Ngành Công Tác Xã Hội: Học Gì? Ở Đâu? Ra Trường Làm Gì?

ngành công tác xã hội

Đảm bảo an sinh xã hội là lĩnh vực được nhà nước chú trọng, vì thế, những ngành liên quan đến hoạt động của xã hội như Công tác xã hội hiện đang rất cần nguồn nhân lực. Hãy cùng tìm hiểu ngành Công tác xã hội là gì để biết thêm thông tin về ngành học này và có được định hướng đúng đắn cho tương lai.

Ngành Công tác xã hội là gì?

Ngành Công Tác Xã Hội
Công tác xã hội là ngành gì?

Đây là ngành học đào tạo cho sinh viên kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về vấn đề của xã hội, với mục tiêu trang bị các năng lực giúp đỡ cộng đồng phục, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Hiện nay, xã hội ngày càng xuất hiện nhiều vấn đề phải giải quyết, vì vậy, các nghề an sinh xã hội như Công tác xã hội rất khát nhân lực. Sinh viên theo học ra trường sẽ có nhiều cơ hội làm tại các tổ chức, cơ quan liên quan đến hoạt động cộng đồng, xã hội.

Học Công tác xã hội đào tạo những gì?

Ngành học đào tạo sinh viên kiến thức liên quan đến vấn đề của xã hội, cộng đồng và một số kỹ năng như tham vấn, lắng nghe.

Ngành Công Tác Xã Hội
Công tác xã hội rèn luyện kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu
 • Sinh viên được đào tạo các kiến thức về hành vi con người, chính sách an sinh xã hội và phát triển cộng đồng,… để tác nghiệp trong các tổ chức chính trị – xã hội.
 • Sinh viên được dạy kỹ năng tham vấn cá nhân hay nhóm. Bởi các công việc liên quan đến ngành cần sinh viên có hiểu biết cơ bản về đối phương, từ đó đưa ra tiến trình giúp đỡ cá nhân, cộng đồng.
 • Sinh viên được rèn luyện kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu. Với sinh viên theo học, việc đồng cảm với người khác là phương thức tốt nhất để có thể thực hiện các công tác chăm sóc xã hội.

Theo chúng tôi đánh giá, những kiến thức và kỹ năng này không quá khó, nhưng cần thực hành nhiều trong điều kiện thực tế mới có thể thành thục.

Các môn học trong ngành Công Tác Xã Hội

Học ngành công tác xã hội, sinh viên sẽ được học các kiến thức liên quan đến tâm lý học, các mô hình và phương pháp công tác xã hội, và nhiều môn học khác nữa. Các môn học trong chương trình giảng dạy bao gồm nền tảng của nhà nước phúc lợi, chính sách và phúc lợi xã hội, phân tích chính sách, hành vi con người và môi trường xã hội, kinh tế và công tác xã hội, quan điểm toàn cầu về công tác xã hội và thực hành công tác xã hội. Tất cả các môn học này sẽ giúp sinh viên hiểu sâu hơn về các vấn đề xã hội và phát triển kỹ năng để giải quyết các vấn đề này trong công tác xã hội.

Dưới đây là khung chương trình đào tạo ngành Công Tác Xã Hội của trường Đại học Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn để bạn tham khảo:

