Ngành Khoa Học Máy Tính: Học Gì? Ở Đâu? Ra Trường Làm Gì?

ngành khoa học máy tính

Ngày nay, các sản phẩm công nghệ hiện diện ở khắp mọi nơi, gắn kết mạnh mẽ với cuộc sống con người. Những thành tựu khoa học kỹ thuật đã mở ra một tương lai hứa hẹn, đầy triển vọng cho Khoa học máy tính. Vậy ngành Khoa học máy tính là gì? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho những ai đang muốn biết thêm chi tiết về ngành học này.

Ngành Khoa học máy tính là gì?

Ngành Khoa Học Máy Tính
Khoa học máy tính là ngành gì

Đây là ngành học về các vấn đề liên quan đến máy tính như cơ chế vận hành, phần cứng, phần mềm, bảo mật thông tin, mạng máy tính,… Đây là ngành học khó, đòi hỏi sự nghiên cứu chuyên sâu và có tính ứng dụng thực tiễn cao. 

Nhờ xu hướng chuyển đổi số, các doanh nghiệp luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành này, mở ra tiềm năng phát triển cho ngành này. Chính vì vậy, những năm gần đây, ngành học này thu hút rất nhiều thí sinh xét tuyển.

Học Khoa học máy tính đào tạo những gì?

Ngành học có 4 chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo, Lập trình phần mềm, Lập trình web, An ninh hệ thống, đào tạo các kiến thức liên quan đến hệ thống máy tính.

Khoa học máy tính có những chuyên ngành gì?

Ngành Khoa Học Máy Tính
Chương trình đào tạo rất đa dạng

Khoa học máy tính có các chuyên ngành chính bao gồm:

 • Trí tuệ nhân tạo: Tìm hiểu về AI và cách đưa AI vào đời sống. Các sản phẩm của chuyên ngành này là robot, app nhận diện khuôn mặt,… Ngành phù hợp với những bạn trẻ có đam mê nghiên cứu trí thông minh nhân tạo. 
 • Lập trình phần mềm: Sản xuất và phát triển các phần mềm, trò chơi điện tử. Những ai năng động, giỏi tưởng tượng và sáng tạo có thể theo chuyên ngành này.
 • Lập trình web: Xây dựng các website thuận tiện cho người dùng truy cập. So với trí tuệ nhân tạo và lập trình game, lập trình web sẽ ít phức tạp hơn. 
 • An ninh hệ thống: Tìm và khắc phục những lỗ hổng bảo mật để tránh sự xâm nhập của kẻ xấu. Chỉ những ai tỉ mỉ, cẩn thận mới có thể theo học được chuyên ngành này.

Đây là bốn chuyên ngành chính của ngành học. Sự đa dạng của các chuyên ngành học xuất phát từ nhu cầu của xã hội với ngành học này. Vì vậy, có thể trong tương lai, ngành này sẽ còn phát triển thêm những chuyên ngành mới đầy triển vọng.

Các môn học trong ngành Khoa Học Máy Tính

Trong chương trình đào tạo ngành khoa học máy tính trong 4 năm học, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức vững chắc về các môn cơ sở như Giải tích, Đại số tuyến tính, Vật lý đại cương, Xác suất thống kê và Toán rời rạc, đồng thời nhận được sự hướng dẫn và đào tạo về lập trình như Nhập môn lập trình, Cấu trúc và dữ liệu giải thuật, Lập trình hướng đối tượng, Cơ sở dữ liệu, Toán KHMT. Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ được giới thiệu các môn học mới như Công nghệ tri thức và máy học, Thị giác máy tính và đa phương tiện, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Những môn học này sẽ giúp sinh viên có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp bằng cách áp dụng các công nghệ máy tính tiên tiến.

