Ngành Quốc Tế Học: Học Gì? Ở Đâu? Ra Trường Làm Gì?

ngành quốc tế học

Không tập trung vào các lĩnh vực cụ thể nào như một vài ngành đặc thù, Quốc tế học mang đến một nền tảng tìm hiểu và nghiên cứu về các vấn đề tôn giáo, lịch sử, văn hóa và con người của các quốc gia trên thế giới. Vậy ngành Quốc tế học là ngành gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về ngành qua bài viết sau.

Ngành Quốc tế học là gì?

Ngành này quan tâm đến các vấn đề toàn cầu hóa và nghiên cứu cách mà các vấn đề này tác động đến xã hội, văn hóa và con người ở mỗi quốc gia. Phạm vi nghiên cứu của ngành vô cùng rộng, mọi vấn đề có tính toàn cầu, quan hệ giữa các quốc gia đối với các quốc gia khác, các tổ chức quốc tế trong và ngoài khu vực đều là đối tượng mà ngành này sẽ tìm hiểu và phân tích.

Quốc tế học

Quốc tế học đào tạo những gì?

Chuyên ngành của Quốc tế học

Hiện tại, ngành này đang được đào tạo với các chuyên ngành chính bao gồm:

 • Quan hệ quốc tế: Với chuyên ngành này, sinh viên sẽ được tìm hiểu tất cả những yếu tố tác động đến mỗi quốc gia như: kinh tế, luật, văn hóa, chính trị và mối quan hệ với các quốc gia khác. Người theo chuyên ngành này có thể phục vụ cho công tác ngoại giao trong và ngoài cơ quan nhà nước. 
 • Châu Âu học: Khi theo chuyên ngành này, sinh viên sẽ được tìm hiểu về các quốc gia châu Âu với các đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội và lịch sử. Các vấn đề sinh viên sẽ có cơ hội nghiên cứu bao gồm tiềm năng phát triển, chính sách đối nội, đối ngoại của các quốc gia thuộc khối Liên minh châu Âu. 
 • Châu Mỹ học: Tương tự với chuyên ngành Châu Âu học, Châu Mỹ học cũng đào tạo các sinh viên về các vấn đề kinh tế, xã hội và hành chính của các quốc gia châu Mỹ. Qua đó, sinh viên có thể hiểu được bản chất và cách thức vận hành của nhóm nước này. 
 • Nghiên cứu phát triển Quốc tế: Sinh viên sẽ được tìm hiểu về xu hướng phát triển và vận hành của toàn cầu nói chung. Các vấn đề sinh viên sẽ được tìm hiểu bao gồm: tình hình kinh tế, vấn đề nhân đạo, con người, an ninh và quản lý quốc tế.

Nhìn chung, chuyên ngành khá đa dạng, phù hợp với các sinh viên có sự yêu thích đối với các quốc gia và các vấn đề xã hội nói chung.

Quốc tế học

Quốc tế học đào tạo kiến thức, kỹ năng gì?

Nhằm giúp sinh viên làm việc và phát triển một cách thuận lợi trong ngành, các sinh viên theo đuổi ngành nàysẽ được đào tạo các kỹ năng sau:

 • Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên cần có khả năng sử dụng ngoại ngữ để phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin, diễn đạt và xử lý các tình huống chuyên môn, trình bày quan điểm và viết báo cáo về các vấn đề nghiên cứu. 
 • Kỹ năng lập luận và tư duy giải quyết vấn đề: Sinh viên cần có sự nhạy bén để phát hiện, phân tích và đề xuất các giải pháp cho các sự kiện, hiện tượng quốc tế. 
 • Kỹ năng nghiên cứu và tìm kiếm thông tin: Bên cạnh các kiến thức chuyên ngành, sinh viên cần có sự chủ động tìm kiếm và cập nhật và hệ thống các thông tin, kiến thức về sự thay đổi quốc tế và toàn cầu. 
 • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Khi làm ngành này, bạn cần đảm bảo ý tưởng của bản thân được trình bày một cách rõ ràng, sắc bén. Đồng thời, cần kiểm soát tốt khối lượng, chất lượng và các thành viên khi làm việc nhóm.

