Thông tin học bổng Học viện Tài chính


Học bổng Học viện Tài chính bao gồm học bổng khuyến khích học tập và học bổng tài trợ từ các doanh nghiệp. Công tác xét duyệt học bổng được diễn ra đều đặn vào mỗi kỳ, mỗi năm học nhằm khích lệ tinh thần học tập cũng như giảm bớt gánh nặng tài chính của sinh viên toàn trường.

Thông tin học bổng Học viện Tài chính

Học bổng khuyến khích học tập 

Học bổng khuyến khích học tập là học bổng do AOF thành lập để hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên thuộc diện ưu tiên trong học tập. Đồng thời cũng để khen thưởng những nỗ lực học tập và rèn luyện của sinh viên trong trường. Với quỹ học bổng khuyến khích học tập, Nhà trường cấp khoảng hơn 8 tỷ đồng cho hơn 1.500 sinh viên.

Đối tượng xét học bổng  

 • Sinh viên đang theo học tại trường. Sinh viên trong thời gian nghỉ học tạm thời, hoãn học hoặc trong thời gian lấy bằng thứ 2 không được xét cấp học bổng.
 • Kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên đạt từ loại Khá trở lên
 • Số tín chỉ trong kỳ xét học bổng lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ tối thiểu trường yêu cầu

Mức học bổng

1. Sinh viên hệ chính quy

STTMức học bổng Số tiền
1Loại Xuất sắc   4,750,000
2Loại giỏi   4,600,000
3Loại khá   4,450,000

2. Sinh viên hệ chất lượng cao

STTMức học bổng Số tiền
1Toàn phần 16,000,000
2Bán phần   8,000,000
3Hỗ trợ   4,000,000

Thời gian xét duyệt 

Thời gian xét duyệt học bổng diễn ra vào cuối mỗi kỳ học. Học viện sẽ thông báo thông tin cụ thể cũng như danh sách sinh viên được nhận học bổng lên cổng thông tin điện tử.

Học bổng Vietinbank

Đối tượng xét học bổng

 • Sinh viên chính quy năm 2,3,4
 • Điểm TBCHT học kỳ II đạt loại giỏi trở lên (từ 3,20/4,00 trở lên).
 • Điểm rèn luyện học kỳ II đạt loại tốt trở lên (80/100 điểm trở lên).
 • Trong quá trình học tập tại Học viện từ đầu khóa đến thời điểm xét chọn học bổng không bị kỷ luật từ mức khiển trách cấp Khoa trở lên.
 • Chưa nhận học bổng tài trợ nào trong năm học được xét cấp học bổng.
 • Sinh viên đạt thành tích cao trong công tác Đoàn – Hội và nghiên cứu khoa học (ưu tiên).

Mức học bổng

 • Tổng số: 10 suất học bổng
 • Trị giá 5.000.000 đồng/suất

Học bổng Vietinbank

Đối tượng xét học bổng

 • Sinh viên chính quy năm 2,3,4
 • Là sinh viên xuất sắc nhất khóa học theo thứ tự từ trên xuống và ưu tiên sinh viên năm cuối, sinh viên đã từng nhận học bổng của Vietcombank năm liền kề
 • Điểm TBCHT từ 8,0/10 trở lên, điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên (80/100 điểm trở lên).
 • Trong quá trình học tập tại Học viện từ đầu khóa đến thời điểm xét chọn học bổng không bị kỷ luật từ mức khiển trách cấp Khoa trở lên.
 • Chưa nhận học bổng tài trợ nào trong năm học được xét cấp học bổng.

Mức học bổng

 • Tổng số: 20 suất học bổng
 • Mỗi suất học bổng trị giá 10.000.000 đồng/suất

Tags:

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general