KPI là gì? Các thông tin về KPI mà nhân viên mới cần biết

KPI là gì? Đánh giá công việc là một hoạt động cực kỳ quan trọng và thiết yếu trong quản lý nhân sự. Đây là một cách để đánh giá sự thành công và hiệu quả của công việc của từng nhân viên, đồng thời giúp đảm bảo đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đánh giá công việc một cách đúng đắn và chính xác, cần phải sử dụng các công cụ hỗ trợ đánh giá, trong đó KPIs (Key Performance Indicators) là một trong những công cụ được sử dụng phổ biến hiện nay.

KPI là gì

KPI là gì?

KPIs (Key Performance Indicators) là các chỉ số định lượng được thiết lập trước để đo lường sự thành công của một hoạt động, một dự án hay một công việc. Sử dụng KPIs trong đánh giá công việc giúp các nhà quản lý có thể đánh giá cụ thể và rõ ràng về công việc của từng nhân viên. Các chỉ số này giúp đo lường các mục tiêu và đạt được kết quả thực tế của công việc, từ đó giúp đánh giá chính xác mức độ đóng góp của nhân viên trong đó.

KPIs giúp đánh giá được mức độ đóng góp của một cá nhân hoặc một nhóm người trong đạt được mục tiêu của tổ chức. Chúng được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các chiến lược, kế hoạch và quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Các chỉ số KPIs có thể đo lường nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm các chỉ số tài chính, văn hóa doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng, năng suất làm việc của nhân viên, độ an toàn và nhiều khía cạnh khác.

Việc sử dụng KPIs giúp tăng cường tính đồng nhất trong việc đánh giá hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời cũng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất, các chỉ số KPIs cần được thiết lập và quản lý một cách chính xác và đúng đắn.

Phân loại các loại KPI

Phân loại các loại KPI

KPI mang tính chiến lược

KPI (Key Performance Indicators) mang tính chiến lược là những KPIs được sử dụng để đo lường và đánh giá các mục tiêu chiến lược dài hạn của doanh nghiệp hoặc tổ chức. Đây là những KPIs có tính quan trọng cao trong việc định hướng và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, và thường được áp dụng trong các bảng điều khiển chiến lược của doanh nghiệp.

Các loại KPI mang tính chiến lược bao gồm:

 • KPIs liên quan đến doanh thu: Đây là các chỉ số được sử dụng để đánh giá doanh số bán hàng, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.
 • KPIs liên quan đến thị phần: Các chỉ số này được sử dụng để đo lường thị phần của doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh trên thị trường.
 • KPIs liên quan đến khách hàng: Các chỉ số này được sử dụng để đo lường mức độ hài lòng của khách hàng, số lượng khách hàng mới và khách hàng quay lại.
 • KPIs liên quan đến sản phẩm: Các chỉ số này được sử dụng để đánh giá chất lượng sản phẩm và độ phổ biến của sản phẩm trên thị trường.
 • KPIs liên quan đến nhân sự: Các chỉ số này được sử dụng để đo lường năng suất lao động, chất lượng và động lực làm việc của nhân viên trong doanh nghiệp.

Tất cả các loại KPIs trên đều đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và quản lý hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời giúp định hướng cho chiến lược và kế hoạch của doanh nghiệp trong tương lai.

KPI mang tính chiến thuật

KPI được sử dụng để đo lường hiệu suất của một tổ chức, một nhóm, một cá nhân hoặc một dự án trong đạt được mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Một số KPI mang tính chiến thuật bao gồm:

 • Chỉ số tăng trưởng doanh thu: KPI này đo lường mức tăng trưởng doanh thu của tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định. Nó là một chỉ số chiến lược, vì nó giúp tổ chức đạt được mục tiêu tăng trưởng dài hạn của mình.
 • Chỉ số chất lượng sản phẩm: KPI này đo lường chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức. Nó là một chỉ số chiến lược, vì nó giúp tổ chức duy trì và tăng cường uy tín và danh tiếng của mình trên thị trường.
 • Chỉ số thời gian phản hồi: KPI này đo lường thời gian mà tổ chức phản hồi lại yêu cầu hoặc khiếu nại của khách hàng. Nó là một chỉ số chiến lược, vì nó giúp tổ chức nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng cường mối quan hệ với khách hàng.
 • Chỉ số độ hài lòng của khách hàng: KPI này đo lường mức độ hài lòng của khách hàng với sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức. Nó là một chỉ số chiến lược, vì nó giúp tổ chức duy trì và tăng cường lòng trung thành của khách hàng và đạt được mục tiêu tăng trưởng doanh thu dài hạn.
 • Chỉ số chi phí sản xuất: KPI này đo lường chi phí sản xuất của tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định. Nó là một chỉ số chiến lược, vì nó giúp tổ chức tối ưu hóa quy trình sản xuất và giảm chi phí để đạt được mục tiêu tăng trưởng doanh thu dài hạn.
KPI mang tính chiến thuật

Vai trò của KPI

Đối với doanh nghiệp

KPI (Key Performance Indicators) là các chỉ số quan trọng để đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phòng ban hoặc nhân viên. Các KPI được thiết lập để giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh và đo lường tiến độ thực hiện của các chiến lược và kế hoạch.

