Thông tin học bổng Đại học Nông Lâm TP HCM


Học bổng trường Đại học Nông Lâm TP HCM gồm học bổng khuyến khích học tập và học bổng tài trợ từ các doanh nghiệp. Các chính sách học bổng này đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích tinh thần học tập và nghiên cứu của sinh viên, đồng thời hỗ trợ một phần trong việc giảm gánh nặng tài chính trong quá trình học.

Thông tin học bổng Đại học Nông Lâm TP HCM

Học bổng khuyến khích học tập 

Trường Đại học Nông lâm TP HCM có chính sách học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên có thành tích học tập tốt và đạt các yêu cầu về tiêu chuẩn xét học bổng. Học bổng này là một chương trình do trường học thiết lập nhằm hỗ trợ các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, đặc biệt là những sinh viên đang gặp khó khăn vượt qua trở ngại và tiến bộ trong quá trình học tập.

Đối tượng xét học bổng  

 • Học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên trong trường, bao gồm cả sinh viên đại học và cao học.
 • Sinh viên cần có GPA đạt hoặc vượt qua ngưỡng được quy định để được xét học bổng. Ngưỡng GPA cụ thể và phân loại học bổng (vàng, bạc, đồng) có thể thay đổi từng năm và theo từng khoa.
 • Sinh viên cần có điểm rèn luyện đạt hoặc vượt qua ngưỡng được quy định. Điểm rèn luyện thường bao gồm các hoạt động ngoại khóa, tham gia các câu lạc bộ, hoạt động xã hội, công tác tình nguyện, và các hoạt động khác liên quan đến phát triển cá nhân và kỹ năng mềm.
 • Sinh viên cần duy trì một hành vi đạo đức tốt trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường.

Thời gian xét duyệt 

Thông thường, quy trình xét học bổng khuyến khích học tập được thực hiện trong mỗi kỳ học hoặc cuối năm học. Sinh viên cần nộp đầy đủ hồ sơ và chứng cứ để xét học bổng cho phòng Quản lý Sinh viên

Học bổng tài trợ

Ngoài việc nhận học bổng từ quỹ học bổng của nhà trường, sinh viên còn có thể được nhận học bổng từ các đơn vị liên kết với trường: Học bổng Chắp cánh ước mơ của tập đoàn Nam Long tài trợ, học bổng do công ty TNHH SYngenta, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Học bổng Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đông Sài Gòn, học bổng Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thủ Đức, Công ty TNHH Sản xuất TM nguyên liệu công nghiệp Miền Nam, Học bổng của cựu Giảng viên và Sinh viên NLU, Học bổng Công ty TNHH Thuốc Thú Y Á Châu.

Đối tượng xét học bổng  

Tất cả các sinh viên đang theo học tại trường đạt những tiêu chí sau:

 • Sinh viên có thành tích học giỏi từ năm nhất đến năm 3 năm 4 tuỳ theo chính sách của từng doanh nghiệp.
 • Các sinh viên  đang theo học tại trường với hoàn cảnh khó khăn.

Mức học bổng 

 1. Học bổng “Chắp cánh ước mơ” được tài trợ bởi tập đoàn Nam Long.
 • Tổng giá trị học bổng: 102.000.000
 • Chương trình học bổng dành cho sinh viên có thành tích học giỏi: 5.000.000đ/suất x 3 suất x 2 học kỳ = 30.000.000 suất
 • Chương trình học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: 3.000.000đ/tháng/ suất x 12 tháng x 2 suất = 72.000.000đ

  2. Học bổng Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ( dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn)

 • Tổng trị giá: 300.000.000 đồng 
 • Số tiền mỗi suất: 5.000.000 đồng/suất x 60 suất

3. Học bổng Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Sinh viên năm 1, năm 2, năm 3 thuộc Khoa Nông học và Khoa Kinh tế)

 • Tổng trị giá: 280.000.000 đồng 
 • Số tiền mỗi suất: 7.000.000 đồng/suất x 40 suất.

  4. Học bổng Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đông Sài Gòn (Sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ 4, hoàn cảnh gia đình khó khăn)

 • Tổng trị giá: 250.000.000 đồng 
 • Số tiền mỗi suất: 5.000.000 đồng/suất x 50 suất

5. Học bổng Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thủ Đức (Sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ 4, hoàn cảnh gia đình khó khăn)

 • Tổng trị giá: 50.000.000 đồng 
 • Số tiền mỗi suất: 5.000.000 đồng/suất x 10 suất

6. Học bổng cựu Giảng viên và Sinh viên ĐH Nông Lâm TP HCM

( Sinh viên từ năm nhất đến năm cuối trong tất cả các ngành, bao gồm 04 suất dành cho sinh viên đang đối mặt với khó khăn gia đình và 04 suất dành cho sinh viên có thành tích học tập đạt loại giỏi trở lên.)

 • Tổng trị giá: 40.000.000 đồng 
 • Số tiền mỗi suất: 5.000.000 đồng/suất x 8 suất

7. Học bổng Công ty TNHH Thuốc Thú Y Á Châu

 • Tổng trị giá: 12.000.000 đồng 
 • Số tiền mỗi suất: 3.000.000 đồng/suất x 4 suất

Thời gian xét duyệt 

Học bổng “Chắp cánh ước mơ” được tài trợ bởi tập đoàn Nam Long: Ngày 17/4/2023

Xét học bổng của các đơn vị liên kết tài trợ năm học 2022-2023: Ngày 30/11/2022

Tags:

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general