Ngành Quản Lý Nhà Nước: Học Gì? Ở Đâu? Ra Trường Làm Gì?

ngành quản lý nhà nước

Hoạt động thực thi quyền lực của nhà nước luôn cần đến các cơ quan ban ngành với nguồn nhân lực chất lượng nhằm tạo nên một trật tự xã hội ổn định. Vì nhu cầu nhân lực như vậy, Quản lý nhà nước đã trở thành một trong các ngành hot, thu hút được sự quan tâm của nhiều thí sinh. Hãy cùng tìm hiểu ngành Quản lý nhà nước là gì và có những điểm nổi bật nào qua bài viết này.

Ngành Quản lý nhà nước là gì?

Ngành QLNN

Đây là ngành học đào tạo nhân lực nắm vững hệ thống tư tưởng và am hiểu về lĩnh vực quản lý hành chính của nhà nước. Từ đó, sinh viên của ngành sẽ có khả năng làm công tác quản lý trong các bộ phận hành chính của nhà nước.

Quản lý nhà nước là công tác rất quan trọng với mọi xã hội. Bên cạnh đó, nhà nước cũng đang tập trung nâng cao chất lượng của lĩnh vực này. Vì thế, đây là ngành nghề có tiềm năng rộng mở. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành này sẽ có cơ hội được làm việc tại văn phòng chính phủ, các cơ quan chính quyền nhà nước hay công việc liên quan đến quản lý hành chính.

Học Quản lý nhà nước đào tạo những gì?

Quản lý nhà nước có 3 chuyên ngành là Quản lý công, Quản lý xã hội, Hành chính công, chủ yếu đào tạo kiến thức về quản lý hành chính trong cơ quan nhà nước.

Quản lý nhà nước có những chuyên ngành gì?

Ngành Quản Lý Nhà Nước
Chuyên ngành Quản lý công là một trong ba chuyên ngành nổi bật của ngành
 • Quản lý công: đào tạo kiến thức về năng lực quản lý và công tác lãnh đạo, tổ chức hệ thống nhà nước, trang bị cho sinh viên khả năng phân tích các số liệu, vấn đề liên quan tới chính sách công. Chuyên ngành phù hợp với sinh viên có khả năng tính toán tốt, có tố chất lãnh đạo.
 • Quản lý hành chính nhà nước: đào tạo cho sinh viên kiến thức tổng hợp về quản lý bộ phận hành chính nhà nước, am hiểu cách thức quản lý trong các cơ quan nhà nước. Chuyên ngành dành cho những bạn có năng lực quản lý, có tinh thần hết mình vì cộng đồng.
 • Hành chính công: đào tạo kiến thức cơ bản về khoa học hành chính, kinh tế, xã hội, chính trị, từ đó có khả năng xử lý các nhiệm vụ hành chính. Chuyên ngành dành cho sinh viên có ý thức và tinh thần trách nhiệm cao, có tính kiên nhẫn, hòa đồng để giao tiếp với người dân.

Theo chúng tôi đánh giá, các chuyên ngành khá đa dạng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của thí sinh. Các bạn cần cân nhắc yếu tố sở thích và năng lực của bản thân để chọn được chuyên ngành phù hợp.

Ngành Quản lý nhà nước đào tạo kiến thức, kỹ năng gì?

Ngành Quản Lý Nhà Nước
Ngành đào tạo cho sinh viên kỹ năng giao tiếp tốt
 • Sinh viên sẽ được học các kiến thức về chính sách, pháp luật, tư tưởng và quan điểm của Đảng, nhà nước. Đây là kiến thức nền tảng để sinh viên có thể hoàn thành tốt các công việc hành chính sao cho đúng với đường lối, pháp luật của nhà nước.
 • Sinh viên sẽ được đào tạo các kiến thức chuyên môn về quản lý hành chính nhà nước để có thể thực hiện tốt mọi công việc hành chính từ khu vực công đến khu vực tư.
 • Ngành học đào tạo thêm kiến thức chuyên môn bao gồm tin học văn phòng, ngôn ngữ Anh chuyên ngành cùng một số nghiệp vụ hành chính khác. Đây sẽ là những kiến thức cần thiết cho công việc sau này của sinh viên theo học.
 • Kỹ năng giao tiếp cũng rất quan trọng với sinh viên ngành này. Khi làm công việc này, bạn sẽ phải tiếp xúc rất nhiều với người dân và các ban ngành để giải quyết công việc.