Số TTTên học phầnSố tín chỉ 
 
IKhối kiến thức chung16 
(không bao gồm học phần 7 và 8)
1Triết học Mác – Lê nin3 
2Kinh tế chính trị Mác – Lê nin2 
3Chủ nghĩa xã hội khoa học2 
4Tư tưởng Hồ Chí Minh2 
5Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam2 
6Ngoại ngữ B15 
 Tiếng Anh B1 
 Tiếng Trung B15 
7Giáo dục thể chất4 
8Giáo dục quốc phòng – an ninh8 
IIKhối kiến thức theo lĩnh vực29 
II.1Các học phần bắt buộc23 
(không bao gồm học phần 17)
9Cơ sở văn hóa Việt Nam3 
10Các phương pháp nghiên cứu khoa học3 
11Tâm lí học đại cương3 
12Logic học đại cương3 
13Lịch sử văn minh thế giới3 
14Nhà nước và pháp luật đại cương2 
15Xã hội học đại cương3 
16Tin học ứng dụng3 
17Kĩ năng bổ trợ3 
II.2Các học phần tự chọn18-Jun 
18Kinh tế học đại cương2 
19Môi trường và phát triển2 
20Thống kê cho khoa học xã hội2 
21Thực hành văn bản tiếng Việt2 
22Nhập môn năng lực thông tin2 
23Viết học thuật2 
24Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng2 
25Hội nhập quốc tế và phát triển2 
26Hệ thống chính trị Việt Nam2 
IIIKhối kiến thức theo khối ngành27 
III.1Các học phần bắt buộc18 
 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 14 
27Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 14 
28Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 14 
 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 25 
29Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 25 
30Tiếng Trung cho khoa học xã hội và nhân văn 25 
31Khởi nghiệp3 
32Công tác xã hội đại cương3 
33Nhập môn xử lý dữ liệu định lượng3 
III.2Các học phần tự chọn27-Sep 
34Dân số học đại cương3 
35Gia đình học3 
36Tâm lí học xã hội3 
37Tâm lý học giao tiếp3 
38Các lý thuyết quản trị3 
39Chính trị học đại cương3 
40Khoa học quản lý đại cương3 
41Nhân học đại cương3 
42Quan hệ công chúng đại cương3 
IVKhối kiến thức theo nhóm ngành15 
IV.1Các học phần bắt buộc9 
43Hành vi con người và môi trường xã hội3 
44Phát triển cộng đồng3 
45Chính sách xã hội3 
IV.2Các học phần tự chọn (chọn một trong hai định hướng sau):6 
 Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành12-Jun 
46An sinh xã hội3 
47Quản lí ca3 
48Công tác xã hội trong trường học3 
49Công tác xã hội trong bệnh viện3 
 Định hướng kiến thức liên ngành24-Jun 
50Tham vấn nguồn nhân lực3 
51Tâm lý học hành vi lệch chuẩn3 
52Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội3 
53Nhân học sinh học3 
54Tâm lý học phát triển3 
55Tâm lý học quản lý3 
56Tâm lý học lâm sàng3 
57Xã hội học tôn giáo3 
VKhối kiến thức ngành50 
V.1Các học phần bắt buộc31 
58Lí thuyết công tác xã hội3 
59Đạo đức nghề nghiệp3 
60Phương pháp nghiên cứu công tác xã hội3 
61Công tác xã hội với cá nhân3 
62Công tác xã hội với nhóm3 
63Tham vấn trong công tác xã hội3 
64Thực hành công tác xã hội cá nhân3 
65Thực hành công tác xã hội nhóm3 
66Thực hành phát triển cộng đồng4 
67Quản trị ngành công tác xã hội3 
V.2Các học phần tự chọn27-Jun 
68Công tác xã hội với người khuyết tật3 
69Chăm sóc sức khỏe tâm thần3 
70Công tác xã hội với trẻ em3 
71Công tác xã hội với người cao tuổi3 
72Công tác xã hội với người có hành vi lệch chuẩn3 
73Công tác xã hội với người nghèo3 
74Công tác xã hội với nhóm ma túy, mại dâm và HIV3 
75Công tác xã hội trong lĩnh vực Bình đẳng giới và Phòng chống bạo lực gia đình3 
76Kiểm huấn trong công tác xã hội3 
V.3Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp13 
77Kiến tập3 
78Thực tập tốt nghiệp5 
79Khóa luận tốt nghiệp5 
 Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp5 
80Thiết kế nghiên cứu trong công tác xã hội2 
81Thiết kế can thiệp trong công tác xã hội3 

Học Công tác xã hội ra làm gì? Mức thu nhập thế nào?

