Thông tin học bổng Đại học Quốc tế Bắc Hà


Học bổng Đại học Quốc tế Bắc Hà gồm học bổng khuyến khích học tập và học bổng hỗ trợ sinh viên đến từ các doanh nghiệp. Các chính sách học bổng của nhà trường với mục đích khen thưởng sinh viên đạt thành tích tốt trong năm học và hỗ trợ 1 phần chi phí học cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thông tin học bổng trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

Học bổng khuyến khích học tập 

Học bổng khuyến khích học tập là học bổng được trường thành lập dành cho những sinh viên xuất sắc và giỏi. Quỹ học bổng KKHT chiếm 4% trong tổng quỹ học bổng của trường (quỹ học bổng là 5% tổng thu học phí hàng năm), được BHIU cấp xét hàng kỳ.

Đối tượng xét học bổng 

Có 2 nhóm đối tượng được xét cấp học bổng:

1. Sinh viên xuất sắc:

 • Điểm trung bình chung học kỳ từ 3,6 – 4 (tính theo kết quả lần thi đầu tiên), không môn nào dưới điểm C và đạt số tín chỉ tích lũy tối thiểu theo quy định.
 • Xếp loại rèn luyện xuất sắc
 • Chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế đào tạo

2. Sinh viên giỏi

 • Điểm trung bình chung học kỳ từ 3,2 – 3,59 (tính theo kết quả lần thi đầu tiên), không môn nào dưới điểm C và đạt số tín chỉ tích lũy tối thiểu theo quy định.
 • Xếp loại rèn luyện loại tốt trở lên
 • Chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế đào tạo

Mức học bổng 

 • Học bổng sinh viên xuất sắc: 6 triệu đồng/sinh viên/học kỳ
 • Học bổng sinh viên giỏi: 3 triệu đồng/sinh viên/học kỳ

Thời gian xét duyệt 

Trường sẽ xét vào cuối mỗi học kỳ và công bố rõ ràng danh sách sinh viên được nhận học bổng trên cổng thông tin điện tử.

Học bổng hỗ trợ sinh viên

Đối tượng xét học bổng

 • Sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, con thương binh, liệt sĩ
 • Kết quả học tập đạt trung bình trở lên với điểm trung bình chung tối thiểu 2.0 (tính theo kết quả lần thi đầu) và đạt số tín chỉ tích lũy tối thiểu theo quy định
 • Xếp loại rèn luyện loại Khá trở lên
 • Chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế đào tạo

Mức học bổng 

Nhà trường sẽ xem xét hoàn cảnh sinh viên và hỗ trợ ở các mức 20%, 30% và 50% học phí/kỳ.

Thời gian xét duyệt 

Học bổng cũng sẽ được nhà trường tổ chức xét vào cuối mỗi học kỳ. Sinh viên nằm trong danh sách nhận học bổng sẽ được trừ vào học phí phải đóng vào kỳ kế tiếp.

Tags:

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general