Khối D10: Học Môn Nào? Thi Ngành Gì? Bao Nhiêu Điểm?

Khối D10 là tổ hợp thi mở rộng từ khối D truyền thống của Bộ GD&ĐT nhằm tạo điều kiện cho thí sinh có thêm lựa chọn ngành học theo năng lực và sở thích của bản thân. Hiện nay nhiều trường đại học trong đó có cả các trường đại học hàng đầu đã áp dụng khối D10 vào tuyển sinh, mở rộng các nhóm ngành nhằm cung cấp nhu cầu nguồn nhân lực cho tương lai. Đây là khối thi được nhiều phụ huynh và thí sinh quan tâm, nhưng để hiểu rõ bản chất của khối D10 không phải ai cũng biết. Dưới đây là chi tiết về môn thi, ngành học và trường đại học tuyển sinh cho khối D10.

Khối D10 gồm những môn gì?

Tổ hợp D10 gồm có 3 môn thi: 

  • Toán
  • Tiếng Anh
  • Địa Lý

Đối với khối D thì hai môn chủ đạo vẫn là Toán và Tiếng Anh. Với tổ hợp D10 thì môn Địa lý được thay thế môn Văn trong khối D truyền thống. Cả ba môn thi này đều được thi với hình thức trắc nghiệm. Khối D10 đã và đang mở ra nhiều ngành học mang lại cho thí sinh nhiều cơ hội việc làm tốt trong tương lai. 

Các ngành xét tuyển tổ hợp D10

Tham khảo những ngành đào tạo của tổ hợp D10 sau đây:

Tên ngànhĐiểm xét tuyển đại học
Ngôn ngữ Anh13 – 26
Ngôn ngữ Hàn Quốc14 – 18
Kinh tế14.5
Kế toán15 – 23.5
Kinh doanh xuất bản phẩm15
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ15
Thuỷ văn học15
Quản trị kinh doanh15 – 23
Quản lý tài nguyên và môi trường15
Kinh doanh quốc tế15
Ngôn ngữ Nhật15
Quan hệ công chúng15
Ngôn ngữ Trung Quốc15 – 21
Tài chính – Ngân hàng15 – 26
Kinh tế15 – 16
Công nghệ kỹ thuật xây dựng15
Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ15
Thiết kế đồ họa15
Địa kỹ thuật xây dựng15
Kỹ thuật phần mềm16
Du lịch điện tử16
Địa tin học16
Du lịch địa chất16
Kinh tế đầu tư16
Quản lý kinh tế16
Bất động sản16 – 16.5
Quản lý đất đai16 – 16.5
QL phát triển đô thị và BĐS16.5 – 24.15
Công nghệ thông tin17
QT NH và dịch vụ ăn uống17 – 22.5
QTDV DL và lữ hành17 – 23
Quản trị khách sạn17 – 26.85
Du lịch17
Kinh tế nông nghiệp17
Quản trị và Kinh doanh Quốc tế19
Khoa học & Quản lý môi trường19
Kinh doanh thời trang và Dệt may19.75
Nuôi trồng thuỷ sản20
Địa lý tự nhiên20.45
Ngôn ngữ Nga21
Ngôn ngữ Nhật21
Ngôn ngữ Pháp21
Đông phương học21.05
Quản trị du lịch và khách sạn22
Giáo dục Tiểu học22
Khoa học thông tin địa không gian22.45
Kinh doanh quốc tế23.5
Marketing24
Quản trị điều hành thông minh26.9

