Thông tin học bổng Đại học Đồng Nai (DNU)


Trường Đại học Đồng Nai có nhiều chế độ học bổng cho sinh viên như học bổng khuyến khích học tập, học bổng cho sinh viên thuộc diện trợ cấp xã hội, chính sách ưu đãi. Công tác xét duyệt học bổng được diễn ra đều đặn mỗi kỳ nhằm khen thưởng, khuyến khích sinh viên học tập và rèn luyện, đồng thời hỗ trợ được 1 phần chi phí học tập cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thông tin học bổng trường Đại học Đồng Nai

Học bổng khuyến khích học tập 

Đối tượng xét học bổng 

 • Sinh viên đang học hệ đại học chính quy, cao đẳng
 • Sinh viên thuộc diện được hưởng học bổng chính sách, trợ cấp xã hội nếu có kết quả học tập và rèn luyện vào diện được xét thì vẫn được cấp song song học bổng KKHT
 • Kết quả học tập và điểm rèn luyện của sinh viên từ loại Khá trở lên (không có môn thi nào dưới 5 điểm, lấy điểm thi lần đầu tiên)
 • Sinh viên không bị kỷ luật từ mức độ khiển trách trở lên trong thời gian xét học bổng

Mức học bổng 

1. Mức học bổng chung cho sinh viên toàn trường

 • Học bổng loại Khá: 234,000 VNĐ/tháng
 • Học bổng loại Giỏi: 324,000 VNĐ/tháng
 • Học bổng loại Xuất sắc: 396,000 VNĐ/tháng

2. Mức học bổng thêm cho sinh viên thuộc diện trợ cấp xã hội

 • Học bổng loại Khá: 304,000 VNĐ/tháng
 • Học bổng loại Giỏi: 421,000 VNĐ/tháng
 • Học bổng loại Xuất sắc: 515,000 VNĐ/tháng

3. Mức học bổng thêm cho sinh viên thuộc diện chính sách ưu đãi

 • Học bổng loại Khá: 328,000 VNĐ/tháng
 • Học bổng loại Giỏi: 445,000 VNĐ/tháng
 • Học bổng loại Xuất sắc: 562,000 VNĐ/tháng

Thời gian xét duyệt 

Học bổng được xét vào cuối mỗi kỳ. Trường sẽ tiến hành phân bổ quỹ học bổng cho từng khóa, từng ngành và xét số suất đạt học bổng dựa trên kết quả học tập và điểm rèn luyện từ cao xuống thấp.

Học bổng cho sinh viên thuộc diện trợ cấp xã hội

Đối tượng xét trợ cấp

Sinh viên đang theo học tại trường và thuộc các diện sau sẽ được xét trợ cấp xã hội

 • Sinh viên thuộc dân tộc ít người ở vùng cao, có hộ khẩu thường trú tối thiểu là 3 năm
 • Sinh viên mồ côi cha mẹ, không có người đỡ đầu, không có nguồn thu nhập thường xuyên
 • Sinh viên tàn tật, khả năng lao động giảm từ 41% do tàn tật
 • Sinh viên có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, biết vượt khó trong học tập

Mức trợ cấp

Mức trợ cấp hàng tháng là 234,000 VNĐ/tháng và sinh viên được hưởng trợ cấp 12 tháng

Thời gian xét duyệt 

Trường cũng xét duyệt học bổng được cấp cho sinh viên thuộc diện trợ cấp xã hội vào cuối mỗi học kỳ

Học bổng cho sinh viên thuộc diện chính sách ưu đãi

Sinh viên thuộc diện chính sách ưu đãi theo quy định trong Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng sẽ được hưởng học bổng này. Trường sẽ căn cứ vào những sinh viên thuộc nhóm chính sách ưu đãi để ra quyết định cụ thể về số suất và mức học bổng sinh viên được nhận.

Tags:

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general