Tham khảo khung chương trình đào tạo ngành Khoa Học Máy Tính của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội như sau:

Số TT Học phầnSố tín chỉSố giờ tín chỉMã số
học phần (ghi bằng tiếng Việt vàhọc phần tiên quyết
 tiếng Anh)Lý thuyếtThực hànhTự học 
I Khối kiến thức chung29    
(chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Kỹ năng bổ trợ)
1         PHI1004Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 12246  
Fundamental Principles of Marxism – Leninism 1
2         PHI1005Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 23369 PHI1004
Fundamental Principles of Marxism – Leninism 2
3         POL1001Tư tưởng Hồ Chí Minh22010 PHI1005
Ho Chi Minh Ideology
4         HIS1002Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3423 POL1001
Revolutionary  Line of the Communist Party of Vietnam
5         INT1003Tin học cơ sở 121020  
Introduction to Informatics 1
6   INT1006Tin học cơ sở 4320232INT1003
Introduction to Informatics 4
7         FLF2101Tiếng Anh cơ sở 1416404 
General English 1
8         FLF2102Tiếng Anh cơ sở 2520505FLF2101
General  English 2
9         FLF2103Tiếng Anh cơ sở 3520505FLF2102
General  English 3
10     Giáo dục thể chất4    
Physical Education
11     Giáo dục quốc phòng – an ninh8    
National Defence Education
12     Kỹ năng bổ trợ3    
Soft skills
II Khối kiến thức theo lĩnh vực18    
13    MAT1093Đại số43030  
Algebra
14    MAT1041Giải tích 143030  
Calculus 1
15    MAT1042Giải tích 243030 MAT1041
Calculus 2
16    PHY1100Cơ – Nhiệt332103 
Mechanical and Thermal Physics
17    PHY1103Điện và Quang332103PHY1100
Electrical and Optical Physics
III Khối kiến thức theo khối ngành12    
III.1 Các học phần bắt buộc6    
18    ELT2035Tín hiệu và hệ thống3423 MAT1042
Signals and Systems
19    INT2203Cấu trúc dữ liệu và giải thuật33015 INT1006
Data Structures and Algorithms
III.2 Chọn thêm 1 / 2 học phần sau6-Mar     
20    MAT1101Xác suất thống kê33015 MAT1041
Probability and Statistics
21    ELT2029Toán trong công nghệ345  MAT1041
Mathematics for Engineering
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành22    
22    INT2204Lập trình hướng đối tượng33015 INT1006
Object-oriented Programming
23    INT2205Kiến trúc máy tính345  INT1003
Computer Architecture
24    INT1050Toán học rời rạc44515  
Discrete Mathematics
25    INT2206Nguyên lý hệ điều hành345  INT1006
Principles of operating systems
26    INT2209Mạng máy tính33015 INT1006
Computer Network
27    INT2208Công nghệ phần mềm345  INT1006
Software Engineering
28    INT2207Cơ sở dữ liệu33015 INT1006
Database
V Khối kiến thức ngành57    
V.1 Các học phần bắt buộc18    
29    INT2202Lập trình nâng cao33015 INT1006
Advanced Programming
30    INT3401Trí tuệ nhân tạo345  INT2203
Artificial Intellegence
31    INT3403Đồ họa máy tính33015 INT2203
Computer Graphics
32    INT2044Lý thuyết thông tin345  MAT1101
Information Theory
33   INT3414Chuyên đề Công nghệ Technology workshop33015 INT1003
34   INT3508Thực tập chuyên ngành31530 INT1003
Industrial Training
V.2 Nhóm các học phần tự chọn 118/27    
35    INT3402Chương trình dịch345  INT2203
Compilers
36    INT3404Xử lý ảnh345  INT2203
Image Processing
37    INT3405Học máy345  MAT1101
Machine Learning
38    INT3406Xử lý ngôn ngữ tự nhiên345  INT2203
Natural Language Processing
39    INT3407Tin sinh học345  INT2202
Bioinformatics
40    INT3409Rô-bốt33015 INT2203
Robotics
41    INT3411Xử lý tiếng nói345  INT2203
Speech Processing
42    INT3412Thị giác máy345  INT2203
Computer Vision
43    INT3011Các vấn đề hiện đại trong KHMT321 24INT1003
Advanced topics in CS
V.3 Nhóm các học phần tự chọn 2Sep-42     
44    INT3117Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm345  INT2204
Software Testing and Quality Assurance
45    INT3105Kiến trúc phần mềm345  INT2204
Software Architecture
46    INT3108Lập trình nhúng và thời gian thực33015 INT2205, INT2202
Real-time and Embedded Programming
47    INT3122Ứng dụng di động cho điện toán đám mây345  INT2204
Mobile Cloud Computing
48    INT3110Phân tích và thiết kế hướng đối tượng345  INT2204
Object-oriented Analysis and Design
49    INT3111Quản lý dự án phần mềm345  INT2208
Software Project Management
50    INT3222Cơ sở dữ liệu đa phương tiện345  INT2207
Multimedia Database
51    INT3209Khai phá dữ liệu345  INT2207
Data Mining
52    INT3304Lập trình mạng33015 INT2209
Network Programming
53    INT3305Truyền thông đa phương tiện345  INT2209
Multimedia Communication
54    INT3306Phát triển ứng dụng Web33015 INT2204, INT2207
Web Application Development
55    INT3307An toàn và an ninh mạng3396 INT2209
Network Security
56    INT3505Kiến trúc hướng dịch vụ345  INT2204
Service Oriented Architecture
57    INT3121Các chuyên đề trong KHMT321 24INT2203, INT1101
Special Problems in Computer Science
V.4 Các học phần bổ trợ21-May     
58    MAT1099Phương pháp tính230  MAT1093
Numerical MethodsMAT1042
59    MAT1100Tối ưu hóa230  MAT1093
OptimizationMAT1042
60    ELT2028Chuyên nghiệp trong công nghệ230   
Professional in Technology
61    ELT2031Mô hình hóa và mô phỏng22010 INT1006
Modeling and Simulation
62    ELT3144Xử lý tín hiệu số44515 MAT1093
Digital Signal Processing
63    BSA2022Nguyên lý Marketing32123 
Marketing Principles
64    INE1150Kinh tế vi mô 1330105 
Micro Economics 1
65    INE1151Kinh tế vĩ mô 1330105 
Macro Economics 1
V.5 Khóa luận tốt nghiệp/Các học phần thay thể khoá luận tốt nghiệp7    
66    INT4050Khóa luận tốt nghiệp7    
Graduation Thesis
 Các học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp     
67    INT3509Dự án (thay thế khóa luận)4    
68     3 tín chỉ từ danh sách các học phần thuộc khối V.2 hoặc V.3 sinh viên chưa học3    
  Tổng cộng135    