Chúng tôi đánh giá các kiến thức, kỹ năng của ngành rất khô khan, nhưng rất cần thiết với sinh viên khi theo học. Vậy nên, nếu muốn trang bị tốt những điều này, sinh viên cần chăm chỉ, biết kiên trì và nỗ lực phấn đấu.

Các môn học trong ngành Quản Lý Nhà Nước

Ngành Quản lý nhà nước cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện các công việc quản lý hành chính trong khu vực công hoặc khu vực tư. Chương trình đào tạo bao gồm nhiều môn học khác nhau, bao gồm kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, tâm lý học, xã hội học, kinh tế học, nghiên cứu khoa học để tiếp thu kiến thức chuyên ngành và nâng cao trình độ.

Các môn học cơ sở ngành bao gồm khoa học quản lý, khoa học pháp lý, khoa học tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và một số nghiệp vụ hành chính. Các môn học chuyên ngành bao gồm quản lý nhân sự, thiết kế và phân tích tổ chức bộ máy nhà nước, hoạch định và phân tích chính sách công, quản lý về kinh tế, tài chính công và quản lý xã hội.

Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị các kiến thức về nghiệp vụ quản lý nhà nước như tin học văn phòng, tiếng Anh chuyên ngành, nghiệp vụ hành chính và kỹ năng mềm.

Dưới đây là khung đào tạo ngành Quản Lý Nhà Nước của Học viện Báo chí & Tuyên truyền:

