Thông tin học phí Đại học Xây Dựng Hà Nội mới nhất 2023


Học phí Đại học Xây Dựng Hà Nội năm 2023 sẽ giữ nguyên như năm 2022 là 11,700,000 VNĐ/năm/sinh viên. Trong 3 năm gần đây, học phí của trường tương đối ổn định, phù hợp với tất cả đối tượng sinh viên theo học.

Thông tin học phí Đại học Xây Dựng mới nhất 2023

Học phí năm học 2023-2024

Theo đề án tuyển sinh 2023 được trường công bố trên Quyết định 480/QĐ-ĐHXDHN, học phí cho năm học 2023 sẽ giữ ổn định như năm 2022 là 11,700,000 VNĐ/năm/sinh viên. Đây là năm học thứ 3 trường không tăng học phí.

Học phí năm học 2022-2023

Học phí năm học 2022 đại học chính quy là từ 214,500 – 535,700 VNĐ/tín, tương đương khoảng 11,700,000 VNĐ/năm/sinh viên. Với các chương trình học bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, học phí sẽ dao động trong khoảng 2,574,000 – 2,816,00 VNĐ/tháng

Học phí năm học 2021-2022

  • Hệ chính quy: 325,000 VNĐ/tín, tương đương khoảng 12 triệu đồng/năm
  • Hệ song bằng: 487,000 VNĐ/tín
  • Các lớp học bằng tiếng Anh, tiếng Pháp: từ 2,340,000 – 2,560,000 VNĐ/tín
  • Chương trình theo CDIO: từ 353,000 – 368,500 VNĐ/tín, phụ thuộc vào thời gian học.

Học phí năm học 2020-2021

Học phí năm học 2020 là khoảng 11,5 triệu đồng/năm/sinh viên. Sinh viên sẽ đóng học phí dựa theo số tín chỉ đăng ký của mỗi kỳ học.

Chính sách miễn giảm học phí của HUCE

1. Miễn giảm 100% học phí

  • Sinh viên nằm trong các đối tượng được miễn giảm theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng
  • Sinh viên mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa và không quá 22 tuổi
  • Sinh viên khuyết tật, tàn tật
  • Sinh viên các dân tộc thiểu số sống ở những vùng kinh tế khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

2. Giảm 70% học phí

Sinh viên người dân tộc thiểu số sinh sống ở những vùng có kinh tế đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc miền núi.

3. Giảm 50% học phí

Sinh viên là con công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ mắc các bệnh nghề nghiệp hoặc bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Tags:

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general