Tầm quan trọng của KPI đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

 • Xác định mục tiêu và định hướng hoạt động: Các KPI giúp doanh nghiệp xác định các mục tiêu cần đạt được và định hướng cho hoạt động của công ty, phòng ban hay nhân viên.
 • Đo lường hiệu quả hoạt động: KPI giúp doanh nghiệp đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của các chiến lược và kế hoạch, từ đó giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động của mình.
 • Tăng tính minh bạch: Các KPI là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp tăng tính minh bạch trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các nhân viên và phòng ban, giúp công ty cải thiện năng suất làm việc và quản lý hiệu quả hơn.
 • Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp: Các KPI giúp doanh nghiệp tập trung vào các hoạt động quan trọng để phát triển doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp tăng doanh số bán hàng, tăng lợi nhuận và phát triển bền vững.
 • Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu: Các KPI cung cấp cho doanh nghiệp dữ liệu để đưa ra các quyết định hợp lý, từ đó giúp công ty đạt được mục tiêu kinh doanh và tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường.

Đối với nhân viên

KPI (Key Performance Indicators) có vai trò quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn đối với nhân viên. Các KPI được thiết lập để đánh giá và đo lường hiệu quả hoạt động của nhân viên, giúp họ đạt được mục tiêu và đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp. Cụ thể, vai trò của KPI đối với nhân viên như sau:

 • Định hướng và xác định mục tiêu: Các KPI giúp nhân viên hiểu rõ mục tiêu của công ty, phòng ban hoặc dự án mà họ tham gia. Điều này giúp nhân viên tập trung vào các hoạt động quan trọng, đồng thời xác định được mục tiêu cần đạt được.
 • Đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động: Các KPI giúp nhân viên đánh giá được mức độ hoàn thành công việc của mình, từ đó giúp họ cải thiện hiệu quả hoạt động của mình và đạt được mục tiêu.
 • Tăng tính minh bạch và trách nhiệm: Các KPI giúp nhân viên hiểu rõ trách nhiệm và vai trò của mình trong công ty, đồng thời đảm bảo tính minh bạch trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên.
 • Giúp nhân viên phát triển bản thân: Các KPI giúp nhân viên đánh giá được mức độ hoàn thành công việc của mình, từ đó giúp họ tìm ra những cách cải thiện và phát triển bản thân để đạt được mục tiêu.
 • Tạo động lực và thúc đẩy năng suất làm việc: Các KPI giúp nhân viên tập trung vào các mục tiêu cần đạt được, đồng thời tạo động lực để nỗ lực hơn và đạt được kết quả tốt hơn trong công việc của mình.

Cách xây dựng KPI hiệu quả

Để xây dựng KPI hiệu quả, việc xác định bộ phận nào sẽ thực hiện công việc này là rất quan trọng. Thông thường, bộ phận quản lý và phát triển sẽ là người có trách nhiệm xây dựng KPI, nhưng cũng có thể có sự hợp tác của các bộ phận khác để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của KPI.

Dưới đây là một số bước cần thực hiện khi xác định bộ phận xây dựng KPI:

Xác định bộ phận xây dựng KPI

Bước đầu tiên là xác định mục tiêu cụ thể cho từng bộ phận hoặc cá nhân. Mục tiêu này phải rõ ràng, có thể đo lường được và phù hợp với chiến lược tổng thể của doanh nghiệp.

Xác định các chỉ số KPI cho từng bộ phận

Sau khi xác định mục tiêu, bộ phận quản lý cần xác định các chỉ số KPI cần được đo lường để đánh giá việc đạt được mục tiêu. Các chỉ số này cần được thiết kế sao cho đáp ứng được yêu cầu của mục tiêu và có thể đo lường được.

Đánh giá mức độ hoàn thành KPI

Khi đã xác định các chỉ số KPI, bộ phận quản lý cần đánh giá mức độ hoàn thành KPI. Cần có cách thức đánh giá phù hợp để đảm bảo tính khách quan và công bằng.

Xác định mức lương thưởng

Sau khi đánh giá mức độ hoàn thành KPI, bộ phận quản lý cần xác định mức lương thưởng cho nhân viên đạt được mục tiêu. Mức lương thưởng phải được thiết kế sao cho phù hợp với mức độ hoàn thành KPI và có thể động viên được nhân viên.

Điều chỉnh và tối ưu KPI phù hợp với thực tế

KPI cần được đánh giá và điều chỉnh thường xuyên để đảm bảo tính hiệu quả. Bộ phận quản lý cần xem xét lại các chỉ số KPI và điều chỉnh nếu cần thiết để đáp ứng được thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

Tóm lại, việc xây dựng KPI hiệu quả là quá trình phức tạp và yêu cầu sự cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu thực hiện đúng các bước trên, doanh nghiệp có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động của mình và cải thiện được mức độ đóng góp của từng bộ phận hoặc cá nhân đối với mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp.

