Hình ảnh chi tiết Học viện Báo chí và Tuyên truyền


Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cái nôi tạo ra nhiều tinh anh trong ngành báo chí cho quốc gia và nhiều ngành nghề khác. Sau 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã có những thay đổi đáng kể về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị dạy học, phục vụ quá trình giảng dạy và nghiên cứu.

Hình ảnh cơ sở vật chất

Hình ảnh ký túc xá

Hình ảnh lớp học

Hình ảnh các hoạt động

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general