Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển531
20Chính trị học, chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí minh533
21Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển535
22Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công536
23Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách538
24Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội532
25Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước537
26Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản801
27Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử802
28Xã hội học7310301
29Công tác xã hội7760101
30Quản lý công7340403
31Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam7229010
32Truyền thông quốc tế7320107
33Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại610
34Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế611
35Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)614
36Quan hệ công chúng chuyên ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệp615
37Quan hệ công chúng chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)616
38Quảng cáo7320110
39Ngôn ngữ anh7220201

Thông tin đăng ký xét tuyển

 1. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 2. Thời gian xét tuyển: Thời gian nhận hồ sơ Đăng ký xét tuyển, thời hạn và hình thức nhận hồ sơ đối với tất cả các phương thức xét tuyển: theo quy định và lịch trình công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Các thí sinh có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ hội đồng tuyển sinh:

 • Địa chỉ: 36 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: 0243 754 6963
 • Email: website@ajc.edu.vn
 • Website: https://ajc.hcma.vn/
 • Fanpage: https://www.facebook.com/ajc.edu.vn

Tags:

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general