Danh sách các trường xét tuyển tổ hợp D10

Các trường đại học xét tuyển tổ hợp D10 khu vực miền Bắc

STTMã trườngTên trườngMã ngànhTên ngànhĐiểm chuẩn      
1DTQ Khoa Quốc Tế – ĐH Thái Nguyên7340101Quản trị kinh doanh15
7340301Kế toán15
7850101QL tài nguyên và môi trường15
7340120Kinh doanh quốc tế15
2DMTĐH Tài Nguyên & Môi Trường Hà Nội7520503Kỹ thuật trắc địa – bản đồ15
7440224Thuỷ văn học15
3HVN Học Viện Nông Nghiệp Việt NamHVN12Kinh tế đầu tư16
HVN12Quản lý kinh tế16
HVN12Kinh tế16
HVN12Kinh tế16
4DTNĐH Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên7904492Khoa học & Quản lý môi trường17
7340116Bất động sản16.5
7850103Quản lý đất đai16.5
7904492Khoa học & Quản lý môi trường19
5HLU Đại Học Hạ Long7220204Ngôn ngữ Trung Quốc21
7220210Ngôn ngữ Hàn Quốc21
7220209Ngôn ngữ Nhật21
7220201Ngôn ngữ Anh21
7140202Giáo dục Tiểu học22
7620301Nuôi trồng thuỷ sản20
7220210Ngôn ngữ Hàn Quốc18
7220201Ngôn ngữ Anh18
6QHTĐH Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQGHNQHT12Quản lý đất đai23.15
QHT95QL phát triển đô thị và BĐS24.15
QHT91Khoa học thông tin địa không gian22.45
QHT10Địa lý tự nhiên20.45
7220201Ngôn ngữ Anh26
7340201Tài chính – Ngân hàng26
7220202Ngôn ngữ Nga21
7DDS ĐH Sư Phạm – ĐH Thái Nguyên7140219Sư phạm Địa lý26
7140219Sư phạm Địa lý26.25
8KHA Đại Học Kinh Tế Quốc DânEP08Quản trị chất lượng và Đổi mới26.45
7810201Quản trị khách sạn26.85
EP07Quản trị điều hành thông minh26.9
9MDA Đại Học Mỏ Địa Chất7480206Địa tin học16
7810105Du lịch địa chất16
7580109QL phát triển đô thị và BĐS16.5
10HLUĐại Học Hạ Long7850101QL tài nguyên và môi trường15
7220209Ngôn ngữ Nhật15
11DPV Đại Học Trưng Vương7220204Ngôn ngữ Trung Quốc15
7220201Ngôn ngữ Anh15
12DTP PH ĐH Thái Nguyên Tại Lào Cai7220204Ngôn ngữ Trung Quốc19.5
7310101Kinh tế14.5
13HVNHọc Viện Nông Nghiệp Việt NamHVN12Kinh tế đầu tư16
HVN12Quản lý kinh tế16
HVN12Kinh tế16
HVN12Kinh tế16
14SKHĐH SP Kỹ Thuật Hưng Yên7220201Ngôn ngữ Anh13
15HVQHọc Viện Quản Lý Giáo Dục7310101Kinh tế15
16HCPHọc Viện Chính Sách và Phát Triển7220201Ngôn ngữ Anh30.8
17PKAĐại Học PhenikaaFTS2Quản trị khách sạn22

Các trường xét tuyển tổ hợp D10 khu vực miền Nam

STTMã trường Tên trườngMã ngànhTên ngànhĐiểm chuẩn
1DVLĐại Học Dân Lập Văn Lang  7340301Kế toán16
7480103Kỹ thuật phần mềm16
7220201Ngôn ngữ Anh16
7220210Ngôn ngữ Hàn Quốc16
7480201Công nghệ thông tin17
2DVH Đại Học Văn Hiến7220209Ngôn ngữ Nhật21
7220204Ngôn ngữ Trung Quốc21
7220203Ngôn ngữ Pháp21
7310608Đông phương học21.05
7220201Ngôn ngữ Anh22
3DCTĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM7340123Kinh doanh thời trang và Dệt may19.75
7810202QT nhà hàng và DV ăn uống22.5
7810201Quản trị khách sạn22.5
7340101Quản trị kinh doanh22.75
7810103QTDV du lịch và lữ hành23
7340129Quản trị kinh doanh23
7380107Luật23
7340201Tài chính – Ngân hàng23.5
7340120Kinh doanh quốc tế23.5
7220201Ngôn ngữ Anh23.5
7340301Kế toán23.5
7220204Ngôn ngữ Trung Quốc24
7340115Marketing24
4MITĐại học Công nghệ Miền Đông7320108Quan hệ công chúng15
7220201Ngôn ngữ Anh15
5SPD Đại Học Đồng Tháp7340101Quản trị kinh doanh15.5
7340301Kế toán15.5
6VHS Đại Học Văn Hóa TPHCM7320402Kinh doanh xuất bản phẩm15
7810101Du lịch25.5
7DTD Đại Học Tây Đô7210403Thiết kế đồ họa15
8DLH Đại Học Lạc Hồng7220201Ngôn ngữ Anh15
9DLAĐH Kinh Tế CN Long An7340301Kế toán15