TTHọc phầnSố tín chỉPhân bổHọc phần tiên quyết
học phầnLý thuyếtThực hành
Khối kiến thức giáo dục đại cương60   
Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh15   
1TM01001Triết học Mác – Lênin431 
2KT01001Kinh tế chính trị Mác – Lênin321 
3CN01001Chủ nghĩa xã hội khoa học321 
4LS01001Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam321 
5TH01001Tư tưởng Hồ Chí Minh21.50.5 
Khoa học xã hội và nhân văn27   
Bắt buộc21   
6NP03605Giao tiếp trong quản lý321TM01001
7XD01001Xây dựng Đảng21.50.5 
8CT01001Chính trị học đại cương21.50.5 
9TG01004Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn21.50.5 
10TT01002Cơ sở văn hóa Việt Nam21.50.5 
11TT01003Nguyên lý công tác tư tưởng21.50.5 
12XH01001Xã hội học đại cương21.50.5 
13TG01006Tâm lý học đại cương21.50.5 
14KT01004Nguyên lý quản lý kinh tế21.50.5 
15NP03604Công tác xã hội trong quản lý21.50.5TM01001
Tự chọn18-Jun   
16ĐC01001Tiếng Việt thực hành21.50.5 
17TT01001Lịch sử văn minh thế giới21.50.5 
18TM01003Đạo đức học21.50.5 
19TG01003Lý luận dạy học đại học21.50.5 
20TM01005Mỹ học21.50.5 
21TM01007Logic hình thức21.50.5TM01001
22QT01001Quan hệ quốc tế đại cương21.50.5 
23QQ01002Quan hệ công chúng21.50.5 
24QQ01001Truyền thông trong lãnh đạo, quản lý21.50.5TM01001
Toán và khoa học tự nhiên3   
25ĐC01005Tin học ứng dụng312 
Ngoại ngữ (sinh viên chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Trung)15   
26NN01001Tiếng Anh học phần 131.51.5 
27NN01002Tiếng Anh học phần 2422 
28NN01003Tiếng Anh học phần 331.51.5 
29NN01013Tiếng Anh học phần 452.52.5 
30NN01004Tiếng Trung học phần 131.51.5 
31NN01005Tiếng Trung học phần 2422 
32NN01006Tiếng Trung học phần 331.51.5 
33NN01014Tiếng Trung học phần 452.52.5 
Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng    
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp70   
Kiến thức cơ sở ngành21   
Bắt buộc15   
34NP02014Khoa học quản lý321TM01001
35TT02366Nghệ thuật phát biểu miệng321 
36CT02059Khoa học chính sách công321 
37CN02052Lịch sử tư tưởng Việt Nam321 
38TH02055Phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh321 
Tự chọn18-Jun   
39NP02002Lịch sử xây dựng chính quyền nhà nước Việt Nam321 
40CN02050Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế321 
41TH02051Lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh321 
42TT02353Lý thuyết truyền thông và vận động321 
43CT02054Thể chế chính trị thế giới đương đại321 
44TG02005Tâm lý học lãnh đạo, quản lý321 
Kiến thức chuyên ngành29   
Bắt buộc23   
45NP03607Lý luận về nhà nước và pháp luật321TM01001
46NP03609Nguyên lý quản lý nhà nước321NP02014
47NP03602Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam (phần 1)321NP03607
48NP03603Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam (phần 2)321NP03607
49NP03618Quản lý nhà nước của cơ quan quyền lực321NP03069
50NP03616Quản lý hành chính nhà nước321NP03607
51NP03619Quản lý nhà nước của cơ quan tư pháp21.50.5NP03069
52NP03633Soạn thảo văn bản quản lý321NP03607
Tự chọn18-Jun   
53NP03634Thể chế trong quản lý321NP03607
54NP03625Quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh321NP03069
55NP03622Quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo321NP03069
56NP03624Quản lý nhà nước về kinh tế321NP03069
57NP03620Quản lý nhà nước khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường3210NP03069
58NP03617Quản lý nguồn nhân lực xã hội321NP03069
Kiến thức bổ trợ8   
Bắt buộc4   
59NP03613Phương pháp, nghiên cứu, giảng dạy quản lý nhà nước211NP03069
60NP03610Pháp chế trong quản lý21.50.5NP03069
Tự chọn8-Apr   
60NP03621Quản lý nhà nước về dân số và phát triển21.50.5NP03069
61NP03623Quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo21.50.5NP03069
63NP03614Quản lý cấp cơ sở21.50.5NP03069
64NP03636Phòng chống tham nhũng trong quản lý211NP03069
65NP03641Kiến tập20.51.5 
66NP03637Thực tập nghề nghiệp30.52.5 
67NP04013Khóa luận tốt nghiệp70.56.5 
Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp7   
68NP03632Quyền con người trong quản lý321NP03069
69NP03615Quản lý công sở, công sản21.50.5NP03069
70NP03639Xử lý tình huống trong quản lý211NP03069
Tổng130   

Học Quản lý nhà nước ra làm gì? Mức thu nhập bao nhiêu?

Sinh viên ra trường có thể làm các công việc trong bộ máy nhà nước, với mức thu nhập trung bình khoảng 5-10 triệu/tháng.

Sinh viên ra trường có thể làm công tác xử lý hành chính
 • Nhân viên quản lý hành chính: Đây là công việc thực hiện quản lý về hành chính, từ đó hỗ trợ để đưa ra quyết sách đúng đắn. Mức lương ban đầu dao động từ 5-9 triệu/tháng, sau nhiều năm có kinh nghiệm sẽ dao động từ 9-15 triệu/tháng.
 • Cán bộ hành chính văn phòng: Công việc của người làm nghề này bao gồm tiếp nhận văn thư, giấy tờ; tổ chức, sắp xếp các hệ thống tài liệu liên quan cùng một số công việc khác. Sinh viên mới vào làm sẽ nhận mức lương từ 5-9 triệu/tháng, sau đó có thể tăng lên khoảng 9-15 triệu/tháng.
 • Cán bộ thủ tục hành chính: Làm nhiệm vụ tiếp nhận, hỗ trợ, xử lý thủ tục hành chính cho người dân. Mức lương khởi điểm khoảng trên 5 triệu/tháng.
 • Giảng viên các ngành chính trị, Quản lý nhà nước: Truyền đạt, giảng dạy kiến thức về công tác quản lý hành chính nhà nước, các lĩnh vực liên quan như kinh tế, xã hội,… Mức lương khi mới bắt đầu khoảng 5-7 triệu/tháng, khi có kinh nghiệm sẽ tăng lên 7-12 triệu/tháng.
 • Trợ lý lãnh đạo, bộ phận tham mưu: Công việc chủ yếu là quản lý hồ sơ, lên kế hoạch cho lãnh đạo, giải quyết các vấn đề quản lý hành chính,… Lương khởi điểm từ 5-7 triệu/tháng, khi có kinh nghiệm sẽ là 8-12 triệu/tháng.
 • Thư ký quản lý hành chính: Thư ký sẽ hỗ trợ cấp trên soạn thảo văn bản, hoàn thành kế hoạch làm việc, thực hiện công việc liên quan đến quản lý hồ sơ,… Mức lương ở vị trí này cho người mới vào làm là 6-9 triệu/tháng, cho người đã có kinh nghiệm là 9-15 triệu/tháng.

