Thông tin học phí Học viện Hàng không mới nhất 2023


Học phí Học viện Hàng không với khóa tuyển sinh 2023 dự kiến từ 25 – 36,602 triệu đồng/năm. Với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trường cũng có các chính sách miễn giảm học phí để giảm bớt gánh nặng tài chính học tập.

Thông tin học phí Học viện Hàng không mới nhất 2023

Học phí khóa học 2023 – 2028

Ngành họcSố tín chỉThời gian đào tạo (năm)Học phí năm 2023 – 2024Học phí năm 2024 – 2025Học phí năm 2025 – 2026Học phí năm 2026- 2027Học phí năm 2027- 2028
Quản trị kinh doanh120425 triệu đồng27,500 triệu đồng30,250 triệu đồng33,275 triệu đồng
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành hàng không, chương trình học tiếng Anh)120425 triệu đồng27,500 triệu đồng30,250 triệu đồng33,275 triệu đồng
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành120425 triệu đồng27,500 triệu đồng30,250 triệu đồng33,275 triệu đồng
Quản trị nhân lực120425 triệu đồng27,500 triệu đồng30,250 triệu đồng33,275 triệu đồng
Kỹ thuật hàng không150525 triệu đồng27,500 triệu đồng30,250 triệu đồng33,275 triệu đồng36,602 triệu đồng
CNKT điện tử – viễn thông150525 triệu đồng27,500 triệu đồng30,250 triệu đồng33,275 triệu đồng36,602 triệu đồng
Kinh tế vận tài120425 triệu đồng27,500 triệu đồng30,250 triệu đồng33,275 triệu đồng
CNKT điều khiển & TĐH150525 triệu đồng27,500 triệu đồng30,250 triệu đồng33,275 triệu đồng36,602 triệu đồng
CNKT công trình xây dựng150525 triệu đồng27,500 triệu đồng30,250 triệu đồng33,275 triệu đồng36,602 triệu đồng
Quản lý hoạt động bay150525 triệu đồng27,500 triệu đồng30,250 triệu đồng33,275 triệu đồng36,602 triệu đồng
Công nghệ thông tin150525 triệu đồng27,500 triệu đồng30,250 triệu đồng33,275 triệu đồng36,602 triệu đồng
Ngôn ngữ Anh120425 triệu đồng27,500 triệu đồng30,250 triệu đồng33,275 triệu đồng

Học phí khóa học 2022 – 2026

Hệ đào tạoNăm học 2022 – 2023Năm học 2023 – 2024Năm học 2024 – 2025Năm học 2025 – 2026
Đại học25 triệu đồng31 triệu đồng38 triệu đồng45 triệu đồng

Học phí khóa học 2021 – 2025

Tên ngànhThời gian đào tạoTổng học phíHọc phí trung bình 1 năm
Quản trị kinh doanh455,380 triệu đồng13,845 triệu đồng
CNKT điện tử – viễn thông573,240 triệu đồng14,648 triệu đồng
Kỹ thuật hàng không4,589,100 triệu đồng19,800 triệu đồng
Quản lý hoạt động bay4,596,100 triệu đồng21,355,556 triệu đồng
Công nghệ thông tin460,440 triệu đồng15,110 triệu đồng
CNKT điều khiển & TĐH576,020 triệu đồng15,204 triệu đồng
Ngôn ngữ Anh457,160 triệu đồng14,290 triệu đồng

Học phí khóa học 2020 – 2024

  • Đại học chính quy: khoảng 9,9 triệu đồng/năm
  • Cao đẳng chính quy: khoảng 7,7 triệu đồng/năm
  • Vừa học vừa làm: 11,1 triệu đồng/năm

Chính sách miễn giảm học phí của VAA

1. Miễn giảm 100% học phí

  • Các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng
  • Sinh viên không nơi nương tựa (mồ côi cha mẹ), không quá 22 tuổi
  • Sinh viên khuyết tật, tàn tật
  • Sinh viên các dân tộc La Ha, Lự, Ngái, Cờ Lao, La Hù, Pu Péo, Ơ Đu, Rơ Măm ở vùng kinh tế khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

2. Giảm 70% học phí

Sinh viên người dân tộc thiểu số sinh sống ở những vùng có kinh tế đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3 vùng dân tộc miền núi.

3. Giảm 50% học phí

Sinh viên là con công nhân, viên chức mà cha (mẹ) mắc các bệnh nghề nghiệp hoặc bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Tags:

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general