Hình ảnh chi tiết Học viện Cảnh sát Nhân dân


Phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa và định hướng phát triển, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã được định hình với một hệ giá trị cốt lõi: “Chất lượng cao – Tiên phong – Hội nhập – Phát triển bền vững”.

Hình ảnh cơ sở vật chất

Hình ảnh lớp học

Hình ảnh ký túc xá

Hình ảnh hoạt động

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general