Thông tin học phí Đại học Kiến trúc Hà Nội mới nhất 2023


Học phí Đại học Kiến trúc Hà Nội tính theo tín chỉ và mức đóng học phí cụ thể phụ thuộc vào ngành/chuyên ngành đào tạo mà sinh viên theo học. Dự kiến học phí năm học 2023 – 2024 sẽ tăng 10%.

Thông tin học phí Đại học Kiến trúc Hà Nội

Học phí Đại học Kiến trúc Hà Nội 2023 – 2024

Năm 2023 – 2024, dự kiến học phí HAU tăng không quá 10% so với năm trước đó, tương đương mức tăng không quá 535.590 đồng/tín chỉ.

Học phí năm học 2022 – 2023

Học phí đối với sinh viên chính quy năm học 2022 – 2023 phụ thuộc vào ngành/chuyên ngành đào tạo như sau:

STTChuyên ngành đào tạoMức thu học phí (đồng/tín chỉ)
1Ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc cảnh quan và chuyên ngành Thiết kế đô thị453.100
2Ngành xây dựng công trình nhầm đô thị; Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Chuyên ngành công nghệ cơ điện công trình; Kỹ thuật hạ tầng đô thị; Kỹ thuật môi trường đô thị; Cấp thoát nước; Công nghệ thông tin; Kin tế xây dựng; Quản lý xây dựng435.000
3Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư386.700
4Quản lý vận tải và Logistic364.800
5Xây dựng dân dụng và công nghiệp432.100
6Quản lý dự án xây dựng; Bất động sản; Công nghệ đa phương tiện426.500
7Thiết kế đồ họa483.300
8Điêu khắc486.900
9Thiết kế nội thất476.300
10Thiết kế thời trang472.800

Học phí năm học 2021 – 2022

  • Khối ngành Công nghệ kỹ thuật là: 435.000 VNĐ/tín chỉ (ngoại trừ Xây dựng dân dụng và công nghiệp sẽ có mức học phí là 432.000 VNĐ/tín chỉ).
  • Các chuyên ngành khác như: Quản lý dự án xây dựng, Công nghệ đa phương tiện, Quản lý bất động sản có học phí là: 426.400 VNĐ/tín chỉ.
  • Nhóm ngành Kiến trúc: 453.000 VNĐ/tín chỉ.
  • Riêng đối với ngành thiết kế thời trang: 473.000 VNĐ/tín chỉ.
  • Chương trình tiên tiến: 35.000.000 VND/năm.

Học phí năm học 2020 – 2021

  • Học phí với sinh viên chính quy có thời gian đào tạo 4,5 năm: 318.000đ/tín chỉ.
  • Học phí với sinh viên chính quy có thời gian đào tạo 5,0 năm: 331.250đ/tín chỉ.

Tags:

Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general