Ngành Quản Trị Kinh Doanh: Học Gì? Ở Đâu? Ra Trường Làm Gì?

ngành quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh đang là một trong những ngành thu hút nhiều thí sinh nhất những năm gần đây. Tuy vậy, trên thực tế, đây lại là ngành dính lời đồn rằng kiến thức mông lung và dễ thất nghiệp. Vậy ngành Quản trị kinh doanh là gì và sự thực về lời đồn này là như thế nào? Tìm hiểu ngay về ngành học này qua bài viết sau đây.

Ngành Quản trị kinh doanh là gì?

Đây là ngành học mà sinh viên sẽ được đào tạo để vận hành, quản lý và phát triển việc kinh doanh của doanh nghiệp. Nói một cách dễ hiểu hơn, học ngành này sẽ học các kiến thức về quản lý nhân sự, thời gian và nguồn lực để tối ưu hóa việc kinh doanh, vận hành của doanh nghiệp đó.

Ngành Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh là ngành gì?

Học Quản trị kinh doanh đào tạo những gì?

Quản trị kinh doanh có những chuyên ngành gì?

Tùy theo chương trình học của từng trường, ngành học sẽ có những chuyên ngành khác nhau, trong đó phổ biến nhất là những chuyên ngành sau:

 • Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chuyên ngành giúp bạn hiểu về việc quản lý, giám sát và phân bổ nguồn lực, các hoạt động kinh doanh của công ty. Phù hợp với những bạn muốn giữ các vị trí quản lý doanh nghiệp
 • Quản trị bán hàng: Chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực bán hàng như nghiên cứu thị trường, hành vi khách hàng, các môn nghiệp vụ bán hàng, trưng bày hàng hóa,… Phù hợp với những bạn muốn theo lĩnh vực sales, buôn bán.
 • Quản trị dự án: Chuyên ngành đào tạo về kỹ năng xây dựng và quản lý các dự án của công ty, doanh nghiệp.
 • Quản trị chất lượng: Chuyên ngành học về kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm.
 • Quản trị khởi nghiệp: Chuyên ngành học những kiến thức, kỹ năng liên quan đến quá trình khởi nghiệp hoặc đổi mới hoạt động kinh doanh của một công ty/doanh nghiệp lâu năm, phù hợp với những bạn muốn tự khởi nghiệp.
Ngành Quản trị kinh doanh
Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp tổng hợp

Theo chúng tôi nhận định, đây là ngành không cố định về chuyên ngành đào tạo ở các trường đại học khác nhau. Do đó, các bạn học sinh khi chọn trường cần tìm hiểu kỹ về chuyên ngành để có lựa chọn phù hợp với bản thân

Quản trị kinh doanh đào tạo những kiến thức, kỹ năng gì?

Ngành Quản trị kinh doanh
Kỹ năng tư vấn và đàm phán rất quan trọng với người học
 • Nhóm kiến thức cơ bản về quản trị: Sinh viên sẽ được học kiến thức nền tảng về rất nhiều mảng trong kinh doanh như sản xuất, cung ứng, bán hàng, nhân sự, marketing, kế toán,… để có thể hiểu về cách vận hành doanh nghiệp, từ đó phân tích và đánh giá, tìm ra giải pháp phát triển.
 • Kỹ năng thu thập, phân tích, xử lý thông tin: Đây là kỹ năng giúp người học có thể sử dụng những số liệu, thông tin một cách tốt nhất trong quá trình quản trị, đề xuất chiến lược.
 • Kỹ năng lập kế hoạch: Để trở thành một nhà quản trị giỏi, bạn cần có kỹ năng lên kế hoạch, giám sát và theo dõi quá trình vận hành một cách tổng quát và hiệu quả. 
 • Kỹ năng tư vấn, tham mưu: Người học sẽ được học về những biện pháp giúp nâng cao, hoàn thiện công tác quản trị cho doanh nghiệp, từ đó tham mưu cho lãnh đạo.
 • Nhóm kỹ năng mềm: Làm việc nhóm và làm việc độc lập, kỹ năng quản trị bản thân, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng sử dụng tin học văn phòng,… cũng sẽ được đào tạo xuyên suốt một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, giúp sinh viên có thể giải quyết tốt các vấn đề chuyên môn.

