Thông tin học bổng Đại học Y Hà Nội


Học bổng trường Đại học Y Hà Nội gồm học bổng khuyến khích học tập và học bổng tài trợ từ các doanh nghiệp. Những chính sách học bổng này đã và đang là nguồn động lực rất lớn thúc đẩy tinh thần học tập, nghiên cứu của sinh viên và phần nào giảm bớt gánh nặng về tài chính.

Thông tin học bổng trường Đại học Y Hà Nội

Học bổng khuyến khích học tập 

Học bổng khuyến khích học tập là học bổng phổ biến nhất tại HMU. Đây là học bổng do trường thành lập dành cho tất cả sinh viên có thành tích học tập tốt, đặc biệt là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. 

Đối tượng xét học bổng  

  • Sinh viên chính quy đang theo học tại trường có kết quả học tập và điểm rèn luyện đạt loại Khá trở lên
  • Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, công tác Đoàn hội
  • Số tín chỉ tích lũy 1 kỳ lớn hơn hoặc bằng số tín chỉ tối thiểu trường quy định
  • Chỉ tiêu học bổng cho mỗi ngành là 10%

Mức học bổng

  • Học bổng loại xuất sắc: mức học bổng bằng 150% học phí
  • Học bổng loại giỏi: mức học bổng bằng 120% học phí
  • Học bổng loại khá: mức học bổng bằng nhận 100% học phí

Thời gian xét duyệt 

Cuối mỗi kỳ học nhà trường sẽ lên danh sách sinh viên được xét cấp học bổng khuyến khích học tập và công bố trên trang web trường.

Học bổng tài trợ

Bên cạnh quỹ học bổng từ nhà trường sinh viên còn có thể nhận học bổng từ các đơn vị trường liên kết, tiêu biểu là Học bổng Mitsubishi.

Trong năm học vừa qua đã có 1264 suất học bổng trong quỹ Học bổng Mitsubishi được trao cho sinh viên HMU. Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng.

Sinh viên được trao học bổng tài trợ Mitsubishi

Tags:

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general