Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định (NDUN) năm 2023


Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định (Mã trường: YDD) năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh ngày 15/9 mới đây. Năm 2023, NDUN giữ nguyên 3 phương thức tuyển sinh.

Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2023 chính thức

Điểm chuẩn chính thức Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2023 là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có). Xem chi tiết bảng bên dưới:

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
17720301Điều dưỡngB00; B08; D01; D0719
27720302Hộ sinhB00; B08; D01; D0719
37720401Dinh dưỡngB00; B08; D01; D0715.3

Điểm chuẩn năm 2022

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
17720301Điều dưỡngB00; B08; D01; D0719.5
27720302Hộ sinhB00; B08; D01; D0719

Điểm chuẩn năm 2021

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
17720301Điều dưỡngB00; B08; D01; D0719.5
27720302Hộ sinhB00; B08; D01; D0719
37720401Dinh dưỡngB00; B08; D01; D0715

Điểm chuẩn năm 2020

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
17720301Điều dưỡngB00; B08; D01; D0719
27720302Hộ sinhB00; B08; D01; D0719
37720401Dinh dưỡngB00; B08; D01; D0715

Điểm chuẩn năm 2019

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
17720301Điều dưỡngB00, D07, D0818
27720302Hộ sinhB00, D07, D0818
37720401Dinh dưỡngB00, D07, D0818
47720701Y tế công cộngB00, D07, D0817

Điểm chuẩn năm 2018

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
17720301Điều dưỡngB00, D07, D0817.25
27720302Hộ sinhB00, D07, D0815.75
37720401Dinh dưỡngB00, D07, D0815
47720701Y tế công cộngB00, D07, D0815
Phương Hạ Nguyễn
Navigates
Logo
Enable registration in settings - general