Chương trình đào tạo Học viện Phụ nữ Việt Nam


Học viện Phụ nữ Việt Nam là một trong những trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo phụ nữ và phát triển giới. Trường cung cấp nhiều chương trình đào tạo đa dạng, từ đại học đến cao học và sau đại học. Ngoài ra trường còn có đào tạo hệ cao đẳng và đào tạo hệ trung cấp.

Chương trình đào tạo Học viện Phụ nữ Việt Nam

Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo bao gồm các bậc đào tạo là: đào tạo chính quy, đào tạo liên thông, đào tạo vừa học vừa làm cho các ngành sau đây: 

  • Đối với chương trình đào tạo hệ chính quy, năm 2023 học viện đào tạo học chính quy bao gồm các ngành: Quản trị kinh doanh; Luật; Luật kinh tế; Công nghệ thông tin; Công tác xã hội; Giới và phát triển; Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành; Truyền thông đa phương tiện; Kinh tế; Tâm lý học.
  • Đối với đào tạo vừa học vừa làm: Trường tổ chức đào tạo ngành Luật cho những ai có nhu cầu đăng ký học trong năm 2023

Đào tạo sau đại học

Học viện Phụ nữ Việt Nam cung cấp chương trình đào tạo thạc sĩ sau đại học cho sinh viên cao học hoặc giảng viên các khoa, viện.

Hình thức đào tạo

Học viện tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ theo 2 hình thức đào tạo chính quy và đào tạo vừa học vừa làm

  • Hình thức đào tạo chính quy: Những hoạt động giảng dạy sẽ được tổ chức ở học viện còn những hoạt động như thực hành, thực tập hoặc trải nghiệm thực tế ở ngoài học viện tuỳ theo ngành đào tạo. Thời gian đào tạo đối với các ngành chuyên ngành sẽ của học viện sẽ là 1,5 – 2 năm.
  • Hình thức đào tạo vừa học vừa làm: Các hoạt động giảng dạy sẽ được tổ chức tại học viện hoặc các cơ sở phối hợp đào tạo. Thời gian đào tạo đối với hình thức này là 2,5 năm.

Đối với mỗi hình thức đào tạo, thời gian đào tạo tối đa để các học viên hoàn thành khóa học tại học viện không vượt quá 2 lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá. Bên cạnh đấy tiếng Việt sẽ sẽ được sử dụng là ngôn ngữ chính trong quá trình đào tạo thạc sĩ.

Công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ

Học viên sau khi hoàn thành một khoá học đào tạo thạc sĩ khác hoặc đã tốt nghiệp một chương trình đào tạo chuyên sâu, đặc thù sẽ được xem xét công nhận và chuyển đổi một số học phần và không vượt quá 30 tín chỉ.

Sinh viên từ năm thứ 3 có số tín chỉ từ 90 trở lên và đang theo học chương trình đại học tại học viện hoặc chương trình có trình độ tương đương trở lên có học lực tính trung bình tích lũy từ loại khá trở lên được đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ tại học viện tối đa là 15 tín chỉ.

Những học phần được xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ theo quy định phải đáp ứng nhu cầu sau: 

  • Đáp ứng chuẩn đầu ra, các yêu cầu của giảng viên, khối lượng học tập và các yêu cầu khác trong chương trình đào tạo thạc sĩ.
  • Điểm đánh giá phải đạt từ điểm C hoặc điểm quy đổi tương đương
  • Thời điểm hoàn thành không quá 5 năm tính tới thời điểm xét công nhận, chuyển đổi
Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general