Ngành Khoa học máy tính đào tạo những kiến thức kỹ năng gì?

Ngành Khoa Học Máy Tính
Ngôn ngữ lập trình một phần trong chương trình học 

Chương trình Khoa học máy tính bậc đại học sẽ đào tạo một số kiến thức kỹ năng sau 

 • Kiến thức lý thuyết và thực nghiệm về máy tính: Nội dung này sẽ tạo cho người học nền tảng kiến thức vững chắc, chuyên sâu trước khi ứng dụng vào công việc thực tế.
 • Cấu trúc máy tính, hệ điều hành và phần cứng, phần mềm: Kiến thức này giúp sinh viên hiểu rõ được bản chất về cấu trúc và cách thức vận hành, hoạt động của máy tính. 
 • Ngôn ngữ lập trình: Đây là kỹ năng bắt buộc của ngành học. Sinh viên sẽ được học và sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Java, C++, Python,… để có thể thiết kế phần mềm.
 • Phát hiện và xử lý các phát sinh khi vận hành máy tính trong phạm vi chuyên ngành học. Phát hiện những lỗ hổng bảo mật, những bug của chương trình là kỹ năng chuyên biệt của những người theo học.

Những kiến thức, kỹ năng này đểu rất khó cả khi học và ứng dụng. Do vậy, sinh viên cần học tập chăm chỉ, chịu khó nghiên cứu, tìm tòi trong quá trình học tập.

Học Khoa học máy tính ra làm gì? Mức thu nhập bao nhiêu?

Sinh viên ra trường có thể làm những công việc liên quan đến máy tính, công nghệ thông tin với mức thu nhập trung bình lên tới trên 10 triệu đồng.

