Thông tin học phí Đại Học Thương mại mới nhất 2023


Năm 2023, dự kiến học phí Đại học Thương mại tăng 10% với mức học phí thấp nhất sinh viên phải trả là khoảng 19 triệu đồng. TMU cũng công bố các chính sách miễn giảm học phí cho các sinh viên thuộc diện ưu tiên.

Thông tin học phí Đại Học Thương mại mới nhất 2023

Học phí năm học 2023-2024

Học phí năm 2023 – 2024 của ĐH Thương mại dự kiến dao động từ 19,6 – 40,530 triệu đồng/năm/sinh viên. Mức học phí đã tăng 10% so với năm trước đó.

Học phí năm học 2022-2023

Học phí năm 2022 được quy định theo từng chương trình đào tạo như sau:

 • Chương trình chuẩn: 23 – 25 triệu đồng/năm
 • Chương trình chất lượng cao, tích hợp: 31,25 – 33,495 triệu đồng
 • Chương trình định hướng phát triển nghề nghiệp: 23 triệu đồng

Học phí năm học 2021-2022

 • Chương trình chuẩn: 15,750 – 17,325 triệu đồng
 • Chương trình chất lượng cao: 30,450 – 33,495 triệu đồng
 • Chương trình theo cơ chế đặc thù: 18,9 – 20,790 triệu đồng

Học phí năm học 2020-2021

Chi tiết học phí năm 2020:

 • Chương trình chuẩn: 15,750 triệu đồng
 • Chương trình chất lượng cao: 30,450 triệu đồng
 • Chương trình theo cơ chế đặc thù: 18,9 triệu đồng

Chính sách miễn giảm học phí của TMU

1. Miễn giảm 100% học phí

 • Sinh viên không nơi nương tựa (mồ côi cha mẹ)
 • Sinh viên các dân tộc La Ha, Lự, Ngái, Cờ Lao, La Hù, Pu Péo, Ơ Đu, Rơ Măm ở vùng kinh tế khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

2. Giảm 70% học phí

Sinh viên người dân tộc thiểu số sinh sống ở những vùng có kinh tế đặc biệt khó khăn. 

3. Giảm 50% học phí

Sinh viên là con công nhân, viên chức mà cha (mẹ) mắc các bệnh nghề nghiệp hoặc bị tai nạn lao động sẽ được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Tags:

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general