Sinh viên ra trường có thể làm các công việc tại tổ chức cộng đồng hoặc các công việc tham vấn, tư vấn với mức lương trung bình khoảng 4-7 triệu/tháng.

Ngành Công Tác Xã Hội
Học Công tác xã hội ra làm chuyên viên tư vấn
 • Chuyên viên tư vấn, tham vấn: Làm công việc phân tích vấn đề, đưa ra lời khuyên và tìm cách giải quyết, giúp đỡ các cá nhân, nhóm hay cộng đồng có hoàn cảnh đặc biệt. Mức lương khởi điểm là 6-10 triệu/tháng và tăng lên đến 15 triệu/tháng khi có kinh nghiệm.
 • Nhân viên công tác xã hội: Tham gia hoạch định, thực hiện chính sách hỗ trợ cộng đồng, giáo dục cá nhân,… Mức lương khi mới vào làm khoảng 4-6 triệu/tháng, sau đó sẽ tăng lên khoảng 10 triệu/tháng.
 • Trợ lý dự án phát triển cộng đồng: Làm việc trong các tổ chức về cộng đồng để giải quyết các vấn đề liên quan như sức khỏe, giáo dục, y tế,… Mức lương khởi điểm khoảng 4-6 triệu/tháng trên 10 triệu/tháng.
 • Giảng viên: Giảng dạy cho sinh viên kiến thức về ngành học, nghiên cứu chuyên môn Công tác xã hội. Mức lương khởi điểm từ 5-7 triệu/tháng, sau khi có kinh nghiệm sẽ là 7-12 triệu/tháng.

Nhìn chung, chúng tôi đánh giá rằng cơ hội việc làm của ngành rộng mở, tuy vậy, thu nhập thuộc mức trung bình, không quá cao.

Ngành Công tác xã hội phù hợp với ai?

Ngành này phù hợp với những bạn đam mê hoạt động xã hội, có năng khiếu giao tiếp, lắng nghe, và có sức khỏe tốt cùng với trái tim nhân hậu.

Ngành Công Tác Xã Hội
Ngành học dành cho những bạn có con tim nhân hậu
 • Ngành này rất phù hợp với những ai có sức khỏe tốt vì tính chất của một số công việc liên quan đến hoạt động cộng đồng cần di chuyển đi lại nhiều địa điểm khác nhau.
 • Các bạn có khả năng giao tiếp, lắng nghe, có lòng yêu thương, đồng cảm sẽ phù hợp với ngành học này. Bởi khi công tác xã hội, bạn sẽ thường tiếp xúc với những hoàn cách khó khăn, khi đó cần có trái tim nhân hậu, biết đồng cảm và yêu thương con người.
 • Ngành phù hợp với những ai đam mê các hoạt động ngoài xã hội. Đam mê hoàn thành công việc hiệu quả theo đuổi lĩnh vực lâu dài.

Học Công tác xã hội ở đâu?

Bạn có thể theo học tại các trường chuyên về lĩnh vực khoa học xã hội, phát triển cộng đồng trên cả nước và xét tuyển bằng các khối A, C, D.

Ngành Công tác xã hội thi khối gì?

Công tác xã hội có thể thi các khối A00, A01, C00, C03, C04, D01, D78 cùng một số khối khác liên quan. Điểm chuẩn của khối C00 cao hơn hẳn các khối khác, vì thế, các thí sinh cần cân nhắc kỹ trước khi chọn khối thi này.

Chúng tôi đánh giá rằng các khối để thi vào ngành học này rất đa dạng. Điểm chung của các khối là đều có Toán, Văn hoặc cả hai môn này, thí sinh cần tập trung vào các môn này để đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT.