Chúng tôi đánh giá rằng ngành này có những kiến thức khá nặng về lý thuyết. Muốn phát triển và đạt vị trí cao trong ngành này cần phải có cái nhìn tổng quan về cách vận hành doanh nghiệp, đồng thời phải có tầm nhìn và khả năng giải quyết vấn đề linh động, sáng tạo.

Các môn học trong ngành Quản Trị Kinh Doanh

Trong ngành Quản Trị Kinh Doanh, sinh viên sẽ được học đầy đủ những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, marketing, kế hoạch tài chính, nguồn nhân lực, chiến lược kinh doanh và Logistic chuỗi cung ứng. Song song với đó, các môn học khác như tư duy hệ thống, kỹ năng đàm phán, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng lãnh đạo đội nhóm, kỹ năng quản trị và điều hành doanh nghiệp cũng sẽ được đào tạo. Tất cả những kiến thức này sẽ giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về kinh tế và quản trị doanh nghiệp, từ đó có thể tìm ra cách giải quyết các vấn đề kinh doanh trong thực tế. Việc nắm vững những kiến thức này cũng sẽ giúp sinh viên nhanh chóng tìm được việc làm trong lĩnh vực này với mức lương hấp dẫn.

Dưới đây là khung chương trình đào tạo ngành Quản Trị Kinh Doanh của trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN:

