Hình ảnh chi tiết Trường Sĩ quan Phòng hóa


Trường Sĩ quan Phòng hóa (HGH) được thành lập vào ngày 21/9/1976, trực thuộc Binh chủng Hóa học của Bộ Quốc phòng đào tạo sĩ quan chỉ huy kỹ thuật hóa học hệ đại học quân sự, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Trải qua 47 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Sĩ quan Phòng hóa đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cũng như đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang bị đồng bộ hệ thống các phòng học chuyên dụng, phòng thí nghiệm hoá học, vật lý, phòng học chỉ huy tham mưu hoá học…;xây dựng trung tâm huấn luyện mới, mua sắm bổ sung thêm các chủng loại trang thiết bị, máy móc, vũ khí mới nhằm đảm bảo việc thực hành cho học viên. Ngoài ra hệ thống thư viện, cơ sở in ấn, phát hành tài liệu cũng được nhà trường chú trong sắp xếp khoa học, bổ sung thêm tài liệu, giáo trình, sách chuyên ngành…để phục vụ tốt cho công tác đào tạo, huấn luyện và công tác khác của Nhà trường.

Hình ảnh cơ sở vật chất

Hình ảnh lớp học

Hình ảnh kí túc xá

Hình ảnh các hoạt động

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general