Ngoài ra, ngành này còn yêu cầu một số kỹ năng mang tính chuyên môn và đặc thù. Đây là những kỹ năng mà khi chọn được chuyên ngành cụ thể, sinh viên sẽ được tiếp cận và trau dồi.

Đào tạo sâu rộng về các vấn đề mang tính quốc tế và toàn cầu

Các môn học trong ngành Quốc tế học

Trong Ngành Quốc tế học, sinh viên sẽ được tiếp cận với khối kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành. Khối kiến thức chung bao gồm các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử quan hệ quốc tế. Các môn học bắt buộc trong ngành bao gồm khu vực học đại cương, nhập môn quan hệ quốc tế và quan hệ đối ngoại Việt Nam.

Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ được học các môn chuyên ngành như kinh tế quốc tế, quan hệ kinh tế quốc tế, quản trị kinh doanh quốc tế và chính sách đối ngoại. Điều này giúp sinh viên có được kiến thức toàn diện về quan hệ quốc tế, từ đó có thể áp dụng vào các lĩnh vực như thương mại quốc tế, đầu tư nước ngoài, ngoại giao và hợp tác quốc tế. Với nhu cầu ngày càng tăng của xã hội về quan hệ quốc tế, ngành Quốc tế học là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này và mong muốn có một sự nghiệp trong đó.

Dưới đây là khung chương trình đào tạo ngành Quốc tế học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội:

IKhối kiến thức chung
(Không tính học phần từ số 9-11)
 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác -Lênin 1
 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác -Lênin 2
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
 Tin học cơ sở 2
 Ngoại ngữ cơ sở 1
 Tiếng Anh cơ sở 1
 Tiếng Pháp cơ sở 1
 Ngoại ngữ cơ sở 2
 Tiếng Anh cơ sở 2
 Tiếng Pháp cơ sở 2
 Ngoại ngữ cơ sở 3
 Tiếng Anh cơ sở 3
 Tiếng Pháp cơ sở 3
 Giáo dục thể chất
 Giáo dục quốc phòng – an ninh
 Kỹ năng bổ trợ
IIKhối kiến thức theo lĩnh vực
 Các học phần bắt buộc
 Các phương pháp nghiên cứu khoa học
 Cơ sở văn hoá Việt Nam
 Lịch sử văn minh thế giới
 Logic học đại cương
 Nhà nước và pháp luật đại cương
 Tâm lý học đại cương
 Xã hội học đại cương
 Các học phần tự chọn
 Kinh tế học đại cương
 Môi trường và phát triển
 Thống kê cho khoa học xã hội
 Thực hành văn bản tiếng Việt
 Nhập môn năng lực thông tin
IIIKhối kiến thức theo khối ngành
 Các học phần bắt buộc
 Khu vực học đại cương
 Lịch sử quan hệ quốc tế
 Nhập môn quan hệ quốc tế
 Quan hệ đối ngoại Việt Nam
 Các học phần tự chọn
 Báo chí truyền thông đại cương
 Lịch sử Việt Nam đại cương
 Nhân học đại cương
 Tôn giáo học đại cương
IVKhối kiến thức theo nhóm ngành
 Các học phần bắt buộc
 Các tổ chức quốc tế
 Thể chế chính trị thế giới
 Kinh tế quốc tế
 Luật quốc tế
 Các học phần tự chọn
 Quản trị văn phòng đại cương
 So sánh văn hóa
 Quản trị kinh doanh
 Hệ thống pháp luật Việt Nam
VKhối kiến thức ngành
V.1Khối kiến thức chuyên ngành
V.1.1Ngoại ngữ chuyên ngành (chọn 1 trong 2 ngoại ngữ tiếng Anh, Pháp)
 Tiếng Anh chuyên ngành 1
Tiếng Pháp chuyên ngành 1
 Tiếng Anh chuyên ngành 2
Tiếng Pháp chuyên ngành 2
 Tiếng Anh chuyên ngành 3
Tiếng Pháp chuyên ngành 3
 Tiếng Anh chuyên ngành 4
Tiếng Pháp chuyên ngành 4
 Tiếng Anh chuyên ngành 5
Tiếng Pháp chuyên ngành 5
V.1.2Hướng chuyên ngành Quan hệ quốc tế
 Các học phần bắt buộc
 Quan hệ quốc tế ở châu Á – Thái Bình Dương
 Kinh doanh quốc tế
 Các vấn đề toàn cầu
 Đàm phán quốc tế
 Phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế
 Các học phần tự chọn
 Trung Đông và Châu Phi
 Quan hệ công chúng
 Một số vấn đề tôn giáo đương đại
 Ngoại giao văn hóa
V.1.3Hướng chuyên ngành Châu Âu học
 Các học phần bắt buộc
 Nhập môn châu Âu học
 Hệ thống chính trị và pháp luật châu Âu
 Lịch sử và văn hóa châu Âu
 Hệ thống kinh tế của Liên minh châu Âu
 Chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu
 Các cường quốc châu Âu
 Các học phần tự chọn
 Tiếp xúc văn hóa giữa phương Đông và phương Tây
 Hợp tác thương mại và đầu tư Liên minh châu Âu – Việt Nam
 Khu vực Đông Âu
 Các nước Bắc Âu
V.1.3Hướng chuyên ngành Châu Mĩ học
 Các học phần bắt buộc
 Lịch sử – văn hóa Hoa Kì
 Hệ thống chính trị và pháp luật Hoa Kì
 Tổng quan kinh tế các nước Châu Mĩ
 Quan hệ đối ngoại Hoa Kì
 Canada và các nước Mỹ Latinh
 Các học phần tự chọn
 Đặc trưng văn hóa Mỹ Latinh
 Quan hệ Việt Nam-Hoa Kì
 Các nhóm lợi ích ở Hoa Kì
 Các tổ chức khu vực châu Mỹ
V.1.4Hướng chuyên ngành Nghiên cứu phát triển quốc tế
 Các học phần bắt buộc
 Nhập môn Nghiên cứu Phát triển quốc tế
 Kinh tế học Phát triển
 An ninh con người
 Hỗ trợ nhân đạo Quốc tế
 Quản lý dự án phát triển
 Các học phần tự chọn
 Các vấn đề toàn cầu
 Thực tập Nghiên cứu phát triển quốc tế
 Phát triển bền vững
 Luật nhân đạo quốc tế
V.2Khối kiến thức nghiệp vụ
 Nghiệp vụ công tác đối ngoại
 Niên luận 
V.3Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế KLTN
 Thực tập/ thực tế
 Khóa luận tốt nghiệp
 Các học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp
 Pháp luật kinh tế quốc tế
 Tiếp xúc liên văn hoá