STT Mã học phầnTên học phầnSố tín chỉSố giờ tín chỉMã số học phần tiên quyết
Lý thuyết Hoạt động nhómTự học 
IKhối kiến thức chung (Không tính tín chỉ các học phần 8 – 9)21    
1PHI1006Triết học Mác – Lênin Philosophy of Marxism – Leninism330150 
2PEC1008Kinh tế Chính trị Mác – Lênin Political economy of Marx – Lenin220100PHI1006
3PHI1002Chủ nghĩa xã hội khoa học Science socialism23000 
4POL1001Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ideology220100 
5HIS1001Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam History of the communist Party of Vietnam220100 
6FLF1107Tiếng Anh B1 English B15203520 
7FLF1108Tiếng Anh B2 English B25203520FLF1107
8 Giáo dục thể chất Physical Education4    
9 Giáo dục quốc phòng – an ninh National Defense Education8    
IIKhối kiến thức chung theo lĩnh vực13    
10FDE1092Toán cao cấp Advanced Mathematics426340 
11FDE1101Xác suất và thống kê Probability and Statistics325200 
12FDE1005Toán kinh tế Mathematics for Economists327180 
13INT1004Tin học cơ sở 2 Introduction to Informatics 2317280 
IIIKhối kiến thức theo khối ngành16    
III.1Bắt buộc14    
14THL1057Nhà nước và pháp luật đại cương Introduction to Government and Law2237  
15INE1050Kinh tế vi mô Microeconomics330150 
16INE1051Kinh tế vĩ mô Macroeconomics330150INE1050
17BSA1053Nguyên lý thống kê kinh tế Principles of Economic Statistics330150 
18INE1052Kinh tế lượng Econometrics32421 INT1004BSA1053 INE1051
III.2Tự chọn 2/10    
19BSA1054Kỹ năng làm việc theo nhóm Teamwork Skills215150 
20BSA1056Giao tiếp kinh doanh Business Communications215150 
21UEB3002Nghệ thuật và Nhân văn Arts and Humanity220100 
22UEB3003Tư duy sáng tạo Creative thinking220100 
23UEB3001Cảm thụ âm nhạc Music Appreciation220100 
  IVKhối kiến thức chung theo nhóm ngành17    
IV.1Bắt buộc14    
24BSA2004Quản trị học Principles of Management322230 
25BSA2001Nguyên lý kế toán Principles of Accounting327180 
26BSA2018Tài chính doanh nghiệp Corporate Finance323220BSA2001
27BSA2002Nguyên lý Marketing Principles of Marketing322230 
28BSA3082Phương pháp nghiên cứu kinh doanh Business Research Methodolody215150 
IV.2Tự chọn 3/9    
29BSA2103Nguyên lý Quản trị kinh doanhPrinciples of Business Administration330150 
30BSA3063Luật doanh nghiệp Business Law320205 
31INE2020Kinh tế quốc tế International Business328170INE1051
VKhối kiến thức ngành63    
V.1Bắt buộc18    
32BSA3020Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp Entrepreneurship325200 
33BSA2006Quản trị nguồn nhân lực Human Resources Management335100BSA2004
34BSA4018Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh Corporate Culture and Business Ethics325200 
35BSA2025Đại cương về lãnh đạo Foundation of Leadership335100 
36BSA2005Quản trị chiến lược Strategic Management335100BSA2004
37BSA3070Quản trị công nghệ Technology Management335100 
V.2Tự chọn30/63    
V.2.1 Học phần tự chọn chuyên ngành     
V.2.1.1 Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp15/15    
38BSA3068Quản trị rủi ro Risk management335100 
39BSA2008Quản trị Marketing Marketing Management335100BSA2002
40BSA4014Quản trị sản xuất và tác nghiệp Production and Operations Management330150 
41BSA3067Quản trị sự thay đổi Change Management335100 
42BSA4021Quản trị thành tích và thù lao lao động Performance and Compensation Management335100 
V.2.1.2Chuyên ngành Marketing15/15    
43BSA3012Nghiên cứu Marketing Marketing Research325200BSA2002
44BSA3013Hành vi người tiêu dùng Consumer Behavior335100BSA2002
45BSA3076Marketing kỹ thuật số Digital Marketing325200BSA2002
46BSA3114Marketing dịch vụ Service Marketing335100BSA2002
47BSA3001Marketing quốc tế International Marketing335100BSA2002
V.2.2Học phần tự chọn bổ trợ15/36    
48BSA3125Quản trị chất lượng Quality Management335100 
49MNS4010Hành vi tổ chức Organizational Behaviour330150 
50BSA4016Quản trị thương hiệu Brand Management335100BSA2002
51BSA3009Kiểm toán căn bản Basic Auditing323220BSA2001
52FIB3015Phân tích tài chính Financial Analysis330150BSA2018
53BSA3036                                            Quản trị dự án Project Management335100 
54FIB3004Quản lý đầu tư Investment Management330150BSA2018
55INE3104Thương mại điện tử E-commerce330150INT1004
56BSA3007Kế toán quản trị Managerial Accounting323220BSA2001
57INE3066Quản trị tài chính quốc tế International Financial Management 326190INE1051
58INE3001Thương mại quốc tế International Trade328170INE1051
59BSA3035Các mô hình ra quyết định Decision Making Model328170 
V.3Thực tập, thực tế và niên luận9    
60BSA4004Kiến tập Pre- internship20300 
61BSA4005Thực tập thực tế Internship40600 
62BSA4050Niên luận Internship project30045 
V.4Khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế khóa luận6    
63BSA4052Khóa luận tốt nghiệp Dissertation60090 
 Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp6    
64BSA3040Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Corporate Social Responsibility325200 
65BSA4024Quản trị công ty Corporate Governance325200 
  Tổng cộng130    

Học Quản trị kinh doanh ra trường làm gì và thu nhập là bao nhiêu? 

Học Quản trị kinh doanh ra trường có thể làm việc tại các vị trí quản lý, quản trị tại các doanh nghiệp với mức lương khởi điểm khoảng 7-8 triệu đồng và có thể lên tới trên 25 triệu cho người có kinh nghiệm.

Những công việc và mức lương phổ biến nhất của người học là gì:

Ngành QTKD
 • Nhân viên kinh doanh: Thường gọi là nhân viên sale, chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng và tư vấn, bán hàng. Mức lương của một nhân viên sale chưa có kinh nghiệm thường từ 6-8 triệu/tháng cộng thêm tiền hoa hồng khi bán được sản phẩm dịch vụ.
 • Chuyên viên xây dựng chiến lược, phát triển thị trường và quản trị kinh doanh: Đây là người tư vấn cho các công ty, doanh nghiệp về những biện pháp giúp cải thiện các vấn đề liên quan đến quản trị, giúp công ty gia tăng doanh số và giảm thiểu chi phí. Người tư vấn càng có thâm niên, mức lương dành cho vị trí này càng cao. 
 • Chuyên viên phụ trách công tác quản trị tại các phòng ban: Tùy theo chuyên ngành, bạn có thể chọn làm chuyên viên quản trị tại các phòng hành chính nhân sự; kinh doanh hoặc marketing;… tại các công ty về đa dạng lĩnh vực. Mức lương cho người mới ra trường sẽ bắt đầu từ 8 triệu tùy theo chế độ công ty. Khi đã có kinh nghiệm, bạn có thể đạt được các vị trí CEO, CFO với mức lương hàng chục triệu đồng.

