Hình ảnh chi tiết Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định


Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (NUTE) đang từng bước đẩy mạnh các hoạt động nhằm mở rộng về quy mô, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nam Định nói riêng và cả nước nói chung.

Hình ảnh cơ sở vật chất

Hình ảnh lớp học

Hình ảnh các hoạt động

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general