Thông tin học phí Đại học Bạc Liêu mới nhất 2023


Năm học 2023 – 2024, Đại học Bạc Liêu đã có thông báo chính thức về mức học phí. Lộ trình và sự điều chỉnh về học phí của Trường Đại học Bạc Liêu dựa trên cơ sở của các văn bản quy định từ Thủ tướng Chính phủ và của Bộ GD&ĐT. Học phí năm học 2023-2024 của trường Đại học Bạc Liêu sẽ tăng 10% so với năm trước.

Thông tin học phí Đại học Bạc Liêu mới nhất 2023

Học phí năm 2023 – 2024

STTLĩnh vực/ Ngành đào tạoHọc phí 2023-2024
(Đơn vị: nghìn đồng/tháng/sinh viên
1Khoa học GD&ĐT giáo viên: Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Giáo dục Mầm non1.410.000
2KD&QL: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán1.410.000
3KHTN: Khoa học môi trường1.520.000
4Máy tính và CNTT: Công nghệ thông tin1.640.000
5Nông lâm nghiệp và thủy sản: Chăn nuôi, BV thực vật, Nuôi trồng thủy sản1.640.000
6Nhân văn: Tiếng Việt & văn hóa Việt Nam1.500.000

Học phí năm 2022 – 2023

STTLĩnh vực/ Ngành đào tạoHọc phí 2022-2023
(Đơn vị: nghìn đồng/tháng/sinh viên
1Khoa học GD&ĐT giáo viên: Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Giáo dục Mầm non1.250.000
2KD&QL: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán1.250.000
3KHTN: Khoa học môi trường1.350.000
4Máy tính và CNTT: CNTT1.450.000
5Nông lâm nghiệp và thủy sản: Chăn nuôi, BV thực vật, Nuôi trồng thủy sản1.450.000
6Nhân văn: Tiếng Việt & văn hóa Việt Nam1.200.000

Học phí năm 2021 – 2022

STTLĩnh vực/ Ngành đào tạoHọc phí 2021-2022
(Đơn vị: nghìn đồng/tháng/sinh viên
1Khoa học GD&ĐT giáo viên: Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Giáo dục Mầm non980.000
2KD&QL: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán980.000
3KHTN: Khoa học môi trường1.170.000
4Máy tính và CNTT: CNTT1.170.000
5Nông lâm nghiệp và thủy sản: Chăn nuôi, BV thực vật, Nuôi trồng thủy sản1.170.000
6Nhân văn: Tiếng Việt & văn hóa Việt Nam980.000

Chính sách miễn, giảm học phí của BLU

Hằng năm trường Đại học Bạc Liêu đều có các chính sách miễn giảm học phí dành cho các đối tượng con em gia đình chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên dân tộc thiểu số nhằm khích lệ động viên các em học sinh theo đuổi ước mơ học hành. Cụ thể các chương trình miễn giảm học phí và hưởng các chế độ cho sinh viên được quy định như sau: 

Miễn học phí 100%

  • Sinh viên là con của người có công với cách mạng vào những năm 1945
  • Con của AHLLVT, AHLĐ trong thời kì kháng chiến
  • Con của Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh
  • Con của bộ đội bị nhiễm chất độc hóa học trong kháng chiến
  • Con của người hoạt động cách mạng, kháng chiến, làm nghĩa vụ quốc tế
  • Sinh viên khuyết tật
  • Sinh viên là người DTTS

Miễn 70% học phí 

  • Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn miền núi hay hải đảo xa

Miễn 50% học phí 

  • Sinh viên là con cán bộ công chức, viên chức, công nhân mà cha mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general