Nhìn chung, chúng tôi đánh giá ngành này đem đến nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, mức lương của các công việc thuộc dạng trung bình, có phần thấp so với mặt bằng chung.

Ngành Quản lý nhà nước phù hợp với ai?

Ngành học phù hợp với những bạn am hiểu về tin học, có kỹ năng giao tiếp tốt, lĩnh hoạt trong các vấn đề và cẩn thận trong công việc.

Ngành Quản Lý Nhà Nước
Ngành học dành cho sinh viên giao tiếp tốt
 • Ngành học dành cho sinh viên thành thạo tin học văn phòng. Hiện nay, nhà nước đang có chủ trương số hóa công tác quản lý. Nếu thành thạo kỹ năng tin học, bạn sẽ tối ưu hoá được các công việc giấy tờ, thủ tục rườm rà, từ đó hiệu suất làm việc sẽ được cải thiện hơn.
 • Ngành học phù hợp cho sinh viên biết lên kế hoạch tổ chức và linh hoạt khi giải quyết vấn đề. Bởi người làm việc trong ngành cần lên kế hoạch để quản lý tốt các giấy tờ, hồ sơ, thủ tục hành chính công vụ
 • Sinh viên muốn học ngành này cần có khả năng giao tiếp tốt, vì các công việc liên quan đến ngành yêu cầu phải trao đổi, giao tiếp với các ban ngành hoặc người dân.
 • Sinh viên tỉ mỉ, cẩn thận, nghiêm túc khi làm việc sẽ phù hợp với ngành, bởi công việc của ngành chủ yếu liên quan đến giấy tờ, hồ sơ quan trọng.

Học Quản lý nhà nước ở đâu?

Bạn có thể theo học tại các trường chuyên về lĩnh vực quản lý hành chính, chính trị trên cả nước và xét tuyển bằng các khối thi A, C, D.

Ngành Quản lý nhà nước nên thi khối gì?

Quản lý nhà nước có thể thi khối A00, A01, C00, C01, C02, C03, C04, D01 cùng một số khối thi liên quan.

Chúng tôi nhận thấy các khối thi của ngành học này rất đa dạng nên thí sinh sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn. Các thí sinh nên chọn khối thi dựa vào khả năng của mình.

Theo đánh giá của chúng tôi, điểm chung của các khối thi là đều chứa môn một trong hai môn Toán, môn Văn hoặc cả hai. Vì thế, các bạn thí sinh cần chú ý ôn tập hai môn học này.

Top trường đào tạo Quản lý nhà nước tốt nhất

Chất lượng dạy Quản lý nhà nước của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đứng đầu cả nước

Trường đại học

Điểm chuẩn

(2022)

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

24.5-24.7

Học viện Chính sách và Phát triển

24.2

Đại học Nội vụ Hà Nội

21-24

Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

23

Học viện Cán bộ TP.Hồ Chí Minh

22

Nhìn chung, điểm chuẩn của các trường đại học có ngành này dao động ở mức trung bình, phù hợp với đa số bạn thí sinh. 

Thí sinh có thể tham khảoHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính sách và Phát triển hoặc Đại học Nội vụ Hà Nội. Chúng tôi đánh giá đây đều là các trường chuyên về chính trị, có chất lượng đào tạo hàng đầu Việt Nam.

Những lầm tưởng về ngành là gì?

