Điểm Chuẩn
0
Điểm chuẩn Đại học Việt Đức (VGU) 2023
0

Điểm chuẩn Đại học Việt Đức năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 23/8 mới đây. Năm nay, VGU xét tuyển theo 5 phương thức tuyển sinh, trong ...

0
Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM (HCMHUNRE) năm 2023
0

Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM (Mã trường: DTM) năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 25/08 mới đây. Năm nay, HCMHUNRE xét ...

0
Điểm chuẩn Đại học Kinh Bắc (UKB) năm 2023
0

Điểm chuẩn Đại học Kinh Bắc (Mã trường: UKB) năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/08 mới đây. Năm nay, UKB xét tuyển theo 5 phương thức ...

0
Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa (UKH) năm 2023
0

Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa (Mã trường: UKH) năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/08/2023. Năm nay, UKH xét tuyển theo 4 phương thức ...

0
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương (BETU) năm 2023
0

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương (Mã trường: DKB) năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 23/8 mới đây. Năm nay, BETU xét tuyển ...

0
Điểm chuẩn Đại học An Giang (AGU) năm 2023
0

Điểm chuẩn Đại học An Giang năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây. Năm nay, AGU xét tuyển theo 6 phương thức tuyển sinh, trong ...

0
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin TP HCM (VNUHCM-UIT) 2023
0

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin TP HCM năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây. Năm nay, VNUHCM-UIT xét tuyển theo 4 phương ...

0
Điểm chuẩn Đại học Quốc tế TP HCM (HCMIU) năm 2023
0

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế TP HCM (Mã trường: QSQ) năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây. Năm nay, HCMIU xét tuyển theo 6 phương ...

0
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM (VNUHCM – USSH) 2023
0

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây. Năm nay, VNUHCM - USSH xét tuyển ...

0
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM (HCMUS) năm 2023
0

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây. Năm nay, HCMUS xét tuyển theo 6 phương thức ...

Navigates
Logo
Enable registration in settings - general