Điều chỉnh và tối ưu KPI phù hợp với thực tế

Những khó khăn khi áp dụng KPI

Mặc dù việc áp dụng KPI có thể giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao hơn trong hoạt động kinh doanh, tuy nhiên, vẫn có một số khó khăn cần phải vượt qua khi thực hiện áp dụng KPI.

KPI không gắn với lương thưởng

Nếu KPI không được liên kết với lương thưởng hoặc các phúc lợi khác, nhân viên có thể không động viên để đạt được mục tiêu. Việc không liên kết KPI với lương thưởng cũng có thể dẫn đến sự bất hòa giữa các nhân viên và sự thiếu động lực để hoàn thành mục tiêu.

Quá tập trung vào việc thiết lập nhiều mục tiêu KPI cho một bộ phận

Khi một bộ phận được yêu cầu hoàn thành quá nhiều chỉ tiêu KPI, các nhân viên có thể cảm thấy bị quá tải và không đủ thời gian để thực hiện tất cả các mục tiêu. Điều này có thể dẫn đến tình trạng stress, thiếu động lực và giảm năng suất làm việc.

Thiếu sự hợp tác của nhân viên khi áp dụng KPI

Khi một số nhân viên không đạt được KPI của mình, họ có thể cảm thấy thiếu động lực và không muốn hợp tác với các đồng nghiệp để hoàn thành mục tiêu chung của bộ phận hoặc công ty. Điều này có thể dẫn đến sự cạnh tranh và tình trạng bất hòa giữa các nhân viên, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của toàn bộ bộ phận hoặc công ty.

Để giải quyết các vấn đề này, doanh nghiệp có thể xây dựng KPI một cách khoa học và thực tế, liên kết KPI với lương thưởng hoặc các phúc lợi khác để tăng động lực cho nhân viên và đưa ra các chương trình đào tạo để giúp nhân viên đạt được mục tiêu. Ngoài ra, quản lý cần cải thiện sự hợp tác và tinh thần đồng đội giữa các nhân viên để đạt được hiệu quả tối đa trong hoạt động của bộ phận hoặc công ty.

Kết luận

Tóm lại, KPI là gì và tại sao chúng lại quan trọng đối với hoạt động của bộ phận hoặc công ty. Việc sử dụng KPI là một công cụ quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả hoạt động, tăng năng suất làm việc và đạt được mục tiêu của bộ phận hoặc công ty. Các nhân viên mới cần được trang bị đầy đủ các thông tin cơ bản về KPI để áp dụng nó cho việc đo lường sự tiến bộ của mình, giúp quản lý đưa ra các quyết định hiệu quả hơn để đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Các câu hỏi thường gặp

Tại sao doanh nghiệp nên xây dựng KPI?

Để đo lường và đánh giá hoạt động của bộ phận hoặc công ty.
Để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu số liệu chính xác và đáng tin cậy.
Đo lường năng suất làm việc của nhân viên

Tại sao nên review KPI thường xuyên?

Để đảm bảo rằng KPI vẫn phù hợp với mục tiêu của bộ phận hoặc công ty.
Để cập nhật các chỉ tiêu KPI mới hoặc điều chỉnh các chỉ tiêu hiện có.
Để cải thiện hiệu quả hoạt động và nâng cao năng suất làm việc.

Cách làm báo cáo KPI?

Xác định các chỉ tiêu KPI và tập hợp dữ liệu.
Tổng hợp và phân tích dữ liệu để đưa ra các chỉ số và đánh giá hiệu quả.
Tạo báo cáo KPI với định dạng và nội dung phù hợp để trình bày kết quả và điều chỉnh chiến lược.

Khi nào thì nên đánh giá lại KPI?

Khi mục tiêu hoạt động của bộ phận hoặc công ty thay đổi.
Khi có sự thay đổi về điều kiện kinh doanh.
Khi các chỉ tiêu KPI không còn phù hợp với mục tiêu hoạt động.

Ai là người xác định các KPIs?

Các nhà quản lý bộ phận hoặc công ty là người xác định các KPIs.
Những người có kiến ​​thức chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực đó cũng có thể đóng vai trò tư vấn và đề xuất các KPIs phù hợp.

Hằng Nguyễn

Hằng Nguyễn

Nguyễn Thị Thúy Hằng, tốt nghiệp Đại học Sư Phạm, từng đảm nhận công tác giảng dạy trong ngành giáo dục. Được đào tạo bài bản về giáo dục cùng với kinh nghiệm và niềm yêu thích, say mê với giáo dục, tôi mong những bài viết của mình có thể mang đến những thông tin hữu ích nhất cho các bạn học sinh và phụ huynh.

Navigates
Logo
Enable registration in settings - general