Những lầm tưởng thường gặp là chỉ “con ông cháu cha” mới có việc làm và công việc rất “nhàn”.

Ngành Quản Lý Nhà Nước
Nhiều người nghĩ Quản lý nhà nước chỉ dành cho “con ông cháu cha”
 • Chỉ “con ông cháu cha” mới tìm được công việc tốt: Lầm tưởng này bắt nguồn từ hiện tượng nhiều nhân viên được nhận vào làm một cách dễ dàng nhờ có quan hệ với lãnh đạo, cấp trên. Thực chất, nếu bạn đủ năng lực và kỹ năng cần thiết, bạn sẽ nhận được rất nhiều cơ hội việc làm tốt.
 • Làm nhà nước “nhàn”: Nhiều người thường định nghĩa công việc làm nhà nước bằng chữ “nhàn”, nhưng sự thật không phải vậy. Tuy đây là môi trường ổn định nhưng lại rất nghiêm túc và có tính cạnh tranh cao, khối lượng và áp lực công việc trong cơ quan nhà nước cũng không nhỏ. Điều đó đòi hỏi bạn phải có đam mê, nỗ lực và kiên trì để trụ lại trong lĩnh vực này.

Những thách thức khi theo học là gì?

Những thách thức khi theo học là thách thức về mức lương, cơ hội thăng tiến và định kiến xã hội.

Ngành Quản Lý Nhà Nước
Mức lương sau khi đi làm của sinh viên Quản lý nhà nước tương đối thấp
 • Mức lương tương đối thấp: So với các công việc tại doanh nghiệp hay làm tự do, mức lương của người làm trong nhà nước tương đối thấp. Mức lương thường từ 5-9 triệu/tháng.
 • Cơ hội thăng tiến không cao: Cơ hội thăng tiến tính theo năm nên thường không cao. Ngoài ra việc thăng chức còn tùy thuộc vào quy định của cơ quan, yếu tố chủ quan và khách quan trong quá trình làm việc,…
 • Định kiến xã hội: Hiện nay, vẫn còn tồn tại quan niệm rằng chỉ cần vào làm trong cơ quan chính phủ đều do có quan hệ. Những định kiến đó có thể khiến nhiều người nản lòng khi theo đuổi ngành này.

Vậy, có nên học ngành Quản Lý Nhà Nước không?

Việc học ngành Quản Lý Nhà Nước mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên trong tương lai. Đầu tiên, ngành này đào tạo sinh viên về các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, kinh tế học, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, văn hóa, y tế, giáo dục, tôn giáo, dân tộc, v.v. Những kiến thức này sẽ giúp sinh viên nắm bắt được những kiến thức cần thiết để thực hiện các công việc quản lý hành chính thuộc khu vực công hoặc khu vực tư.

Thứ hai, ngành Quản Lý Nhà Nước là một trong những ngành đào tạo được đánh giá cao về tiềm năng việc làm và thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Với các kiến thức chuyên ngành như quản lý nhân sự, hoạch định và phân tích chính sách công, quản lý về kinh tế, tài chính công, sinh viên sẽ dễ dàng tìm được việc làm với mức lương tương đối cao.

Thứ ba, ngành này cũng giúp sinh viên phát triển những kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, lãnh đạo, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề. Những kỹ năng này cũng là những yếu tố quan trọng để sinh viên có thể thành công trong công việc và phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Tóm lại, học ngành Quản Lý Nhà Nước là một lựa chọn tốt cho những sinh viên mong muốn theo đuổi sự nghiệp quản lý hành chính công. Ngành này không chỉ cung cấp kiến thức chuyên ngành cần thiết để tìm được việc làm, mà còn giúp sinh viên phát triển các kỹ năng mềm quan trọng để thành công trong sự nghiệp.

Kết luận

Qua những thông tin đã nghiên cứu về ngành, chúng tôi nhận định rằng đây là ngành đang có tiềm năng phát triển với nhiều cơ hội rộng mở, phù hợp với các bạn có năng lực quản lý, giao tiếp tốt, ham học hỏi và biết kiên trì, nhẫn nại. Hy vọng bài viết này đã giúp các bạn hiểu được Quản lý nhà nước là ngành gì để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với bản thân.

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general