Thông tin học phí Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2023


Năm 2023, Đại học Quốc tế Hồng Bàng công bố mức học phí trung bình cho chương trình cử nhân (bao gồm cả chương trình Tiếng Anh) của các nhóm ngành dao động từ 55,000,000 – 120,000,000/năm, tăng từ 5,000,000 – 10,000,000 so với năm 2022. Ngoài ra, học phí sẽ không cố định mà được tính dựa trên số tín chỉ mà sinh viên đăng ký học trong mỗi học kỳ. 

Học phí năm học 2023 – 2024

Chương trình cử nhân

Ngành Răng Hàm Mặt180 triệu đồng/năm/3 học kỳ
Ngành Y Đa Khoa180 triệu đồng/năm/3 học kỳ
Ngành Y Học Cổ Truyền90 triệu đồng/năm/3 học kỳ
Ngành Dược Học60 triệu đồng/năm/3 học kỳ
Các ngành khác*55 triệu đồng/năm/3 học kỳ

Chương trình Tiếng Anh

Ngành Răng Hàm Mặt210 triệu đồng/năm/3 học kỳ
Ngành Y Đa Khoa210 triệu đồng/năm/3 học kỳ
Ngành Dược Học100 triệu đồng/năm/3 học kỳ
Các ngành khác100 triệu đồng/năm/3 học kỳ

Học phí năm học 2022 – 2023

Chương trình cử nhân

Chương trình cử nhân
Ngành Răng Hàm Mặt105 triệu đồng/học kỳ
Ngành Y Đa Khoa105 triệu đồng/học kỳ
Ngành Dược Học30 triệu đồng/học kỳ
Các ngành khác*27,5 triệu đồng/học kỳ

Chương trình Tiếng Anh

Ngành Răng Hàm Mặt125 triệu đồng/học kỳ
Ngành Y Đa Khoa125 triệu đồng/học kỳ
Các ngành khác46,5 triệu đồng/học kỳ

Học phí năm học 2021 – 2022

Chương trình cử nhân

Ngành Răng Hàm Mặt91 triệu đồng/học kỳ
Ngành Y Đa Khoa91 triệu đồng/học kỳ
Ngành Dược Học27,5 triệu đồng/học kỳ
Các ngành khác*25 triệu đồng/học kỳ

Chương trình Tiếng Anh

Ngành Răng Hàm Mặt110 triệu đồng/học kỳ
Ngành Y Đa Khoa110 triệu đồng/học kỳ
Các ngành khác42,5 triệu đồng/học kỳ

Chương trình Liên kết quốc tế

Chương trình Franchise (4+0) có mức học phí là 49,5 triệu đồng/học kỳ.

Học phí năm học 2020 – 2021

Chương trình cử nhân

Ngành Răng Hàm Mặt150 triệu đồng/năm/3 học kỳ
Ngành Y Đa Khoa150 triệu đồng/năm/3 học kỳ
Ngành Dược Học40 triệu đồng/năm/3 học kỳ
Các ngành khác*40 triệu đồng/năm/3 học kỳ

Chương trình Hội nhập Quốc tế

Chương trình học Hội nhập Quốc tế có mức phí 60 triệu đồng/năm

Chương trình Liên kết quốc tế

Chương trình Liên kết quốc tế sẽ có mức học phí chia làm 2 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: 70 triệu đồng/năm (sinh viên học tại HBU).
  • Giai đoạn 2: Học phí được tính theo quy định của trường đối tác.

Tags:

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general