Học Quốc tế học ra làm gì? Mức thu nhập bao nhiêu?

Cụ thể hơn, khi theo học sinh viên có thể trải nghiệm và xây dựng lộ trình nghề nghiệp phù hợp với bản thân với các vị trí:

 • Công nhân viên chức nhà nước: Vị trí này tuyển chọn với các yêu cầu về lý lịch, phẩm chất và trình độ chuyên môn khá khắt khe. Các cử nhân cần trải qua kỳ thi công chức đầu vào của các phòng, sở ngoại vụ. Mức lương khởi điểm sẽ được tính theo bậc lương của công chức nhà nước. Đây sẽ là lựa chọn ổn định và có lộ trình phát triển khá an toàn. 
 • Giảng dạy chuyên ngành quốc tế tại các trường đại học, viện nghiên cứu: Vị trí này yêu cầu thêm một số loại bằng cấp để ứng tuyển. Mức lương sẽ phụ thuộc vào đặc điểm của môi trường bạn tham gia giảng dạy. 
 • Chuyên viên tại các cơ quan đại diện nước ngoài: Trở thành cầu nối ngoại giao và làm công việc đặc thù theo tính chất của văn phòng đó. 
 • Tham gia vào các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp liên doanh: Hỗ trợ và cố vấn để vận hành các tổ chức một cách thuận lợi. Đây là vị trí khá hấp dẫn đối với những ai yêu thích các hoạt động cộng đồng. Mức lương của vị trí này được đánh giá là khá cao khi dao động từ 7-20 triệu. 
 • Biên tập viên, biên dịch viên, nhà báo: Lợi thế về ngoại ngữ, khả năng làm việc với thông tin sẽ là nền tảng mạnh mẽ giúp bạn phát triển trong lĩnh vực báo chí và truyền thông. Thu nhập trung bình của các vị trí này dao động từ 10-20 triệu đồng. 
 • Nhân viên quan hệ công chúng & Marketing: Khả năng xử lý vấn đề, sự sắc bén và khéo léo trong giao tiếp của các cử nhân được các doanh nghiệp đánh giá rất cao cho vị trí chuyên viên PR. Hiện tại, mức lương khởi điểm của một chuyên viên PR và Marketing là 8-14 triệu. 
 • Chuyên viên tuyển dụng/ nhân sự (HR): Nếu bạn thích được tương tác và làm việc với con người đây sẽ là vị trí phù hợp. Các kiến thức về luật, kỹ năng hành chính – văn phòng có được khi theo đuổi ngành này sẽ giúp bạn trở thành những nhân sự xuất sắc. Mức thu nhập của ngành này khá cao với khởi điểm là 8-15 triệu/tháng.

