Hình ảnh chi tiết Trung cấp Cộng đồng Hà Nội


Trung cấp Cộng đồng Hà Nội là ngôi trường duy nhất ngoài công lập được chính các thành viên trong Hội đồng quản trị đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Khuôn viên HCC được thiết kế hiện đại và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập và rèn luyện.

Hình ảnh cơ sở vật chất

Hình ảnh lớp học

Hình ảnh các hoạt động

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general