Các trường xét tuyển tổ hợp D10 khu vực miền Trung – Tây Nguyên

STTMã trường Tên trườngMã ngànhTên ngànhĐiểm chuẩn
1DDTĐại Học Dân Lập Duy Tân7220210Ngôn ngữ Hàn Quốc14
2DQT Đại Học Quang Trung7340301Kế toán15
7340201Tài chính – Ngân hàng15
7510103Công nghệ kỹ thuật xây dựng15
3DHT ĐH Khoa Học – ĐH Huế7520503Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ15
7580211Địa kỹ thuật xây dựng15
4DHDTrường Du Lịch – Đại Học Huế7810102Du lịch điện tử16
7810202QT nhà hàng và DV ăn uống17
7810103QTDV du lịch và lữ hành17
7340101Quản trị kinh doanh17
7810101Du lịch17
7810104QTDV và khách sạn22
5DDVViện Nghiên Cứu & Đào tạo Việt Anh – ĐH Đà Nẵng7340124-IBMQuản trị và Kinh doanh Quốc tế19
6DDS ĐH Sư Phạm – ĐH Huế7140202Giáo dục Tiểu học25.25

Các ngành học hot và tiềm năng cho khối D10

Cho đến nay đã có hơn 40 ngành học được đưa vào xét tuyển khối D10. Trong số đó có nhiều ngành học “hot” đem lại cơ hội việc làm và thu nhập cao cho sinh viên sau khi ra trường như: khối ngành Công nghệ thông tin, khối ngành ngoại ngữ, khối ngành kinh doanh – tài chính, khối ngành sư phạm, khối ngành ngôn ngữ, vv… Mỗi ngành học đều đem lại cho các bạn những ưu thế khác biệt về vị trí việc làm, mức lương hàng tháng, môi trường làm việc… Các bạn có thể tham khảo một số ngành học tiềm năng gợi ý dưới đây. 

Ngành Quản lý đất đai

Sinh viên học ngành Quản lý đất đai sẽ được đào tạo chuyên sâu kiến thức về công tác quản lý đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sinh viên còn được học kiến thức và kỹ năng thiết lập bản đồ, đánh giá, thực hiện các phương án sử dụng đất, giải quyết tranh chấp, đền bù đất, vv…

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành quản lý đất đai có thể làm tại các đơn vị nhà nước hoặc tư nhân bao gồm: Bộ, Sở Tài Nguyên & Môi Trường, văn phòng đăng kí đất đai ở huyện, cán bộ địa chính xã, viện nghiên cứu, trung tâm phát triển quỹ đất, tại các công ty bất động sản… Mức lương ở mỗi đơn vị đều có mức khác nhau tùy vào năng lực và kinh nghiệm của bản thân.

Ngành Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh được sử dụng làm ngôn ngữ thứ hai của nhiều quốc gia trên thế giới. Với xu thế hội nhập ngày nay thì Ngôn ngữ Anh chưa bao giờ hết “hot”. Đây là ngành học chuyên sâu về ngôn ngữ. Khi học ngành này sinh viên sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu nguồn gốc, bản chất ngôn ngữ Tiếng Anh. Bên cạnh đó sinh viên được phát triển các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết để ứng dụng  vào cuộc sống hàng ngày.

Đây là ngành học rất tiềm năng trong tương lai, tuy nhiên khi học ngành này các bạn phải trau dồi thêm chuyên môn, năng động, sáng tạo bắt kịp xu hướng của giới trẻ và thời đại.

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 

Sinh viên học ngành này sẽ được học các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, văn hóa ẩm thực. Ngoài ra còn được học các kỹ năng về quản lý nhà hàng, dịch vụ ăn uống, xây dựng thực đơn, tổ chức các loại tiệc… cùng với các kỹ năng mềm về giao tiếp, ứng xử, đàm phán, xử lý các tình huống.

Sau khi tốt nghiệp ngành học này sinh viên sẽ làm việc trong các khách sạn, nhà hàng, công ty du lịch, công ty tổ chức sự kiện… hoặc có thể tự mở các hệ thống dịch vụ ăn uống theo niềm đam mê. Đây là ngành học có sức hút rất đông đảo các thí sinh bởi nhu cầu ăn uống, vui chơi, nghỉ ngơi ngày càng tăng vì vậy với niềm đam mê về ẩm thực, đồ uống thì lựa chọn ngành học này khá lý tưởng. 

Tư vấn và gợi ý cho học sinh khối D10

Khối D10 dành cho những bạn có năng khiếu Toán học, Ngoại ngữ và thích học môn Địa lý. Sự kết hợp của 3 môn học này tạo điều kiện cho thí sinh có cơ hội lựa chọn ngành học theo sở thích của bản thân. Các thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn hàng năm của ngành học định dự thi để so sánh với năng lực học tập của mình. Nhờ vậy các bạn thí sinh sẽ chạm được đến mức điểm mong muốn và đi đến quyết định chọn trường đại học có mức học phí phù hợp.

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general