Hiện tại, cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên Quốc tế học rất đa dạng. Trong tương lai, ngành này có thể trở nên đắt giá hơn nữa khi xu hướng toàn cầu hóa và kinh tế mở của các quốc gia đang ngày càng được ưa chuộng. 

Cơ hội nghề nghiệp của Quốc tế học luôn đa dạng và rộng mở

Quốc tế học phù hợp với ai?

Nếu bạn có những đặc điểm dưới đây, ngành này có thể là lựa chọn vô cùng phù hợp.

 • Thích dự đoán và đưa ra chiến lược: Dự đoán xu hướng phát triển của toàn cầu và các quốc gia là một trong những kỹ năng chuyên môn của người làm trong ngành. Do đó, đừng chần chừ nếu bạn có sự yêu thích với chuyện này nhé. 
 • Kỹ năng giao tiếp tốt: Môi trường làm việc sau khi ra trường rất năng động. Bản thân người học cần có khả năng giao tiếp và điều hướng cuộc trò chuyện tốt để đạt được mục tiêu đàm phán, trao đổi. 
 • Sẵn sàng tiếp thu cái mới: Thế giới đang thay đổi mỗi giây, do đó, việc liên tục tìm kiếm, phân tích và cập nhật những thông tin mới là yêu cầu bắt buộc đối với những ai làm việc trong ngành.
 • Có sự yêu thích các vấn đề văn hóa, xã hội: Phần lớn chương trình học của ngành là các kiến thức cơ bản và nâng cao về vấn đề xã hội, văn hóa, kinh tế, ngoại giao của các quốc gia. Do đó, nếu bạn không thích các chủ đề này, theo học ngành này sẽ khá khó khăn với bạn. 
 • Nhạy bén và xử lý vấn đề tốt: Người làm ngoại giao nói chung cần có sự bình tĩnh và nhạy bén để xử lý tốt các vấn đề, kể cả các trường hợp bất ngờ và nguy hiểm. Do đó, hãy rèn luyện kỹ năng này nếu bạn hứng thú với ngành.
Ngành Quốc Tế Học
Quốc tế học đòi hỏi bạn phải luôn bình tĩnh và nhạy bén

Ngành học Quốc tế học ở đâu?

Ngành Quốc tế học thi khối gì?

Để thi tuyển vào ngành này tại các trường đại học, viện nghiên cứu, thí sinh có thể lựa chọn những khối thi sau: A01, C00, và các tổ hợp thi của khối D (bao gồm: D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83). Nhìn chung, khối thi tuyển của ngành dựa trên các môn học chính bao gồm: Toán, Ngữ văn và một ngoại ngữ.

Top trường đào tạo Quốc tế học tốt nhất

Tham khảo Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn điểm chuẩn ngành và điểm chuẩn một số trường đào tạo ngành này dưới đây

Tên trườngĐiểm chuẩn (2022)
Đại học Hà Nội32.88*
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN25-29
Đại học Sư phạm TP.HCM23.75
Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng17.67
Đại học Ngoại ngữ Huế15

*Thang điểm 40

Chúng tôi đánh giá mức điểm cho ngành này nằm ở mức cao so với trung bình của các ngành học. Dù hiện tại đang ngày càng có nhiều trường mở đào tạo ngành này, tuy nhiên, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội và Đại học Hà Nội vẫn đạt được sự tín nhiệm cao nhất của các thí sinh.

