Thông tin học bổng trường Đại học Thương mại


Đại học Thương mại có nhiều chính sách học bổng như học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ đến từ các doanh nghiệp. Những suất học bổng này là nguồn động viên rất lớn đến mỗi sinh viên và giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Thông tin học bổng trường Đại học Thương mại

Học bổng khuyến khích học tập 

Mỗi năm, TMU dành trên 20 tỷ vào quỹ học bổng khuyến khích học tập để khen thưởng những sinh viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện, những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt nỗ lực vươn lên trong học tập.

Đối tượng xét học bổng  

1. Sinh viên năm 1

 • Đáp ứng được các quy định được đề ra trong đề án tuyển sinh đại học của trường hàng năm
 • Hoàn thành nhập học tại trường và các nghĩa vụ học phì

2.  Sinh viên từ năm 2 – năm 4

 • Kết quả học tập từ 7 điểm trở lên (tính kết quả lần thi đầu tiên, không gồm những học phần học cải thiện, học lại, học phần giáo dục an ninh và giáo dục thể chất)
 • Với tất cả học phần đăng ký học trong năm cần đạt tối thiểu 5 điểm
 • Điểm rèn luyện (ĐRL) từ loại Khá
 • Số tín chỉ tích lũy đáp ứng theo quy định của trường: năm 2 số tín theo kế hoạch được quy định cho năm 1. Năm 3 và 4 là 30 tín.
 • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách

Các yêu cầu chung khác:

 • Học bổng KKHT được cấp cho sinh viên trong thời gian học chuẩn tại trường. Thời gian kéo dài, tạm dừng sẽ không được xét
 • Học bổng được cấp vào đầu năm. Nếu sinh viên bảo lưu, thôi học cần phải nộp lại học bổng trước khi được giải quyết các vấn đề về bảo lưu, thôi học. 
 • Học bổng được xét từ cao xuống thấp đến khi hết số suất.

Mức học bổng 

Mức học bổng KKHT được TMU quy định theo ba mức sau:

 • Học bổng toàn phần: Mức học bổng bằng học phí trung bình chương trình đào tạo chuẩn hệ chính quy.
 • Học bổng bán phần mức 1: Mức học bổng bằng 75% học bổng toàn phần
 • Học bổng bán phần mức 2: Mức học bổng bằng 50% học bổng toàn phần.

Thời gian xét duyệt 

Trường sẽ xét duyệt học bổng vào đầu năm học và công bố minh bạch danh sách sinh viên được nhận học bổng lên cổng thông tin đào tạo.

Học bổng tài trợ 

Bên cạnh quỹ học bổng KKHT, TMU cũng có khoảng 15 – 20 các chính sách học bổng với trị giá lên đến hàng tỷ đồng từ những doanh nghiệp, tập đoàn tài trợ cho sinh viên. Sinh viên có thành tích tốt trong học tập, nghiên cứu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc những sinh viên vượt khó sẽ có cơ hội nhận học bổng như: Học bổng quốc tế Nitori, Học bổng KOVA, Học bổng thắp sáng niềm tin, Học bổng Vừ A Dính,…

Thông tin cụ thể về 1 số học bổng tài trợ của TMU

 • Học bổng quốc tế Nitori: 10 suất học bổng với trị giá 13 triệu đồng/sinh viên
 • Học bổng Edutalk: dành cho sinh viên khóa 2020 và 2021, ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và những sinh viên chưa nhận học bổng của các tổ chức khác trong năm được xét. Edutalk dành tặng 25 suất khóa học tiếng Anh tại các đối tác (trị giá 8 triệu đồng/suất)

Tags:

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general