Đây là ngành khá rộng, vì vậy, chúng tôi đánh giá rằng cơ hội làm việc của ngành rất rộng mở khi sinh viên ra trường có thể làm việc tại nhiều lĩnh vực khác nhau với mức lương khá tốt. Không chỉ làm việc trong nước, người học khá các môn ngoại ngữ cũng có thể làm tại các công ty, tập đoàn nước ngoài.

Ngành Quản trị kinh doanh phù hợp với ai?

Ngành Quản trị kinh doanh
Không phải ai cũng phù hợp với Quản trị kinh doanh
 • Tư duy logic tốt: Ngành học này sẽ phải tiếp xúc với tính toán, suy nghĩ logic rất nhiều trong báo cáo tài chính, kế hoạch thu chi và trong hoạt động quản lý.
 • Yêu thích kinh doanh, quản lý: Tất cả những chuyên ngành, vị trí công việc đều liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản lý.
 • Khả năng giao tiếp, trình bày: Đây là công việc phải trao đổi trực tiếp rất nhiều, do đó nếu muốn phát triển, bạn không thể thiếu khả năng giao tiếp và thuyết phục.
 • Tính quyết đoán: Kinh doanh là công việc cần một cái đầu lạnh và khả năng phản ứng, giải quyết vấn đề nhanh để đưa ra kế hoạch chính xác nhất.

Nên học Quản trị kinh doanh ở đâu?

Ngành Quản trị kinh doanh thi khối nào?

Quản trị kinh doanh có thể thi các khối A00, A01, C01, D01, D07 và một số khối thi khác có môn Toán hoặc Anh. Dựa trên những kế hoạch tuyển sinh khác nhau, các trường có thể khác nhau về khối xét tuyển. Do đó thí sinh cần dùng mã ngành của ngành này là 7340101 để tra cứu chính xác khối xét tuyển của trường mong muốn.

Chúng tôi đánh giá rằng thí sinh cần ôn kỹ các môn Toán, Anh để có cơ hội trúng tuyển vào ngành. Ngoài ra, thí sinh cũng có thể sử dụng học bạ để xét tuyển vào ngành học này tại những trường có phương án tuyển sinh bằng xét học bạ.

Top những trường đào tạo Quản trị kinh doanh tốt nhất?

Đại học Ngoại thương đứng top đào tạo Quản trị kinh doanh

Tham khảo điểm chuẩn Đại học Cần Thơ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và một số trường học Quản trị Kinh doanh dưới đây

Trường

Điểm chuẩn ( 2022)

Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

22-27.75

Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM

23.8-25.3

Đại học Tôn Đức Thắng

28.5

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

24.46-25.46

Đại học Cần Thơ

25.75

Đây là một ngành học hot, do đó, có rất nhiều trường đào tạo ngành này. Mức điểm chuẩn của ngành qua các năm nhìn chung là rất cao so với những ngành học khác.

Qua mốc điểm chuẩn và chất lượng đào tạo, chúng tôi nhận định thí sinh có thể cân nhắc thi vào Quản trị kinh doanh tại các trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Kinh tế TP.HCM.

Những hiểu lầm về Quản trị kinh doanh là gì?

Quản trị kinh doanh thường bị hiểu lầm là tỷ lệ thất nghiệp cao, ngành học ra làm sếp hay chỉ có tiền mới học được.

Ngành Quản trị kinh doanh
Nhiều người hiểu lầm đây là ngành học dễ thất nghiệp
 • Học Quản trị kinh doanh dễ thất nghiệp: Vì chương trình đào tạo của ngành này khá rộng nên nhiều người cho rằng học ngành này ra không có kiến thức nghề nghiệp cụ thể, dễ thất nghiệp. Thực tế, cử nhân ngành này có đa dạng cơ hội công việc dựa trên kiến thức nền tảng mà ngành cung cấp.
 • Ngành học để ra làm sếp: Người học ngành này có cơ hội để làm lãnh đạo, tuy nhiên không phải ai cũng có thể đạt được những vị trí cao trong công việc, vị trí này tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. 
 • Ngành học chỉ dành cho con nhà giàu: Mức học phí ngành này không cao hơn nhiều so với các ngành khác, các bạn sinh viên ra trường cũng có nhiều cơ hội việc làm, không phân biệt khả năng tài chính.

