Thông tin học phí Đại học Kinh tế Luật mới nhất 2023


Học phí Đại học Kinh tế Luật năm 2023 dự kiến từ 22 – 24 triệu đồng. Học phí đã tăng từ 5-10% so với năm 2022 theo đúng lộ trình tăng học phí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin học phí Đại học Kinh tế Luật mới nhất 2023

Học phí năm học 2023-2024

Học phí năm 2023 của ĐH Kinh tế Luật dự kiến theo các ngành đào tạo như sau:

STTChương trìnhHọc phí
1Đào tạo đại trà22 – 24 triệu đồng
2Đào tạo CLC tiếng Anh52 – 54 triệu đồng
3Đào tạo CLC tiếng Pháp34 – 36 triệu đồng
4Liên kết Quốc Tế100 – 120 triệu đồng

Học phí năm học 2022-2023

 • Chương trình đại trà: 21,550 triệu đồng/năm
 • Chương trình CLC: 33,800 triệu đồng/năm
 • Chương trình CLC tiếng Anh: 50,930 triệu đồng/năm
 • Chương trình liên kết quốc tế: 275 triệu đồng/3,5 năm tại Việt Nam (cử nhân Đại học Gloucestershire, Anh) hoặc 268 triệu đồng/3,5 năm tại Việt Nam (Cử nhân Đại học Birmingham City, Anh)

Học phí năm học 2021-2022

 • Chương trình đại trà: 18,900 triệu đồng/năm
 • Chương trình CLC: 27,800 triệu đồng/năm
 • Chương trình CLC tiếng Pháp: 27,800 triệu đồng/năm
 • Chương trình CLC tiếng Anh: 46,300 triệu đồng
 • Chương trình liên kết quốc tế: 275 triệu đồng/3,5 năm tại Việt Nam (cử nhân Đại học Gloucestershire, Anh) hoặc 268 triệu đồng/3,5 năm tại Việt Nam (Cử nhân Đại học Birmingham City, Anh)

Học phí năm học 2020-2021

 • Chương trình đại trà: 9,800.000 triệu đồng/năm
 • Chương trình CLC: 27,800 triệu đồng/năm
 • Chương trình CLC tiếng Pháp: 27,800 triệu đồng/năm
 • Chương trình CLC tiếng Anh: 46,300 triệu đồng/năm
 • Chương trình liên kết quốc tế: 275 triệu đồng/3,5 năm tại Việt Nam (cử nhân Đại học Gloucestershire, Anh) hoặc 268 triệu đồng/3,5 năm tại Việt Nam (Cử nhân Đại học Birmingham City, Anh)

Chính sách miễn giảm học phí của UEL

1. Miễn giảm 100% học phí

 • Các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng
 • Sinh viên không nơi nương tựa (mồ côi cha mẹ), không quá 22 tuổi
 • Sinh viên khuyết tật, tàn tật
 • Sinh viên các dân tộc La Ha, Lự, Ngái, Cờ Lao, La Hù, Pu Péo, Ơ Đu, Rơ Măm ở vùng kinh tế khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

2. Giảm 70% học phí

Sinh viên người dân tộc thiểu số sinh sống ở những vùng có kinh tế đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3 vùng dân tộc miền núi.

3. Giảm 50% học phí

Sinh viên là con công nhân, viên chức mà cha (mẹ) mắc các bệnh nghề nghiệp hoặc bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general