Ngành Quốc Tế Học
Nhiều thí sinh tin chọn Quốc tế học tại đại học Hà Nội

Những lầm tưởng về ngành là gì?

Ngành Quốc Tế Học
Quốc tế học và những lầm tưởng phổ biến

Không làm việc được trong các tổ chức tư nhân

Nhiều người cho rằng học ngành này chỉ có thể làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc tham gia giảng dạy. Trên thực tế, hiện tại cử nhân đang rất được săn đón tại các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp quốc tế.

Chỉ học về văn hóa, xã hội

Ngược lại hoàn toàn với lầm tưởng trên, những ai học ngành này có được lượng kiến thức vô cùng lớn. Họ có sự am hiểu sâu sắc về kinh tế, xã hội, văn hóa và lịch sử của các quốc gia và thế giới nói chung. Do đó, cơ hội việc làm và khả năng cạnh tranh của những cử nhân ngành này rất cao.

Khó tìm việc

Trên thực tế, người học ngành này vì có nền tảng kiến thức sâu và rộng, họ có thể làm việc trong rất nhiều lĩnh vực và với đa dạng vị trí. Vì vậy, đừng lầm tưởng rằng thị trường việc làm của nghề này khan hiếm, trên thực tế, thị trường này rất rộng và sôi động.

Những thách thức của ngành là gì?

Ngành Quốc Tế Học
Nhân viên cần có sự nhạy bén và khéo léo

Khả năng học và ghi nhớ kiến thức tốt

Vì bản chất của Quốc tế học là sự hiểu biết về quốc tế, bạn không chỉ cần hiểu về một quốc gia mà là rất nhiều quốc gia hoặc khu vực. Do đó, bạn cần rèn luyện khả năng ghi nhớ và hệ thống kiến thức để ghi nhớ và vận dụng khối kiến thức khổng lồ này một cách dễ dàng.

Luôn bình tĩnh

Khi làm việc trong lĩnh vực ngoại giao cho quốc gia, tổ chức hay doanh nghiệp, bạn sẽ luôn phải điềm tĩnh và có khả năng phân tích các vấn đề bất ngờ một cách tỉnh táo. Đó là lý do nếu bạn tiếp xúc với những người làm ngành này, bạn sẽ cảm nhận được một sự điềm tĩnh đáng ngạc nhiên. 

Khéo léo trong hành xử và giao tiếp

Những người làm công việc liên quan đến đàm phán và ngoại giao thường là những người biết cương nhu hợp lý. Họ khéo léo, dự đoán tốt và có ngôn từ sắc bén để luôn đảm bảo đạt được mục tiêu.

Vậy, có nên học ngành Quốc tế học không?

Việc học ngành Quốc tế học là một lựa chọn tốt cho những ai yêu thích nghiên cứu về quan hệ quốc tế, đặc biệt là về quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các quốc gia khác trên thế giới. Với kiến thức về lịch sử quan hệ quốc tế và quan hệ đối ngoại, sinh viên sẽ có cơ hội hiểu sâu hơn về tình hình quốc tế và trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để làm việc trong môi trường quốc tế.

Ngoài ra, ngành Quốc tế học cũng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về triết lý của Đảng Cộng sản Việt Nam và định hướng phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực này, sinh viên cần phải học tập chăm chỉ và rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề. Vì vậy, việc ra trường và tìm việc làm cũng đòi hỏi sự nỗ lực không nhỏ. Tuy nhiên, ngành Quốc tế học đang được đánh giá là một ngành có tiềm năng với nhiều cơ hội nghề nghiệp và mức lương hấp dẫn.

Kết luận

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Quốc tế học đang dần trở thành một ngành hot với cơ hội việc làm và lộ trình nghề nghiệp đầy tiềm năng. Nếu bạn yêu thích văn hóa, lịch sử cũng như mong muốn được làm việc, trải nghiệm trong môi trường năng động, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa thì đây là một ngành rất đáng được cân nhắc. Hy vọng những giải đáp về Quốc tế học là ngành gì và các vấn đề liên quan này, bạn sẽ sớm lựa chọn được hướng đi phù hợp với bản thân. 

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general