Top trường đào tạo Công tác xã hội tốt nhất

Trường đại học

Điểm chuẩn (2022)

Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

22.5 - 27.75

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

24.07 - 25.07

Đại học Lao động và Xã hội (cơ sở phía Bắc)

22.75

Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM

21.75 - 22.6

Đại học Lao động và Xã hội (cơ sở phía Nam)

21

Ngành học được đào tạo tại nhiều trường top đầu cả nước. Mức điểm chuẩn không quá cao, trung bình hầu hết các trường lấy từ 23-25 điểm, phù hợp với đa số các thí sinh.

Theo chúng tôi đánh giá, có ba trường đào tạo ngành học này tốt nhất cả nước, đó là trường Nhân văn TP.HCM, Nhân văn Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội

Những lầm tưởng về ngành là gì?

Những lầm tưởng thường gặp là làm việc không lương và chỉ không cần trình độ chuyên môn cao.

 • Làm công tác xã hội là làm việc thiện, không có lương: Thực tế, người theo nghề này vẫn có mức thu nhập cố định chứ không làm việc từ thiện như nhiều người tưởng.
 • Chỉ cần trình độ chuyên môn thấp là có thể đi theo ngành: Nhiều người nghĩ công việc của ngành này chỉ là chăm sóc xã hội đơn thuần. Trên thực tế, lĩnh vực này đòi hỏi bạn phải có các kiến thức hàn lâm để áp dụng vào phục vụ phát triển cộng đồng.

Thách thức của ngành là gì?

Ngành Công Tác Xã Hội
Lương khởi điểm khi đi làm còn thấp
 • Ngành học nặng và vất vả: Ngành học đào tạo kiến thức về xã hội,  kinh tế, chính trị cùng các vấn đề liên quan đến xã hội hiện nay. Đây đều là kiến thức nặng và khó học.
 • Lương khởi điểm thấp: Sinh viên ra trường thường làm ở các tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước với mức lương khởi điểm không quá cao.

Theo chúng tôi đánh giá, nếu sinh viên có đam mê, biết nỗ lực và ham học hỏi thì hoàn toàn có khả năng theo học và vượt qua những thách thức này.

Vậy, có nên học ngành Công Tác Xã Hội không?

Việc học ngành Công Tác Xã Hội là một lựa chọn tốt cho những ai quan tâm đến việc cải thiện đời sống xã hội và muốn trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực này. Chương trình giảng dạy trong ngành này tập trung vào các kiến thức về tâm lý học, các mô hình công tác xã hội, phương pháp phân tích và xây dựng kế hoạch để giải quyết các vấn đề xã hội.

Một số môn học tiêu biểu trong ngành Công Tác Xã Hội bao gồm Hành vi con người và môi trường xã hội, Chính sách và phúc lợi xã hội, Phân tích chính sách, Nền tảng của nhà nước phúc lợi, Quan điểm toàn cầu về công tác xã hội, Kinh tế và công tác xã hội và Thực hành công tác xã hội.

Khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế hoặc các cơ quan chính phủ để thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác xã hội. Nhu cầu tuyển dụng cho các chuyên gia trong lĩnh vực này ngày càng tăng, điều này đồng nghĩa với việc ra trường, bạn sẽ dễ dàng tìm được việc làm và có mức lương tương đối ổn định.

Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến các vấn đề xã hội và muốn đóng góp vào việc giải quyết chúng, học ngành Công Tác Xã Hội là một lựa chọn tốt cho tương lai của bạn.

Kết luận

Qua những thông tin đã nghiên cứu về Công tác xã hội, chúng tôi nhận định đây là ngành học có nhiều tiềm năng phát triển khi chính phủ đang có định hướng đẩy mạnh chất lượng các dịch vụ xã hội. Đây là ngành phù hợp với các bạn muốn cống hiến cho xã hội và có trái tim nhân hậu. Chúng tôi hy vọng rằng qua bài viết này, các bạn đã hiểu Công tác xã hội là ngành gì và có được cái nhìn tổng quan để đưa ra lựa chọn phù hợp trong tương lai.

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general