Chương trình đào tạo trường Đại học Tôn Đức Thắng


Trường Đại học Tôn Đức Thắng có 5 chương trình đào tạo, cung cấp cơ hội học tập cho cả học sinh, sinh viên, công nhân lao động,… Các chương trình đào tạo của Trường đều đạt chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, giúp người học nhanh chóng thích nghi với công việc và góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

Chương trình đào tạo trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chương trình đào tạo Đại học

Chương trình đào tạo Đại học gồm 4 chương trình với 26.000 sinh viên. Cụ thể:

 • Chương trình dạy bằng tiếng Việt
 • Chương trình dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh
 • Chương trình dạy bằng tiếng Anh
 • Chương trình liên kết đào tạo quốc tế

Chương trình dạy bằng tiếng Việt

Chương trình giáo dục tiêu chuẩn bằng tiếng Việt của TDTU gồm:

 • Chương trình đào tạo cử nhân trình độ đại học; đạt chuẩn đầu ra bậc 6/8 theo khung trình độ quốc gia Việt Nam
 • Chương trình đào tạo các ngành chuyên sâu dược sĩ/kỹ sư/kiến trúc sư; đạt chuẩn đầu ra bậc 7/8 theo khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Chương trình giáo dục tiêu chuẩn có 39 ngành

1Bảo hộ lao động21Marketing
2Công nghệ kỹ thuật môi trường – Chuyên ngành: Cấp thoát nước và môi trường nước)22Ngôn ngữ Anh
3Công nghệ sinh học23Ngôn ngữ Trung Quốc
4Công tác xã hội24Quan hệ lao động
5Dược25Quản lý thể dục thể thao – Chuyên ngành Golf
6Kế toán26Quản lý thể dục thể thao – Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện
7Khoa học máy tính27Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực
8Khoa học môi trường28Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn
9Kiến trúc29Quy hoạch vùng và đô thị
10Kinh doanh quốc tế30Tài chính – Ngân hàng
11Kỹ thuật cơ điện tử31Thiết kế nội thất
12Kỹ thuật hóa học32Thiết kế thời trang
13Kỹ thuật phần mềm33Thiết kế đồ họa
14Kỹ thuật xây dựng34Thống kê
15Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông35Toán ứng dụng
16Kỹ thuật điện36Việt Nam học – Chuyên ngành Việt ngữ học và văn hóa xã hội Việt Nam
17Kỹ thuật điện tử – viễn thông37Việt Nam học – Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành
18Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa38Việt Nam học – Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch
19Luật39Xã hội học
20Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu  

Chương trình dạy bằng tiếng Anh và tiếng Việt

Đây là chương trình giáo dục chất lượng cao với một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh. Chương trình đào tạo 19 ngành học như sau:

 • Công nghệ sinh học
 • Kế toán
 • Khoa học máy tính
 • Thiết kế đồ họa
 • Kinh doanh quốc tế
 • Kỹ thuật xây dựng
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Kỹ thuật Điện
 • Kỹ thuật điện tử viễn thông
 • Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
 • Luật
 • Ngôn ngữ Anh
 • Marketing
 • Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành quản trị Nhà hàng – Khách sạn
 • Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Việt Nam học – Chuyên ngành du lịch và quản lý du lịch
 • Kiến trúc
 • Kỹ thuật hóa học

Chương trình dạy bằng tiếng Anh

Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh nhằm đào tạo các công dân toàn cầu, giúp sinh viên nhanh chóng hội nhập với khu vực và quốc tế.

Trường đang tổ chức 12 ngành học dạy bằng tiếng Anh như sau:

 • Marketing
 • Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị nhà hàng – khách sạn)
 • Ngôn ngữ Anh
 • Công nghệ sinh học
 • Khoa học máy tính
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Kỹ thuật xây dựng
 • Kế toán
 • Tài chính ngân hàng
 • Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch)
 • Kinh doanh quốc tế

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế của TDTU là chương trình học chuyển tiếp, giúp sinh viên có cơ hội học tại các trường Đại học quốc tế. Một số trường quốc tế đã liên kết với TDTU như:

 • Trường Đại học West of England, Bristol (Vương quốc Anh)
 • Trường Đại học La Trobe (Úc)
 • Trường Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan)
 • Trường Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc)
 • Trường Đại học Taylor’s (Malaysia)
 • Trường Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan)
 • Trường Đại học Feng chia (Đài Loan)

Khi theo học chương trình này, sinh viên sẽ được nhận song bằng là bằng của Đại học nước ngoài và bằng tốt nghiệp quốc tế của TDTU.

Chương trình đào tạo sau Đại học

Trường tổ chức chương trình đào tạo sau Đại học bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ và sau Tiến sĩ

Chương trình đào tạo Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp

Chương trình đào tạo này dành cho học sinh, công nhân lao động với 3 ngành chính

 • Điện viễn thông
 • Điện tử công nghiệp
 • Điện công nghiệp

Chương trình giáo dục phổ thông

Trường liên kết với Trường quốc tế Việt Nam-Phần Lan (VFIS) để tổ chức giảng dạy kiến thức chuyên ngành cho các sinh viên tại đây.

Chương trình đào tạo ngắn hạn

Trường cung cấp đa dạng chương trình đào tạo ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu học tập liên tục, thường xuyên của các doanh nghiệp.

Chương trình này được thực hiện bởi các trung tâm khoa học – công nghệ tại TDTU. Một số trung tâm đào tạo ngắn hạn có thể kể đến:

 • Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh (DSEC): Đào tạo Chứng chỉ giáo dục quốc phòng
 • Trung tâm đào tạo phát triển xã hội (SDTC): Đào tạo các khóa học thực hành về Quản lý và tổ chức sự kiện, Hành nghề môi giới, Chuyên viên nhân sự, Quản lý sàn bất động sản, Truyền thông và marketing,…
 • Trung tâm hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên (CECA): Phục vụ trực tiếp công tác đào tạo và triển khai khoa học – công nghệ, thực hiện chương trình tư vấn, giảng dạy theo yêu cầu của doanh nghiệp.
Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general