Những thách thức khi học Quản trị kinh doanh là gì?

Thách thức chủ yếu của ngành này là kiến thức rất nặng và khó định hướng nghề nghiệp.

Ngành Quản trị kinh doanh
Thách thức khi học Quản trị kinh doanh
 • Nặng về kiến thức chuyên môn: Quản trị là ngành đòi hỏi người học phải có vốn kiến thức sâu về chuyên ngành, đồng thời cũng cần có kiến thức tổng quan rộng. Người học rất dễ quên những kiến thức này trước khi được đưa vào thực hành. 
 • Khó định hướng phát triển nghề nghiệp: Ngành học có phạm vi kiến thức khá rộng, do đó sinh viên có thể cảm thấy hoang mang khi lựa chọn định hướng công việc sau khi ra trường. 
 • Yêu cầu khả năng tự học và liên tục phát triển: Để đáp ứng được yêu cầu công việc, người học ngành này phải liên tục học hỏi và phát triển, nhằm theo kịp hoặc đi trước để giúp doanh nghiệp phát triển một cách tốt nhất có thể. 
 • Đòi hỏi sự chăm chỉ: Không chỉ đòi hỏi lượng kiến thức lớn, công việc của người làm quản trị kinh doanh cũng có cường độ cao, thậm chí là áp lực và tăng ca liên tục để xử lý công việc. 

Vậy, có nên học ngành Quản Trị Kinh Doanh không?

Việc học ngành Quản Trị Kinh Doanh có nhiều lợi ích và tiềm năng nghề nghiệp hấp dẫn. Đây là một trong những ngành được đánh giá cao về khả năng sẽ dễ tìm việc làm và có mức lương hấp dẫn.

Với ngành này, bạn sẽ được đào tạo về các kỹ năng quản lý, kế hoạch hóa, tư duy chiến lược, đàm phán, lãnh đạo và nhiều khía cạnh khác trong quản trị kinh doanh. Bằng cách học các môn học trong ngành Quản Trị Kinh Doanh, bạn có thể học được cách xử lý vấn đề, giải quyết các vấn đề phức tạp trong kinh doanh, quản lý chiến lược doanh nghiệp, tài chính, marketing, quản lý nhân sự và quản lý chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, bạn sẽ được rèn luyện các kỹ năng mềm như là kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, làm việc nhóm và tự học.

Về tiềm năng nghề nghiệp, nhiều công ty lớn, cả trong nước và quốc tế đều có nhu cầu tuyển dụng những người có trình độ chuyên môn cao về quản trị kinh doanh. Bạn có thể trở thành một quản lý cao cấp, chuyên viên kinh doanh, nhân viên tư vấn, chuyên viên quản trị hoặc giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp lớn hoặc nhỏ. Ngoài ra, bạn cũng có thể tự mở một doanh nghiệp của riêng mình.

Vì vậy, nếu bạn muốn theo đuổi ngành kinh doanh và có một sự nghiệp ổn định, học ngành Quản Trị Kinh Doanh là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng thành công không chỉ đến từ bằng cấp mà còn cần sự cố gắng và nỗ lực học tập thường xuyên.

Kết luận

Trái với lầm tưởng rằng ra trường sẽ thất nghiệp, ngành học trên thực tế sẽ cung cấp cho sinh viên lượng kiến thức lớn và tổng quát về hoạt động kinh doanh ngay từ trên ghế nhà trường, mang đến nhiều cơ hội việc làm. Theo đánh giá của chúng tôi, đây là một ngành đáng để đầu tư và theo học nếu bạn thích kinh doanh, hoạch định chiến lược và hứng thú với những con số. Hy vọng những thông tin trong bài đã giúp bạn trả lời câu hỏi “Quản trị kinh doanh là ngành gì?” và có được nhận định chi tiết hơn về ngành này.

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general