Ngành Khoa Học Máy Tính
Kỹ sư phần mềm nghề nghiệp tương lai của sinh viên

Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã đưa Khoa học máy tính trở thành một ngành học đầy tiềm năng. Cho nên, không khó để sinh viên ra trường tìm được những công việc phù hợp:

 • Chuyên viên an ninh mạng: Những chuyên viên an ninh mạng sẽ chịu trách nghiệm bảo mật các dữ liệu số của doanh nghiệp trước sự tấn công của các hacker. Lương trung bình của một chuyên viên an ninh mạng từ 15 – 20 triệu.
 • Tester phần mềm: Kiểm tra giao diện, tính năng của các website, ứng dụng bằng các tool hoặc test thủ công. Vị trí này thường dành cho sinh viên mới ra trường với mức lương khoảng trên 10 triệu. 
 • Kỹ sư phần mềm: Công việc chính xây dựng, lập trình các chương trình, website theo yêu cầu. Vì đây là công việc có trách nghiệm cao, thu nhập của kỹ sư phần mềm chuyên nghiệp sẽ khởi điểm ở mức trên 12 triệu và có thể lên tới khoảng 30 – 40 triệu. 
 • Và nhiều vị trí khác.

Theo chúng tôi đánh giá, có nhiều lựa chọn nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, những công việc này cũng đem đến mức thu nhập đáng mơ ước, cao hơn rất nhiều so với những ngành nghề khác.

Ngành Khoa học máy tính phù hợp với ai?

Ngành học phù hợp với những bạn có tư duy logic tốt, có tinh thần cập nhật kiến thức liên tục, có thể chịu áp lực tốt và đam mê công nghệ.

Không phải ai cũng học được ngành này
 • Tư duy logic nhạy bén: Đây là ngành học cần tư duy và lập luận logic. Do vậy người học cần khả năng tư duy tốt mới theo được ngành Khoa học máy tính.
 • Khả năng không ngừng học hỏi, tiếp thu cái mới: Công nghệ luôn cập nhật và thay đổi nên người học luôn phải nỗ lực cập nhật, học hỏi liên tục.
 • Bình tĩnh, chịu được áp lực cao: Ngành này có khối lượng công việc nhiều, làm việc tăng ca hay làm cả ngày nghỉ là điều không thể tránh khỏi. 
 • Đam mê công nghệ: Vì đây là ngành học áp lực, cần học hỏi liên tục nên nếu không có đam mê sẽ khó có thể theo học được.

Học Khoa học máy tính ở đâu?

Bạn có thể học ở các trường đại học chuyên về công nghệ thông tin trên cả nước, thi tuyển bằng các khối tự nhiên.

Ngành Khoa học máy tính thi khối gì?

Khoa học máy tính có thể thi các khối A00, A01, C01, D01 và một số khối thi tự nhiên liên quan. Vì ngành này đòi hỏi tư duy logic và khả năng tính toán tốt, thí sinh nên ôn tập trung vào các môn tự nhiên. Đặc biệt, môn Toán cần được chú trọng và ôn luyện cẩn thận để tăng khả năng trúng tuyển.

Top trường đào tạo Khoa học máy tính tốt nhất

Ngành Khoa Học Máy Tính
Đại học Công nghệ thông tin HCM đứng top đầu đào tạo ngành học

Hiện nay ở Việt Nam có một số trường đào tạo Khoa học máy tính như:

Trường

Điểm chuẩn (2022)

Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TP.HCM

27.1

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

26.90

Đại học Kinh tế quốc dân

26.7

Đại học Công nghiệp Hà Nội

25.65

Đại học Giao thông Vận tải (Cơ sở phía Bắc)

25.25

Do đây là chuyên ngành được quan tâm rất nhiều hiện nay nên mức điểm chuẩn rất cao.

Theo nhận định của chúng tôi, các trường công nghệ thông tin, kỹ thuật như Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TP.HCM, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là những nơi đào tạo chuyên nghiệp nhất.

Những lầm tưởng về ngành là gì?

