Điểm Chuẩn
0
Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) năm 2023
0

Tổng Quan Điểm Chuẩn Tuyển Sinh Học Phí Đào tạo Hình ảnh Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội (mã trường: XDA) năm 2023 đã được công bố ...

0
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã (ACTVN) năm 2023
0

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã (mã trường: KMA) năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây. Năm nay, ACTVN xét tuyển theo 1 phương ...

0
Điểm chuẩn Học viện Quân y (VMMU) năm 2023
0

Điểm chuẩn Học viện Quân y (mã trường: YQH) năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 23/8 mới đây. Năm nay, VMMU xét tuyển theo 1 phương thức ...

0
Điểm chuẩn Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội (FBU) năm 2023
0

Điểm chuẩn Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội (Mã trường: FBU) năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 24/8 mới đây. Năm nay, FBU xét tuyển theo ...

0
Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự (MTA) năm 2023
0

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự (mã trường: KQH) năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 23/8 mới đây. Năm nay, MTA xét tuyển theo phương thức ...

0
Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM (UMP) năm 2023
0

Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM (mã trường: YDS) năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 23/8 mới đây. Năm nay, UPM xét tuyển theo 2 phương thức ...

0
Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức (HDU) năm 2023
0

Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8 mới đây. Năm nay, trường xét tuyển theo 6 phương thức, trong đó có 60% ...

0
Điểm chuẩn Đại học Thái Bình Dương (TBD) năm 2023
0

Điểm chuẩn Đại học Thái Bình Dương (mã trường: TBD) năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh ngày 22/8 mới đây. Năm 2023, TBD áp dụng 5 phương thức xét ...

0
Điểm chuẩn Đại học Hàng Hải Việt Nam (VMU) năm 2023
0

Điểm chuẩn Đại học Hàng Hải Việt Nam (Mã trường: HHA) năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 23/8 mới đây. Năm nay, VMU xét tuyển theo 4 phương ...

0
Điểm chuẩn Học viện Tài chính (AOF) năm 2023
0

Tổng Quan Điểm Chuẩn Tuyển Sinh Học Bổng Hình ảnh Điểm chuẩn Học viện Tài chính (mã trường: HTC) năm 2023 đã được công bố đến các thí ...

Navigates
Logo
Enable registration in settings - general