Thông tin học phí Đại học Hoa Sen mới nhất 2023


Mức học phí tại Đại học Hoa Sen dao động từ 75,000,000 – 86,000,000 VND/năm khi sinh viên đăng ký xét tuyển một trong 28 ngành học chính quy tại trường. Dự kiến, lộ trình tăng học phí sau 2 năm là 5%, từ năm thứ 3 trở đi sẽ tăng không quá 10%. Ngoài ra, thí sinh nộp học phí từ 1 năm trở lên sẽ được ưu đãi hỗ trợ giảm từ 5% – 20% tổng giá trị học phí. 

Thông tin học phí Đại học Hoa Sen mới nhất 2023

Học phí Đại học Hoa Sen 2023 – 2024

Đại học Hoa Sen vẫn chưa công bố mức học phí cụ thể cho từng ngành, tuy nhiên thí sinh có thể tham khảo theo mức học phí trung bình như bảng sau:

Chương trình Đại học Chính quy

STTNhóm ngànhHọc phí Trung bình năm
1Kinh tế – Quản trị – Quản trị Kinh doanh – Marketing Digital – Marketing – Quản trị Nhân lực  75.000.000
2Logistics – Thương mại Quốc tế – Kinh doanh Quốc tế – Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng – Thương mại điện tử75.000.000
3Ngôn ngữ – Văn hóa Quốc tế– Ngôn ngữ Anh75.000.000
4Công nghệ Thông tin – Kỹ thuật Phần mềm – Công nghệ Thông tin – Trí tuệ Nhân tạo75.000.000
5Khoa học Xã hội – Luật – Tâm lý học – Luật Kinh tế75.000.000
6Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn – Quản trị Khách sạn – Quản trị Sự kiện – Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành – Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ ăn uống75.000.000
7Tài chính – Ngân hàng – Tài chính – Ngân hàng – Kế toán  70.000.000
8Thiết kế – Nghệ thuật – Quản trị Công nghệ Truyền thông – Quan hệ Công chúng – Thiết kế Đồ họa – Thiết kế nội thất – Thiết kế Thời trang – Nghệ thuật số – Phim86.000.000

Chương trình Hoa Sen Elite

STTTên ngànhTổng học phí (ĐVT:VNĐ)
1Quản trị khách sạn71.000.000
2Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống72.500.000

Học phí năm học 2022 – 2023

Chương trình Đại học Chính quy

STTKHOA/NGÀNHTỔNG MÔNTỔNG HỌC PHÍ (ĐVT: VNĐ)
IKhoa kinh tế – quản trị  
1Quản trị kinh doanh637.150.000
2Digital Marketing428.536.000
3Marketing538.049.000
4Quản trị nhân lực639.766.000
IIKhoa logistics – thương mại quốc tế  
5Thương mại điện tử537.518.000
6Kinh doanh quốc tế537.518.000
7Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng641.656.000
IIIKhoa du lịch  
8Quản trị sự kiện742.417.000
9Kinh tế thể thao741.586.000
10Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành639.073.000
11Quản trị khách sạn639.073.000
12Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống639.073.000
IVKhoa thiết kế – nghệ thuật  
13Thiết kế đồ họa649.329.000
14Thiết kế thời trang543.092.000
15Nghệ thuật số649.329.000
16Quan hệ công chúng538.482.000
17Quản trị công nghệ truyền thông640.885.000
18Phim647.283.000
19Thiết kế nội thất645.536.000
VKhoa ngôn ngữ – văn hóa quốc tế  
20Ngôn ngữ Anh634.336.000
21Nhật bản học540.066.000
VIKhoa công nghệ thông tin  
22Hệ thống thông tin quản lý430.005.000
23Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu430.074.000
24Kỹ thuật phần mềm430.074.000
25Công nghệ thông tin430.074.000
26Trí tuệ nhân tạo430.074.000
VIIKhoa tài chính – ngân hàng  
27Bất động sản640.687.000
28Tài chính – Ngân hàng640.687.000
29Kế toán431.236.000
30Công nghệ tài chính639.784.000
VIIIKhoa khoa học xã hội  
31Luật Kinh tế531.988.000
32Luật Quốc tế531.988.000
33Tâm lý học640.776.000