Ngành Khoa Học Máy Tính
Lầm tưởng về ngành học

Tuy ngành này có sức lan tỏa và phổ biến rộng rãi nhưng không phải ai cũng hiểu hết về ngành học này.

 • Khoa học máy tính là nghề sửa chữa: Nhắc đến các ngành công nghệ thông tin, nhiều người luôn nghĩ đến việc sửa chữa thiết bị điện tử. Thực chất, ngành này không thiên về sửa chữa mà chuyên về hệ thống dữ liệu, nghiên cứu phần mềm, phần cứng của máy tính. 
 • Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin là một: Có sự phân biệt rõ ràng giữa hai ngành này. Hiểu đơn giản, Khoa học máy tính là nghiên cứu về các khía cạnh của máy tính còn Công nghệ thông tin chỉ tập trung vào ngôn ngữ lập trình.

Những thách thức khi theo ngành là gì?

Nghề CNTT ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Trở thành những lập trình viên, chuyên viên là mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên, hành trình để chinh phục đam mê ấy chưa bao giờ là dễ dàng:

 • Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe: Người trong ngành này thường mắc các bệnh về xương khớp, thị giác, tiêu hóa và tâm lý do môi trường làm việc phải ngồi nhiều và tiếp xúc liên tục với máy tính.
 • Áp lượng công việc nhiều: Công việc của các ngành công nghệ thông tin có khối lượng rất nhiều và độ khó rất cao, gây ra áp lực lớn cho những người theo nghề này. 
 • Dễ bị lạc hậu nếu không học hỏi: Đặc điểm của các nghề công nghệ là lớp trẻ có thể giỏi hơn cả những người đã làm việc lâu năm. Do đây là ngành học đòi hỏi sự sự cập nhật liên tục. Nếu không học hỏi, kiến thức của bạn sẽ nhanh chóng bị lạc hậu.

Vậy, có nên học ngành Khoa Học Máy Tính không?

Ngành Khoa Học Máy Tính đang ngày càng trở nên phổ biến và cần thiết trong thế giới công nghệ hiện đại. Nếu bạn yêu thích công nghệ và thích tìm hiểu về các ứng dụng của máy tính, thì đây là một ngành học đầy thử thách và đầy tiềm năng cho bạn.

Trong quá trình học, sinh viên sẽ được học các kiến thức cơ bản về toán học, thuật toán, lập trình, cơ sở dữ liệu, công nghệ tri thức và các chuyên ngành liên quan đến thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy và các công nghệ đa phương tiện. Những kiến thức này là rất quan trọng trong thế giới công nghệ ngày nay và sẽ giúp cho sinh viên có thể tạo ra những sản phẩm đột phá và ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, ngành Khoa Học Máy Tính cũng có tiềm năng lớn về việc làm và lương cao. Các công ty công nghệ lớn như Google, Facebook, Microsoft đều có nhu cầu tuyển dụng các chuyên gia trong lĩnh vực này. Ngoài ra, các công ty khác trong các lĩnh vực như tài chính, y tế, giáo dục cũng đều có nhu cầu tuyển dụng các chuyên gia Khoa Học Máy Tính.

Tuy nhiên, để thành công trong ngành này, bạn cần có đam mê, kiên trì và không ngừng học tập và nghiên cứu. Đồng thời, bạn cũng cần cập nhật các xu hướng công nghệ mới nhất để có thể áp dụng vào các sản phẩm của mình.

Kết luận

Chuyển đổi số đem đến nhiều tiện ích cho con người và cũng làm thay đổi cơ cấu ngành nghề trong xã hội. Vì vậy, chúng tôi đánh giá rằng những ngành công nghệ thông tin như Khoa học máy tính sẽ ngày càng phát triển. Tuy vậy, đây là ngành rất khó, chỉ phù hợp với các bạn trẻ có tư duy logic tốt, đam mê công nghệ và có khả năng chịu áp lực tốt. Hy vọng qua bài viết, các bạn đã hiểu được Khoa học máy tính là ngành gì để có được định hướng phù hợp cho tương lai.

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general