Chương trình Hoa Sen Elite

STTTên ngànhTổng mônTổng học phí (VNĐ)
1Quản trị khách sạn867.830.000
2Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống877.752.000

Học phí năm học 2021 – 2022

Chương trình Đại học Chính quy

STTTên ngànhTổng số mônHọc phí HK1 (Đơn vị tính: đồng)
1Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu427.858.000
2Công nghệ thông tin427.858.000
3Kỹ thuật phần mềm427.858.000
4Quản trị công nghệ truyền thông532.504.000
5Thiết kế thời trang536.836.000
6Quản lý tài nguyên và môi trường427.294.000
7Thiết kế nội thất639.780.000
8Thiết kế đồ họa536.836.000
9Nghệ thuật số536.836.000
10Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống530.884.000
11Quản trị khách sạn530.884.000
12Quản trị sự kiện633.971.000
13Quản trị du lịch lữ hành427.068.000
14Bảo hiểm530.911.000
15Marketing531.690.000
16Hệ thống thông tin quản lý636.687.000
17Quản trị kinh doanh633.455.000
18Quản trị nhân lực635.825.000
19Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng532.698.000
20Tài chính ngân hàng530.911.000
21Kinh doanh quốc tế532.698.000
22Kế toán637.373.000
23Nhật bản học534.741.000
24Tâm lý học533.397.000
25Ngôn ngữ Anh629.808.000
26Hoa kỳ học628.544.000
27Kinh tế thể thao838.677.000
28Luật kinh tế529.681.000
29Luật quốc tế529.681.000
30Thương mại điện tử532.698.000
31Trí tuệ nhân tạo427.858.000
32Digital Marketing426.776.000
33Bất động sản633.455.000
34Quan hệ công chúng534.134.000
35Phim536.560.000

Chương trình Hoa Sen Elite

STTTên ngànhTổng mônTổng học phí (VNĐ)
1Quản trị khách sạn867.830.000
2Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống877.752.000

Học phí năm học 2020 – 2021

Chương trình Đại học Chính quy

STTTên ngànhTổng mônTổng học phí (VND)
1Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu633.339.000
2Công nghệ thông tin634.158.000
3Kỹ thuật phần mềm529.775.000
4Quản lý tài nguyên và môi trường529.617.000
5Công nghệ thực phẩm634.051.000
6Quản trị kinh doanh630.392.000
7Marketing633.921.000
8Kinh doanh quốc tế529.880.000
9Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng529.880.000
10Tài chính – Ngân hàng528.082.000
11Kế toán634.139.000
12Quản trị nhân lực632.546.000
13Quản trị văn phòng530.912.000
14Hệ thống thông tin quản lý635.517.000
15Quản trị công nghệ truyền thông529.531.000
16Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành529.054.000
17Quản trị khách sạn528.055.000
18Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống528.055.000
19Ngôn ngữ Anh625.929.000
20Tâm lý học530.337.000
21Thiết kế đồ hoạ639.186.000
22Thiết kế thời trang533.468.000
23Thiết kế nội thất636.140.000

Chương trình đại học song bằng

STTTên ngànhTổng mônTổng học phí (VND)
1Ngôn ngữ Anh – Du lịch dịch vụ lữ hành730.861.000
2Ngôn ngữ Anh – Kinh doanh quốc tế626.028.000
3Ngôn ngữ Anh – Quản trị kinh doanh521.465.000
4Ngôn ngữ Anh – Tâm lý học626.550.000
5Tâm lý học – Quản trị nhân lực530.337.000

Chính sách trả góp học phí với ưu đãi 0% lãi suất

Đại học Hoa Sen đã hợp tác với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) để cung cấp chương trình trả góp học phí 0% lãi suất. Sinh viên và phụ huynh có thể trả góp qua thẻ tín dụng với thời hạn 3-12 tháng và hạn mức lên đến 500 triệu đồng. Nhà trường cũng tặng thẻ photo, balo, áo thun, miễn phí mở tài khoản ngân hàng, và cung cấp ưu đãi học phí cho các môn học tại Trung tâm Thể thao và Viện Đào tạo trực tuyến và Sau đại học. 

Tags:

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general